Thời lượng phiên quảng cáo

Số truy vấn quảng cáo trung bình trên mỗi phiên quảng cáo.

Thời lượng phiên quảng cáo = (Tổng số truy vấn quảng cáo / Số phiên quảng cáo)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?