มาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่า

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานโฆษณาในเว็บไซต์

เว็บไซต์ของคุณอย่างน้อย 1 เว็บไซต์ละเมิดมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่า

หากได้รับการแจ้งเตือนว่าเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของคุณอยู่ในสถานะ "ไม่ผ่าน" หรือ "ได้รับคำเตือน" หมายความว่าระบบ Google ตรวจพบประสบการณ์ใช้งานโฆษณาในเว็บไซต์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่า เพื่อช่วยผู้เผยแพร่โฆษณาปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานโฆษณา เราจะตรวจทานเว็บไซต์ทุกวันและบันทึกวิดีโอประสบการณ์ใช้งานโฆษณาที่พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หากเว็บไซต์อยู่ในสถานะ "ไม่ผ่าน" หรือ "ได้รับคำเตือน" รายงานประสบการณ์ใช้งานโฆษณาจะแสดงภาพอ้างอิง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่าและอธิบายว่าปัญหาที่พบนี้จะส่งผลต่อเว็บไซต์ของคุณอย่างไร

แม้ว่ามาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่านี้ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโปรแกรม AdSense แต่ Google เป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือเพื่อโฆษณาที่ดีกว่าซึ่งเป็นการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนในระดับสากล และสนับสนุนมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่าอย่างเต็มรูปแบบ เราขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ดูรายงานประสบการณ์ใช้งานโฆษณาของตนและแก้ไขปัญหาที่มีการระบุไว้ โดยทำดังนี้

 1. การเข้าถึงรายงาน

  รายงานประสบการณ์ใช้งานโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของ Google Search Console ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยันจึงจะเข้าถึงได้ คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลเว็บเพิ่มคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ใช้ หรือยืนยันการเป็นเจ้าของด้วยตัวเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. การทำความเข้าใจรายงาน

  หากเว็บไซต์ได้รับการตรวจทานและมีสถานะเป็น "ได้รับคำเตือน" หรือ "ไม่ผ่าน" รายงานจะแสดงวิดีโอเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานโฆษณาที่มีแนวโน้มจะรบกวนหรือทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจผิด คลิกที่รายงานเวอร์ชันเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อดูประสบการณ์เฉพาะเจาะจงที่ระบุ

  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นไป Chrome จะกรองโฆษณาทั้งหมดในเว็บไซต์ออกหากมีสถานะการตรวจทานเป็น "ไม่ผ่าน" มานานกว่า 30 วัน โปรดทราบว่าการตรวจทานในเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่จะจัดการแยกกัน ตัวอย่างเช่น หากรายงานระบุว่าเว็บไซต์มีสถานะ "ไม่ผ่าน" ในประสบการณ์ใช้งานโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แต่ไม่ใช่ประสบการณ์ใช้งานโฆษณาในเดสก์ท็อป) และคุณไม่ได้แก้ไขปัญหาภายใน 30 วันนับจากที่ได้รับแจ้ง Chrome จะกรองโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ออก (โดยไม่ได้กรองในเดสก์ท็อป)
 3. การแก้ไขปัญหาและขอรับการตรวจทาน

  เมื่อระบุประสบการณ์ใช้งานที่เกิดการละเมิดได้แล้ว คุณสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ หลังจากนั้นให้อธิบายวิธีแก้ไขแต่ละปัญหาในส่วน "ขอรับการตรวจทาน" และคลิกที่ฉันแก้ไขปัญหานี้แล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันว่าระบบกำลังดำเนินการตรวจทาน ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดในรายงานประสบการณ์ใช้งานโฆษณาแล้ว การแจ้งเตือนในบัญชี AdSense จะหายไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร