משך ביקור עם חשיפה למודעות

המספר הממוצע של שאילתות להצגת מודעות בכל ביקור עם חשיפה למודעות.

משך ביקור עם חשיפה למודעות = (המספר הכולל של שאילתות להצגת מודעות / מספר הביקורים עם חשיפה למודעות)
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?