Reklam kodu uygulama

Gelişmiş URL ayarları hakkında

Siteniz için Otomatik reklamları ayarladıktan sonra, sitenizin farklı bölümlerinde farklı reklam ayarları göstermek için Gelişmiş URL ayarlarını kullanabilirsiniz. Örneğin daha uzun içerik sayfalarınızda yalnızca Yazı içi reklam göstermek isteyebilirsiniz. Bunu, URL grupları oluşturarak yapabilirsiniz. URL grupları genel ayarlarınızı geçersiz kılar ve belirli URL'ler için farklı ayarlar seçmenize izin verir. En fazla 500 URL grubu oluşturabilirsiniz.

URL grubunuz için doğru URL'leri seçme

URL grupları oluştururken doğru URL'ler seçmeniz önemlidir. Örneğin, sitenizin haber bölümünde (haberler.ornek.com) farklı reklam biçimleri göstermek istediğinizi varsayalım. Haber sayfalarınızın her biri için ayrı bir URL grubu oluşturmak yerine, haberler.ornek.com alt alanınızın tamamı için tek bir URL grubu oluşturursunuz.

Aşağıdakiler için URL grupları oluşturabilirsiniz:

  • alan adları, (ör. ornek.com)
  • alt alan adları, (ör. forumlar.ornek.com)
  • bölümler, (ör. ornek.com/dizin/)
  • sayfalar, (ör. ornek.com/dizin/sayfa.html)

URL'leriniz herkes tarafından görülebilir

Otomatik reklamların doğru sayfalarda gösterilmesini sağlamak amacıyla, bir URL grubu için seçtiğiniz URL'lerin bazen kullanıcının web tarayıcısına gönderildiğini unutmayın. Bu URL'ler ve uyguladığınız ayarlar, tarayıcıdaki verileri inceleyen kullanıcılar tarafından görülebilir.

URL gruplarını geçersiz kılma

URL grupları birbirlerini geçersiz kılabilir. Kural: Daha spesifik bir URL'ye (ör. alt alan adı) sahip bir URL grubu, daha az spesifik bir URL'ye (ör. alan adı) sahip bir URL grubunu her zaman geçersiz kılacaktır. Örneğin, iki URL grubu oluşturduğunuzu ve biri için ornek.com ve diğeri için forumlar.ornek.com URL'lerini seçtiğinizi varsayalım. forumlar.ornek.com'a ait URL grubu ayarlarınız, forumlar.ornek.com URL'sine sahip sayfalarda ornek.com'a ait ayarları geçersiz kılar. Şimdi, yeni bir URL grubu oluşturduğunuzu ve forumlar.ornek.com/sayfa.html URL'sini seçtiğinizi varsayalım. forumlar.ornek.com/sayfa.html'ye ait URL grubu ayarlarınız forumlar.ornek.com'a ait ayarları geçersiz kılacaktır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?