Thứ nguyên loại quảng cáo đã phân phát

Loại quảng cáo thực sự được phân phát trên trang của bạn. Ví dụ: nếu đã chỉ định đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị hình ảnh thì bạn có thể sử dụng thứ nguyên này để biết chính xác những loại quảng cáo hiển thị hình ảnh nào đã hiển thị trong đơn vị quảng cáo của mình, ví dụ như hình ảnh động, HTML5, v.v.

Tùy thuộc vào thiết lập quảng cáo của bạn, có thể có các loại quảng cáo khác nhau được phân phối trong loại quảng cáo đã yêu cầu. Ví dụ: giả sử bạn đã thiết lập một đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị hình ảnh. Đơn vị quảng cáo của bạn có thể hiển thị các loại quảng cáo hiển thị hình ảnh khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh động, HTML5, v.v. Bạn có thể sử dụng thứ nguyên Loại quảng cáo đã yêu cầu để xem trang web của bạn đã yêu cầu loại quảng cáo nào.

Thứ nguyên Loại quảng cáo đã phân phát sẽ thay thế thứ nguyên Loại quảng cáo hiện không được dùng nữa.

Giá trị

 • Văn bản
 • Hiển thị/Hình ảnh
 • Hiển thị/Hình ảnh động
 • Hiển thị/Flash
 • Hiển thị/HTML5
 • Hiển thị/Mở rộng
 • Hiển thị/Khác
 • Video (bao gồm tất cả các loại quảng cáo video)
 • Gốc/Quảng cáo
 • Gốc/Nội dung phù hợp/Có quảng cáo
 • Gốc/Nội dung phù hợp/Không có quảng cáo
 • Khác
Lưu ý rằng chúng tôi sử dụng quy ước đặt tên "/" cho các loại quảng cáo có liên quan.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?