Tối ưu hóa số dư quảng cáo trên trang web

Tập trung vào quảng cáo hoạt động tốt nhất của bạn

Chúng tôi hiểu rằng việc cải thiện trải nghiệm người dùng của trang web, trong khi vẫn duy trì và tăng doanh thu của bạn, là một điều khó khăn. Kiểm soát số dư quảng cáo giúp bạn giảm số lượng quảng cáo hiển thị với người dùng, đặc biệt là những quảng cáo mang lại cho bạn doanh thu ít nhất và giúp bạn biết được điều này ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập của mình.

Thông thường, phần lớn doanh thu của bạn có được nhờ một lượng nhỏ số lần hiển thị quảng cáo. Bằng cách chỉ hiển thị các quảng cáo giúp bạn kiếm được nhiều tiền nhất, bạn có thể cải thiện trải nghiệm chung của khách truy cập trên trang web để bạn chỉ mất đi lượng thu nhập ít nhất.

Ví dụ
Giả sử bạn chỉ muốn cho phép 70% số quảng cáo tiềm năng hiển thị trên trang web của mình thay vì số lượng mặc định là 100%. Trên trang "Số dư quảng cáo", bạn sử dụng thanh trượt để đặt tỷ lệ lấp đầy quảng cáo của bạn đến 70%. Tỷ lệ lấp đầy quảng cáo là tần suất chúng tôi lấp đầy các đơn vị quảng cáo khả dụng trên trang web của bạn bằng quảng cáo. Tỷ lệ lấp đầy quảng cáo là 70% có nghĩa là chúng tôi sẽ lấp đầy đơn vị quảng cáo của bạn tối đa 70% thời gian bằng quảng cáo trả tiền cao nhất. Bạn hiện có thể kiểm tra trường "Thu nhập ước tính" để xem tác động đến doanh thu (dựa trên dữ liệu thu nhập lịch sử của bạn).
Xin lưu ý rằng chúng tôi phân tích lưu lượng truy cập trang web của bạn để giúp dự đoán tác động của việc thay đổi tỷ lệ lấp đầy quảng cáo đối với doanh thu của bạn. Nếu trang web của bạn có lưu lượng truy cập thấp, dự đoán của chúng tôi đối với hoạt động doanh thu của bạn có thể không đại diện chính xác cho hiệu suất doanh thu của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn. Ví dụ: giả sử trang web của bạn thường nhận được khoảng 100 yêu cầu quảng cáo mỗi tuần, nhưng chỉ một trong những yêu cầu này dẫn đến một quảng cáo có giá trị cao. Vì một phần lớn doanh thu của bạn đến từ một quảng cáo đó, dự đoán doanh thu của chúng tôi có thể nghiêng theo hướng đó. Vì lưu lượng truy cập của bạn tăng theo thời gian, những quảng cáo có giá trị cao này sẽ dẫn đến xu hướng ít thiên lệch hơn trong dữ liệu của bạn và dự đoán doanh thu của chúng tôi sẽ trở nên chính xác hơn.

Cách đặt số dư quảng cáo

Để đặt tùy chọn cân bằng quảng cáo, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Quảng cáo.
  3. Nhấn vào Cân bằng quảng cáo.
  4. Trên trang "Số dư quảng cáo", sử dụng thanh trượt để giảm số lượng quảng cáo và xem tác động của việc này đến doanh thu của bạn.
  5. Nhấp vào Áp dụng.

    Chúng tôi hiện sẽ lấp đầy đơn vị quảng cáo của bạn bằng các quảng cáo trả tiền cao nhất tối ta bằng tỷ lệ lấp đầy quảng cáo mới.

Bạn không chắc chắn đã đặt đúng cân bằng quảng cáo cho trang web của mình hay chưa?

Hãy cân nhắc chạy thử nghiệm để kiểm tra tỷ lệ lấp đầy quảng cáo hiện tại của bạn so với tỷ lệ lấp đầy quảng cáo khác. Hãy nhấp vào Thiết lập thử nghiệm trên trang "Số dư quảng cáo" để bắt đầu.

Xin lưu ý rằng tính chính xác của dự đoán doanh thu trong công cụ cân bằng quảng cáo có thể bị ảnh hưởng trong một vài ngày sau khi thử nghiệm của bạn kết thúc.

Xin lưu ý rằng khi xác định quảng cáo nào mang lại cho bạn doanh thu nhiều nhất và ít nhất, chúng tôi xem xét những điều sau ngang hàng nhau:

  • các loại giá thầu (CPC, CPM, v.v.)
  • đơn vị quảng cáo (ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt như đơn vị liên kết hoặc đơn vị Nội dung phù hợp).

Câu hỏi thường cặp về cân bằng quảng cáo

Điều gì xảy ra với đơn vị quảng cáo khi bạn xóa quảng cáo?

Khi xóa quảng cáo, chúng tôi sẽ hiển thị tùy chọn bạn đã chọn cho điều xảy ra nếu không có sẵn quảng cáo của Google cho đơn vị quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã chọn tùy chọn mặc định, chúng tôi sẽ cố gắng thu gọn đơn vị quảng cáo nếu có thể, nếu không chúng tôi sẽ hiển thị không gian trống.

Tùy chọn cân bằng quảng cáo có ảnh hưởng đến Quảng cáo tự động không?

Có. Tùy chọn cân bằng quảng cáo áp dụng cho tất cả các quảng cáo (Quảng cáo tự động, đơn vị quảng cáo, v.v.) được phân phát thông qua tài khoản của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?