המאפיין 'סוגי המודעות שהתבקשו'

סוג המודעה שהאתר שלכם ביקש שיוצגו בו, לדוגמה טקסט, טקסט ורשת המדיה, יחידת קישור, תוכן מותאם עם מודעות וכו'.

בהתאם להגדרת המודעה, ייתכן שיוצגו סוגים שונים של מודעות בסוג המודעה המבוקש. לדוגמה, נניח שהגדרתם יחידת מודעות מסוימת כך שתבקש שיוצגו בה מודעות לרשת המדיה. ייתכן שיוצגו ביחידת המודעות סוגים שונים של מודעות לרשת המדיה, כגון תמונה עם אנימציה, HTML5 וכו'. אפשר לעיין בדוח 'סוגי המודעות שהוצגו' כדי לראות פירוט של המודעות שהוצגו בפועל באתר.

ערכים

  • טקסט
  • טקסט ורשת המדיה
  • יחידת קישור
  • רשת המדיה
  • מותאמת/מודעה
  • מותאמת/תוכן מותאם/עם מודעות
  • מותאמת/תוכן מותאם/ללא מודעות
  • אחר
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?