Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bắt đầu với giao diện AdSense

Di chuyển trong tài khoản AdSense của bạn

Nếu bạn mới sử dụng AdSense, sau đây là một số gợi ý giúp bạn làm quen với tài khoản. Hãy dành vài phút để khám phá các trang chính: Trang chủ, Quảng cáo, Trang web, Tùy chọn chặn, Báo cáoTối ưu hóa. Bạn cũng nên xem trang Tài khoản, nơi bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn cài đặt, thông tin thanh toán và các nội dung khác.

Trang chính

Trong bảng điều hướng bên trái, tài khoản AdSense của bạn có các trang chính sau:

Left navigation panel
  • Trang chủ: Khi đăng nhập lần đầu tiên vào tài khoản AdSense, bạn sẽ được chuyển đến Trang chủ. Trang này cung cấp cho bạn thông tin tổng quan nhanh về thu nhập và hiệu quả hoạt động của tài khoản, cũng như các đường liên kết đến các báo cáo chi tiết hơn.
  • Quảng cáo: Đây là nơi bạn thiết lập và quản lý quảng cáo của mình.
  • Trang web: Trên trang này, bạn có thể tạo một danh sách các trang web cần sử dụng trong AdSense.
  • Tùy chọn chặn: Trang này chứa tất cả các tùy chọn chặn quảng cáo của bạn.
  • Báo cáo: Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả các tùy chọn báo cáo.
  • Tối ưu hóa: Trang này có thể giúp bạn sử dụng AdSense hiệu quả hơn — đây là trang toàn diện giúp bạn cải thiện hiệu quả hoạt động cho tài khoản của mình.

Các trang hữu ích khác

  • Thanh toán: Sử dụng trang này để xem các khoản thanh toán và quản lý tùy chọn cài đặt thanh toán của bạn.
  • Tài khoản: Đây là nơi mà bạn truy cập và quản lý các tùy chọn cài đặt tài khoản và xem trạng thái tài khoản của mình.
  • Phản hồi: Bạn có thể gửi báo cáo sự cố, ý kiến về tính năng và ý kiến nhận xét chung cho chúng tôi thông qua đường liên kết này
  • Trợ giúp: Đường liên kết này sẽ mở ra tiện ích trợ giúp của AdSense. Tại đây, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về AdSense mà không phải rời khỏi tài khoản. Bạn cũng có thể duyệt tất cả các bài viết trong Trung tâm trợ giúp AdSense và truy cập vào Diễn đàn trợ giúp AdSense.

Thông báo

Để theo dõi các thông báo quan trọng và cảnh báo tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng thông báo Thông báo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false