Cho phép và chặn quảng cáo

Giới thiệu về Trung tâm xem xét quảng cáo mới

Dựa trên phản hồi của bạn, chúng tôi đã thiết kế lại Trung tâm xem xét quảng cáo. Việc xem xét quảng cáo trên trang web của bạn hiện diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Điều gì đã thay đổi?

 • Lọc hoặc tìm kiếm quảng cáo: Chúng tôi đã thay thế nút "Bộ lọc" bằng thanh tìm kiếm nổi bật ở đầu trang.
 • Tab mới: Chúng tôi đã giới thiệu một tab thứ ba để giúp bạn quản lý quá trình xem xét quảng cáo của mình tốt hơn. Các tab hiện tại là:
  • Chưa được xem xét: quảng cáo hiển thị trên trang web của bạn nhưng bạn chưa xem xét
  • Đã xem xét: quảng cáo hiển thị trên trang web của bạn và bạn đã xem xét
  • Bị chặn: quảng cáo hiển thị trên trang web của bạn nhưng bạn đã chặn.
 • Tương tác với quảng cáo được cải tiến: Chúng tôi đã cải tiến cách bạn tương tác với quảng cáo trên trang chính:
  • Để mở chế độ xem chi tiết một quảng cáo, hãy nhấp vào quảng cáo đó.
  • Để chặn quảng cáo, hãy nhấp vào biểu tượng chặn.
 • Đánh dấu tất cả quảng cáo là đã được xem xét: Để đánh dấu một trang quảng cáo là đã được xem xét, hãy nhấp vào Đánh dấu tất cả là đã được xem xét. Giờ đây, chúng tôi không tự động đánh dấu quảng cáo là đã được xem xét khi bạn điều hướng trang tiếp theo của quảng cáo.
 • Chặn tài khoản Google Ads: Chúng tôi đã xóa tab "Cài đặt". Để chặn tất cả quảng cáo từ tài khoản Google Ads, hãy mở chế độ xem chi tiết của quảng cáo và nhấp vào Chặn tài khoản. Để xem danh sách tài khoản Google Ads bạn đã chặn, hãy nhấp vào Thêm Thêm, sau đó nhấp vào Tài khoản Google Ads bị chặn.

Tìm hiểu thêm về Trung tâm xem xét quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?