AdSense haulle

Muokattavia hakumainoksia koskevat käytännöt

Muokattavien AdSense-hakumainosten käyttö edellyttää sekä Google AdSense ‑ohjelmasääntöjen että alla olevien käytäntöjen hyväksymistä.

Seuraavat käytännöt koskevat kaikkia Muokattavien hakumainosten toteutustapoja (eli tietokoneille, mobiililaitteille ja mobiilisovelluksille tarkoitettuja mainoksia):

 1. Googlelle välitetyn hakumuuttujan on vastattava käyttäjän hakutarkoitusta.
  Muokattavia hakumainoksia saa käyttää vain hakutulossivuilla, jotka näytetään jommastakummasta seuraavasta lähteestä peräisin olevan selkeän käyttäjän hakutarkoituksen perusteella:
  • Käyttäjän suoraan hakukenttään lisäämä ja sen kautta lähettämä hakulauseke, jota ei ole muokattu tai suodatettu. Hakukenttää ei saa täyttää valmiiksi hakutermeillä. Julkaisijat eivät myöskään saa luoda linkkejä, jotka sisältävät valmiiksi täytettyjä hakutermejä.
  • Vaihtoehtoinen hakulauseke, joka vastaa Googlen vaihtoehtoisia hakulausekkeita koskevien käytäntöjen määritelmää ja täyttää niiden vaatimukset.
 2. Yhtä käyttäjän tekemää valintaa kohden sallitaan vain yksi Muokattavaa hakumainosta koskeva pyyntö.
  Voit tehdä vain yhden Muokattavaa hakumainosta koskevan pyynnön yhtä käyttäjän tekemää valintaa kohden. Tällaisia valintoja ovat esimerkiksi käyttäjän tekemä klikkaus tai vieritys, joka käynnistää uusien hakutulosten asynkronisen latautumisen.
 3. Hakukelpoisen sisällön on täytettävä tietyt vaatimukset.
  Kuten AdSense-ohjelmasäännöissä on kuvattu, hakukelpoinen sisältö ei saa koostua pääosin tekijänoikeuksin suojatusta sisällöstä tai sisällöstä, joka rikkoo sivuston sisältöä koskevia sääntöjämme.
 4. Koodia saa käyttää vain hakutulossivuilla.
  Muokattavien AdSense-hakumainosten mainosyksiköitä saa sijoittaa vain hakutulossivuille.
 5. Mainosten on oltava selkeästi tunnistettavissa ja erotuttava hakutuloksista.
 6. Käyttäjiä ei saa houkutella kannustimilla.
  Käyttäjille ei saa antaa korvausta mainosten katsomisesta tai hakujen tekemisestä.
 7. Muokattavien AdSense-hakumainosten täytyy näkyä hakutulossivuilla.
  Muokattavat AdSense-hakumainokset eivät saa olla sivustosi varsinaisia hakutuloksia. Niiden tarkoituksena on täydentää sivustosi antamia hakutuloksia.
 8. Muokattavia hakumainoksia ei saa jälkitäyttää AdSense sisällölle-, Google Ad Manager- ja/tai AdMob-mainoksilla.
  Pyyntötyyppejä ei saa yhdistellä yhdessä sijoittelussa esimerkiksi niin, että Muokattavien hakumainosten tuloksia jälkitäytetään AdSense sisällölle-, Google Ad Manager- tai AdMob-tuloksilla. Yksittäisen sijoittelun pyyntötyyppejä ei myöskään saa vaihdella esimerkiksi niin, että toisilla näyttökerroilla näytetään Muokattavia hakumainoksia ja toisilla AdSense sisällölle-, Google Ad Manager- tai AdMob-mainoksia.
 9. Muokattavia hakumainoksia ei saa sijoittaa sivulle, jonka muissa mainosyksiköissä näytetään samanaikaisesti Google Ads ‑tekstimainoksia.

 10. Mainosten määrää suhteessa maksuttomiin tuloksiin on rajoitettu.
  Mainosten määrä ei saa ylittää käyttäjän hakulausekkeen tuottamien hakutulosten määrää.

 11. Muokattavia hakumainoksia ei saa ilman Googlen kirjallista hyväksyntää ottaa käyttöön hakutulossivuilla, joiden hakutuloksista huomattava osa on seuraavanlaista sisältöä:

  • Videot
  • Kuvat
  • Uutiskoonnit
  • Henkilöt
  • Musiikki
  • Sisältö, joka on peräisin mistä tahansa muusta Google-palvelusta kuin Google-täsmähakukoneesta (kuten YouTube-sovellusliittymästä)

Tietokoneita koskevat käytännöt

 1. Sivulla saa olla enintään kolme mainosyksikköä. Hakutulossivulla saa olla enintään kolme Muokattavan AdSense-hakumainoksen mainosyksikköä. Voit lisätä myös yhden linkkiyksikön sekä yhden sellaisen AdSense sisällölle- tai Ad Exchange ‑yksikön, jonka asetuksina on kuvamainos ja sijoitteluun kohdistettu mainos.

 2. Mainosten määrää suhteessa maksuttomiin tuloksiin on rajoitettu.

  • Mainosten määrä ei saa ylittää käyttäjän hakulausekkeen tuottamien hakutulosten määrää.
  • Hakutulosten ylä- tai alapuolella voi olla enintään viisi mainosta (yksi yksikkö). Mainokset eivät saa peittää yli kolmasosaa hakutulossivun osasta, joka on näkyvissä sivua vierittämättä.
  • Hakutulosten reunoilla olevissa mainosyksiköissä voi olla enintään kahdeksan mainosta.

Mobiiliverkkoa ja tabletteja koskevat käytännöt

 1. Sivulla saa olla enintään kaksi mainosyksikköä.
  Voit tehdä vain yhden Muokattavat AdSense-hakumainokset mobiililaitteille ‑mainospyynnön hakutulossivua kohden. Hakutulossivulla voi olla enintään kaksi Muokattavat AdSense-hakumainokset mobiililaitteille ‑mainosyksikköä. Näytöllä ei koskaan saa näkyä kuin yksi mainosyksikkö kerrallaan.
 2. Sivun yläosan mainosyksikössä saa olla enintään kolme mainosta ja sivun alaosan mainosyksikössä enintään kolme mainosta.
 3. Käyttäjälle saa näkyä kerrallaan vain yksi Muokattavat AdSense-hakumainokset mobiililaitteille ‑mainosyksikkö.

Mobiilisovelluksia koskevat käytännöt

 1. On-frame-mainoksia (sovelluksen ylä- tai alareunaan kiinnitettyjä mainoksia) ei saa käyttää. 
 2. In-frame-mainosten (mobiilisovelluksen sivulle sijoitettujen mainosten) määrää on rajoitettu.
  Sivun yläosan mainosyksikössä saa olla enintään kolme Muokattavaa hakumainosta ja sivun alaosan mainosyksikössä enintään kolme mainosta. Jos sivun yläosan mainosyksikkö ei ole käytössä, alaosan mainosyksikössä saa olla enintään neljä Muokattavaa hakumainosta.
 3. Käyttäjälle saa näkyä kerrallaan vain yksi Muokattavat AdSense-hakumainokset mobiilisovelluksille ‑mainosyksikkö.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?