Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Свързване и преместване на собствености в Google Анализ

Разясняване на продуктовото интегриране и последствията от преместването на собственост.

Ако използвате няколко продукта на Google, можете да се възползвате максимално от тях, като ги свържете и споделяте данни в свързаните профили. Администраторите на Google Анализ могат да свържат собствености в програмата с други продукти на Google, като например:

 • AdSense
 • Google Ads
 • BigQuery
 • Ad Exchange
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Search Ads 360
 • Search Console

Преместване на собственост в Анализ

След интегрирането на тези продукти приключи на администраторите на Google Анализ може понякога да се налага да реорганизират структурата на профилите и да преместват собственост на Google Анализ (и изгледи ѝ) от изходен профил към целеви профил. За тази цел администраторите трябва да направят следното:

 • Да разполагат с разрешения за Управление на потребителите и Редактиране както за изходния, така и за целевия профил в Анализ.
 • Да се уверят, че разполагат с необходимото упълномощаване от страна на всички ангажирани администратори на профили – включително на тези на свързани профили, които изпращат данни към Google Анализ – за да преместят собствеността на новото й място.
 • Да се уверят, че собствеността, която преместват, е предмет на Общите условия за предоставяне и ползване на услугите (или споразумението за Google Анализ 360), на евентуалните настройки на целевия профил, като например споделяне на данни, и на изменението относно обработката на данни.

Всички профили, свързани със собственост (напр. в AdSense и Google Ads), и всички интегрирания с други платформи (напр. Display & Video 360 или Campaign Manager 360), не се променят при преместването на собственост от администратор. Това означава, че отчетните данни на собствеността, която местите, както и данните, импортирани и експортирани от свързани продукти, ще са налице само в целевия профил.

Сродни ресурси

За потребителите на Google Marketing Platform
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
true
157
false
false