Dimensie Aangevraagde advertentietypen

Het soort advertentie dat op uw site moet worden weergegeven, zoals tekst, tekst & display, blok met links, overeenkomende content, enzovoort. Deze dimensie geeft de advertentietypen weer die u voor uw site heeft geconfigureerd.

Afhankelijk van uw advertentie-instellingen kunnen er binnen het gevraagde advertentietype verschillende typen advertenties worden weergegeven. Stel dat u een advertentieblok heeft ingesteld voor display-advertenties. In uw advertentieblok worden mogelijk verschillende typen display-advertenties weergegeven, zoals geanimeerde afbeeldingen, HTML5, enzovoort. Bekijk het rapport 'Weergegeven advertentietypen' voor een gedetailleerdere specificatie van de advertenties die daadwerkelijk op uw site zijn weergegeven.

Waarden

  • Tekst
  • Tekst en display
  • Blok met links
  • Display
  • Native/Advertentie
  • Native/Overeenkomende content/Met advertenties
  • Native/Overeenkomende content/Geen advertenties
  • Overig
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?