Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bắt đầu với giao diện AdSense

Thẻ trang chủ

Tìm hiểu thêm về các thẻ khác nhau mà bạn có thể tương tác trên trang chủ AdSense của mình.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem thẻ Google Analytics nếu:
Đơn vị quảng cáo—bản đồ nhiệt

Xem các đơn vị quảng cáo có hiệu suất tốt nhất trên trang web của bạn. Bạn có thể chọn ba chỉ số cùng một lúc, bao gồm tất cả các chỉ số kiếm tiền chuẩn như thu nhập ước tính, số lần hiển thị, số lần nhấp, Chế độ xem đang kích hoạt có thể xem, v.v.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem mô tả trực quan về hiệu suất của đơn vị quảng cáo của bạn—dữ liệu được phân loại theo cột đầu tiên và được mã hóa bằng màu để hiển thị hiệu suất cao và thấp.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian tính toán các chỉ số bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Đơn vị quảng cáo—thu nhập theo thời gian

Xem hiệu suất thu nhập theo thời gian của các đơn vị quảng cáo hàng đầu của bạn.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem biểu đồ tiến trình của các khoản thu nhập từ đơn vị quảng cáo hàng đầu của mình.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian tính toán các chỉ số bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Đơn vị quảng cáo—so sánh thu nhập

So sánh hiệu suất thu nhập của các đơn vị quảng cáo hàng đầu trong một khoảng thời gian quy định, ví dụ: hàng tuần, hàng tháng, v.v.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem so sánh thu nhập của mình theo thời gian. Khoảng thời gian hiện tại được hiển thị trong bóng tối hơn còn khoảng thời gian so sánh trong bóng sáng hơn.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian so sánh các khoản thu nhập của bạn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Đối tượng (Google Analytics)

Xem thông tin chi tiết về các đặc điểm của người dùng trang web của bạn.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem các số liệu chính về đối tượng cho trang web của bạn so với khoảng thời gian trước đây.
 • Xem các chỉ số sau:
  • Người dùng: Người dùng đã bắt đầu ít nhất một phiên trong phạm vi ngày. Tìm hiểu thêm về cách Analytics tính số người dùng.
  • Tỷ lệ thoát: Tỷ lệ phần trăm của tất cả các phiên trên trang web của bạn, trong đó người dùng chỉ xem một trang và chỉ kích hoạt một yêu cầu đến máy chủ Analytics. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ thoát.
  • Khách truy cập mới: Tỷ lệ phần trăm người dùng lần đầu trong phạm vi ngày đã chọn.
  • Khách truy cập cũ: Tỷ lệ phần trăm người dùng trước đây đã từng truy cập vào trang web của bạn.
 • Sử dụng danh sách thả xuống để xem báo cáo về các chế độ xem và thuộc tính Analytics khác nhau được liên kết.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian so sánh các chỉ số của bạn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo Google Analytics để mở báo cáo chi tiết trong Analytics.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Loại giá thầu

Xem nhà quảng cáo đặt giá thầu vào chỉ số nào khi họ mua không gian quảng cáo — lượt nhấp (CPC), lượt hiển thị (CPM), lượt hiển thị được xem (CPMAV) và lượt tương tác (CPE). Sử dụng thẻ này để biết được các lượt tương tác nào của người dùng thực sự giúp bạn kiếm tiền. Tìm hiểu thêm về các loại giá thầu.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem biểu đồ hình tròn về thu nhập của mình theo loại giá thầu
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Quốc gia—bản đồ nhiệt

Xem quốc gia nơi trang web của bạn thu được kết quả tốt nhất nhất. Bạn có thể chọn ba chỉ số cùng một lúc, bao gồm tất cả các chỉ số kiếm tiền chuẩn như thu nhập ước tính, số lần hiển thị, số lần nhấp, Chế độ xem đang kích hoạt có thể xem được, v.v.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem mô tả trực quan về hiệu suất của bạn theo quốc gia—dữ liệu được phân loại theo cột đầu tiên và được mã hóa bằng màu để hiển thị hiệu suất cao và thấp.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian tính toán các chỉ số bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo theo quốc gia.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Quốc gia—thu nhập theo thời gian

Xem quốc gia nơi trang web của bạn thu được kết quả tốt nhất. Thẻ này hiển thị hiệu suất thu nhập theo thời gian.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem biểu đồ tiến trình của các khoản thu nhập theo quốc gia, cho các quốc gia nơi trang web của bạn hoạt động tốt nhất.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian tính toán các chỉ số bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo theo quốc gia.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Quốc gia—so sánh thu nhập

So sánh hiệu suất của trang web ở các quốc gia khác nhau trong một khoảng thời gian quy định, ví dụ: hàng tuần, hàng tháng, v.v.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem so sánh thu nhập của mình theo quốc gia. Khoảng thời gian hiện tại được hiển thị trong bóng tối hơn còn khoảng thời gian so sánh trong bóng sáng hơn.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian so sánh các khoản thu nhập của bạn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo theo quốc gia.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Kênh tùy chỉnh—bản đồ nhiệt

Xem nhóm các đơn vị quảng cáo hoạt động hiệu quả nhất trên trang web của bạn. Bạn có thể chọn ba chỉ số cùng lúc, trong đó đều là các chỉ số kiếm tiền chuẩn như thu nhập ước tính, số lượt hiển thị, số lượt nhấp, Chế độ xem đang kích hoạt có thể xem và các chỉ số khác. Tìm hiểu cách theo dõi hiệu quả hoạt động của quảng cáo bằng kênh tùy chỉnh.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem mô tả trực quan về hiệu suất của các kênh tùy chỉnh của bạn—dữ liệu được phân loại theo cột đầu tiên và được mã hóa bằng màu để hiển thị hiệu suất cao và thấp.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian tính toán các chỉ số bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Kênh tùy chỉnh—thu nhập theo thời gian

Xem hiệu suất thu nhập theo thời gian của nhóm tùy chỉnh các đơn vị quảng cáo của bạn. Tìm hiểu cách theo dõi hiệu quả hoạt động của quảng cáo bằng kênh tùy chỉnh.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem biểu đồ tiến trình về hiệu suất của các kênh tùy chỉnh của bạn.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian tính toán các chỉ số bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Kênh tùy chỉnh—so sánh thu nhập

So sánh hiệu suất thu nhập của các đơn vị quảng cáo hàng đầu trong một khoảng thời gian quy định, ví dụ: hàng tuần, hàng tháng, v.v. Hãy tìm hiểu về cách theo dõi hiệu suất quảng cáo bằng kênh tùy chỉnh.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem so sánh hiệu suất thu nhập của các kênh tùy chỉnh. Khoảng thời gian hiện tại được hiển thị trong bóng tối hơn còn khoảng thời gian so sánh trong bóng sáng hơn.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian so sánh các khoản thu nhập của bạn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Các trang được xem nhiều nhất (Google Analytics)

Xem trang nào trên trang web của bạn là trang phổ biến nhất.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem tỷ lệ phần trăm số lượt xem trang mà các trang được xem nhiều nhất của bạn nhận được so với tổng số lượt xem trang của bạn.
 • Sử dụng danh sách thả xuống để xem báo cáo về các chế độ xem và thuộc tính Analytics khác nhau được liên kết.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian so sánh các chỉ số của bạn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo Google Analytics để mở báo cáo chi tiết trong Analytics.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Hiệu suất

Xem chỉ số kiếm tiền chính của bạn, bao gồm tần suất mọi người xem trang web, nhấp vào quảng cáo, số tiền bạn kiếm được cho mỗi lượt truy cập và cho mỗi lần nhấp vào quảng cáo.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem các chỉ số hiệu suất chính được so sánh với khoảng thời gian trước đây.
 • Xem các chỉ số sau:
  • Lượt xem trang: Một lượt xem trang được tạo mỗi lần một người dùng xem một trang hiển thị quảng cáo của Google.
  • RPM của Trang: RPM của trang là thu nhập trung bình trên một nghìn lần xem trang.
  • Lần hiển thị - Một lần hiển thị được tính cho mỗi yêu cầu quảng cáo trả về ít nhất một quảng cáo cho trang web.
  • Lần nhấp: Số lần một người dùng đã nhấp vào quảng cáo.
  • CPC: Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) là số tiền mà một nhà quảng cáo trả cho mỗi lần người dùng nhấp vào quảng cáo của họ.
  • CTR của trang: Tỷ lệ nhấp (CTR) của trang là số lần nhấp vào quảng cáo chia cho số lượt xem trang.

  Bên dưới mỗi chỉ số là hai biểu đồ nhỏ thể hiện cách số liệu đó thay đổi. Bóng tối hơn thể hiện khoảng thời gian hiện tại còn bóng sáng hơn thể hiện khoảng thời gian so sánh.

 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian so sánh các chỉ số của bạn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Nền tảng

Xem nền tảng (máy tính để bàn, thiết bị di động, máy tính bảng, v.v.) nơi trang web của bạn kiếm được nhiều tiền nhất.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem biểu đồ hình tròn về thu nhập của bạn theo nền tảng.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo theo nền tảng.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Trang web—bản đồ nhiệt

Xem các trang web có kết quả tốt nhất của bạn. Bạn có thể chọn ba chỉ số cùng một lúc, bao gồm tất cả các chỉ số kiếm tiền chuẩn như thu nhập ước tính, số lần hiển thị, số lần nhấp, Chế độ xem đang kích hoạt có thể xem, v.v.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem mô tả trực quan về hiệu suất của các trang web của bạn—dữ liệu được phân loại theo cột đầu tiên và được mã hóa bằng màu để hiển thị hiệu suất cao và thấp.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian tính toán các chỉ số bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo trang web.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Trang web—thu nhập theo thời gian

Xem hiệu suất thu nhập của các trang web hàng đầu của bạn theo thời gian.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem biểu đồ tiến trình về hiệu suất thu nhập của các trang web.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian tính toán các chỉ số bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo trang web.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Trang web—so sánh thu nhập

So sánh hiệu suất thu nhập của các trang web hàng đầu trong một khoảng thời gian quy định, ví dụ: hàng tuần, hàng tháng, v.v.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem so sánh hiệu suất thu nhập của các trang web. Khoảng thời gian hiện tại được hiển thị trong bóng tối hơn còn khoảng thời gian so sánh trong bóng sáng hơn.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian so sánh các khoản thu nhập của bạn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo để mở một báo cáo chi tiết trên trang Báo cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo trang web.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Mục dẫn đầu

Hiển thị các phân đoạn lưu lượng truy cập của bạn đã mang lại thay đổi lớn nhất về thu nhập trong khoảng thời gian được so sánh. Ví dụ: mục dẫn đầu có thể là đơn vị quảng cáo bên phải trên máy tính để bàn tại Hoa Kỳ.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem so sánh thu nhập từ các mục dẫn đầu.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian mà bạn muốn xem các mục dẫn đầu.
 • Nhấp vào Xem mục dẫn đầu để mở báo cáo chi tiết cho phân đoạn đã thay đổi nhiều nhất trong trang Báo cáo.
 • Nhấp vào bất kỳ hàng nào để xem báo cáo chi tiết cho phân đoạn đó trong trang Báo cáo.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Kênh lưu lượng truy cập (Google Analytics)

Xem nguồn gốc lưu lượng truy cập trang web của bạn.

Các tính năng chính

Trong thẻ này, bạn có thể:

 • Xem biểu đồ tiến trình của các số liệu về kênh lưu lượng truy cập chính cho trang web của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về định nghĩa kênh mặc định.
 • Sử dụng danh sách thả xuống để xem báo cáo về các chế độ xem và thuộc tính Analytics khác nhau được liên kết.
 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để thay đổi khoảng thời gian so sánh các chỉ số của bạn.
 • Nhấp vào Xem báo cáo Google Analytics để mở báo cáo chi tiết trong Analytics.
 • Nhấp vào biểu tượng Xem thêm để biết thêm thông tin hoặc gửi phản hồi về thẻ này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false