תשלומים

לוחות הזמנים לקבלת תשלומים ב-AdSense

מחזור התשלומים ב-AdSense הוא חודשי. במהלך החודש אתם צוברים רווחים משוערים, ובתחילת החודש שלאחריו הרווחים הסופיים נקבעים ומופיעים ביתרה בדף תשלומים. אם היתרה גבוהה מהסף לקבלת התשלום ואין לכם השהיות תשלומים, תקבלו תשלום בין ה-21 ל-26 בחודש. לתשומת ליבכם, המועד המדויק שבו תקבלו את התשלום יהיה תלוי באזור הזמן שלכם ובאמצעי התשלום שבחרתם. כמו כן, הוא עשוי להשתנות אם ה-21 בחודש חל בסוף השבוע או בחג.

דוגמה

נניח שצברתם רווחים משוערים במהלך חודש יוני. עד 3 ביולי, תראו בדף תשלומים זיכוי בגין הרווחים הסופיים הכוללים לתאריכים 1-‏30 ביוני. לאחר מכן, ב-21 ביולי (או בתאריך אחר, אם חל במועד זה חג או סוף שבוע), יועבר לכם תשלום כולל אחד בגין רווחי יוני ובגין כל זיכוי אחר ביתרה שלכם.

רוצים מידע נוסף על קבלת רווחים דרך תוכנית השותפים של YouTube? תוכלו לקרוא את הסקירה הכללית בנושא הרווחים של שותפי YouTube.

מעקב אחרי ביצוע התשלומים

הדף תשלומים מתעדכן כדי לשקף את התקדמות התשלומים שלכם. במהלך החודש אנחנו מוסיפים ומעדכנים פריטים עד לחישוב הרווחים הסופיים ולהעברת התשלום. ייתכן גם שתבחינו בפריטי שורה אחרים עבור תשלומים וזיכויים שונים. כדי לראות את ציר הזמן המותאם אישית של התשלומים עליכם ללחוץ על אמצעי התשלום שלכם למטה.

העברה בנקאית (EFT)

בלוח החודשי הבא אנחנו מציגים מועדים חשובים בתהליך התשלום, ובאמצעותו תוכלו לברר מתי תקבלו תשלום בכל חודש, אם אמצעי התשלום שבחרתם הוא העברה בנקאית (EFT).

Monthly calendar for payment milestones
3 בחודש: הרווחים המשוערים מהחודש הקודם מחושבים באופן סופי ומתפרסמים בדף תשלומים. בדף תשלומים יופיע פריט המציין את סך כל הרווחים שלכם, בנוסף לעסקאות מהחודש הקודם.
בדף תשלומים יוצגו גם ניכויים הקשורים להתאמות או לעמלות. לתשומת ליבכם, ניכויים אלה לא יכללו ניכויים בגין פעילות לא חוקית שבוצעו במהלך החישוב הסופי. מידע נוסף על ניכויים בגין פעילות לא חוקית.
20 בחודש: יש להשלים שינויים בפרטי התשלום (כולל הסרה של השהיות תשלומים) לא יאוחר מה-20 בחודש. שינויים שיבוצעו לאחר 20 בחודש ייכנסו לתוקף רק החל ממחזור התשלומים של החודש העוקב. בנוסף, היתרה הכוללת ב-20 לחודש חייבת להגיע לסף לקבלת תשלום. אם היתרה נמוכה מהסף לקבלת תשלום או אם בחשבון שלכם הוגדרה השהיית תשלומים, לא תקבלו תשלום באותו חודש והיתרה תועבר לחודש העוקב.
21 עד 26 בחודש: בין ה-21 ל-26 בחודש תופיע בדף תשלומים ההערה "תשלום מתבצע", המציינת שאנחנו מעבדים את הרווחים ומנפיקים את התשלום לבנק שלכם. אם ההערה הזו משתנה ל"תשלום בוצע", פירוש הדבר שהבנק שלנו אישר את התשלום והוא נשלח לעיבוד.
שבעה ימי עסקים: אתם אמורים לקבל את התשלום שלך בתוך שבעה ימי עסקים ממועד הנפקתו. אם לא קיבלתם את התשלום עד סוף החודש, פנו למוסד הבנקאי שלכם להמשך טיפול.

אם ה-21 בחודש חל בסוף שבוע או בחג, ייתכן שהתשלומים יונפקו ביום העסקים הראשון שאחריו.

המחאה

תשלומים בהמחאות בגין הרווחים שלכם מהחודש הקודם מונפקים בין 21 ל-26 בחודש, ועליכם להמתין עד ארבעה שבועות עד שיגיעו לכתובת שהגדרתם של מקבל התשלום.

המחאות זמינות רק במדינות שבהן העברה בנקאית אינה זמינה עדיין. אם האפשרות לקבלת תשלומים בהמחאות לא מוצגת בדף "הוספת אמצעי תשלום", פירוש הדבר שהיא לא זמינה במדינה שלכם.

 • 3 בחודש: הרווחים המשוערים מהחודש הקודם מחושבים באופן סופי ומתפרסמים בדף תשלומים.
 • 20 בחודש: יש להשלים שינויים בפרטי התשלום (כולל הסרה של השהיות תשלומים) לא יאוחר מה-20 בחודש. שינויים שיבוצעו לאחר 20 בחודש ייכנסו לתוקף רק החל ממחזור התשלומים של החודש העוקב. בנוסף, היתרה הכוללת ב-20 לחודש חייבת להגיע לסף לקבלת תשלום. אם היתרה נמוכה מהסף לקבלת תשלום או אם בחשבון שלכם הוגדרה השהיית תשלומים, לא תקבלו תשלום באותו חודש והיתרה תועבר לחודש העוקב.
 • 21 עד 26 בחודש: ההמחאה נשלחת בדואר לבעלי חשבונות הזכאים לתשלום. בדף תשלומים יופיע הפריט "תשלום מתבצע".

יש להמתין שבועיים עד ארבעה שבועות להגעת ההמחאה בדואר. זמני המשלוח משתנים בהתאם לשירות הדואר באזורכם.

Western Union Quick Cash

תשלומי Western Union Quick Cash נשלחים בין ה-21 ל-26 בחודש, ויהיו זמינים לאיסוף בכל מוקד שירות של Western Union במדינה שלכם בתוך יום עסקים אחד ממועד ההעברה שלהם.

 • 3 בחודש: הרווחים המשוערים מהחודש הקודם מחושבים באופן סופי ומתפרסמים בדף תשלומים.
 • 20 בחודש: יש להשלים שינויים בפרטי התשלום (כולל הסרה של השהיות תשלומים) לא יאוחר מה-20 בחודש. שינויים שיבוצעו לאחר 20 בחודש ייכנסו לתוקף רק החל ממחזור התשלומים של החודש העוקב. בנוסף, היתרה הכוללת ב-20 לחודש חייבת להגיע לסף לקבלת תשלום. אם היתרה נמוכה מהסף לקבלת תשלום או אם בחשבון שלכם הוגדרה השהיית תשלומים, לא תקבלו תשלום באותו חודש והיתרה תועבר לחודש העוקב.
 • 21 עד 26 בחודש: התשלום נשלח אל Western Union. בדף תשלומים יופיע הפריט "תשלום מתבצע".

יש לאסוף את התשלום בתוך 60 יום ממועד ההעברה שלו, אחרת התשלום יוחזר ויופיע כזיכוי בחשבון AdSense.

העברה בנקאית
 • 3 בחודש: הרווחים המשוערים מהחודש הקודם מחושבים באופן סופי ומתפרסמים בדף תשלומים.
 • 20 בחודש: יש להשלים שינויים בפרטי התשלום (כולל הסרה של השהיות תשלומים) לא יאוחר מה-20 בחודש. שינויים שיבוצעו לאחר 20 בחודש ייכנסו לתוקף רק החל ממחזור התשלומים של החודש העוקב. בנוסף, היתרה הכוללת ב-20 לחודש חייבת להגיע לסף לקבלת תשלום. אם היתרה נמוכה מהסף לקבלת תשלום או אם בחשבון שלכם הוגדרה השהיית תשלומים, לא תקבלו תשלום באותו חודש והיתרה תועבר לחודש העוקב.
 • 21 עד 26 בחודש: מתבצעת העברה בנקאית. בדף תשלומים יופיע הפריט "תשלום מתבצע".

יש להמתין עד 15 ימי עסקים להשלמת ההעברה. ייתכנו הבדלים במשך הזמן שחולף עד שההעברה הבנקאית מגיעה לחשבון הבנק שלכם, בהתאם למוסד הבנקאי שלכם.

אם ה-21 בחודש חל בסוף שבוע או בחג, ייתכן שהתשלומים יונפקו ביום העסקים הראשון שאחריו.

Rapida
 • 3 בחודש: הרווחים המשוערים מהחודש הקודם מחושבים באופן סופי ומתפרסמים בדף תשלומים.
 • 20 בחודש: יש להשלים שינויים בפרטי התשלום (כולל הסרה של השהיות תשלומים) לא יאוחר מה-20 בחודש. שינויים שיבוצעו לאחר 20 בחודש ייכנסו לתוקף רק החל ממחזור התשלומים של החודש העוקב. בנוסף, היתרה הכוללת ב-20 לחודש חייבת להגיע לסף לקבלת תשלום. אם היתרה נמוכה מהסף לקבלת תשלום או אם בחשבון שלכם הוגדרה השהיית תשלומים, לא תקבלו תשלום באותו חודש והיתרה תועבר לחודש העוקב.
 • 21 עד 26 בחודש: התשלום נשלח ל-Rapida לעיבוד. בדף תשלומים יופיע הפריט "תשלום מתבצע".

יש להמתין עד 15 ימי עסקים להופעת התשלום בחשבון Rapida Online. לידיעתכם, לפעמים יכולים להיות עיכובים הנובעים ממשך העיבוד של קבצים. מידע נוסף על קבלת תשלומים באמצעות Rapida.

אם ה-21 בחודש חל בסוף שבוע או בחג, ייתכן שהתשלומים יונפקו ביום העסקים הראשון שאחריו.

הערה: אם בחשבון של בעל אתר תתגלה הפרה של התנאים וההגבלות או של המדיניות שלנו, אנחנו עשויים לעכב את התשלום בכל שלב (החל מתחילת החקירה של Google בנוגע להפרות פוטנציאליות), לנכות רווחים מהחשבון של בעל האתר ו/או להחזיר כספים למפרסמים בגין קליקים שהתקבלו באתר או בדף התוצאות של AdSense לחיפוש. בנוסף, אם בעל אתר מאחר בתשלום כלשהו ל-Google שקשור לתוכנית Google Ads, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לעכב תשלומים עד לתשלום יתרת החוב. הנוסח המלא של תנאי התשלום מופיע בתנאים ובהגבלות של AdSense.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה