Thực thi chính sách

Giải quyết các vấn đề trong Trung tâm chính sách có thể ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo

Trung tâm chính sách hiển thị tất cả các biện pháp thực thi mà chúng tôi hiện đang áp dụng trên trang web của bạn. Những biện pháp này có thể là chặn tất cả quảng cáo (ví dụ: "Đã vô hiệu hóa phân phát quảng cáo") hoặc hạn chế những nhà quảng cáo có thể đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn (ví dụ: "Nhu cầu bị hạn chế").

Chúng tôi có thể áp dụng biện pháp thực thi đối với bạn do có nhiều vấn đề với nội dung của bạn:

 • Lỗi vi phạm chính sách phải được khắc phục. Google thực thi biện pháp đối với các lỗi vi phạm chính sách bằng cách áp dụng trạng thái "Đã vô hiệu hóa phân phát quảng cáo" hoặc "Nhu cầu bị hạn chế".
 • Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản không phải là lỗi vi phạm chính sách, vì vậy, bạn không cần thay đổi nội dung hoặc yêu cầu quảng cáo. Tuy nhiên, nội dung thuộc quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản sẽ hiển thị kèm theo trạng thái "Nhu cầu bị hạn chế".
Mẹo: Để tìm hiểu xem bạn có cần thực hiện hành động để chúng tôi gỡ bỏ biện pháp thực thi hay không, hãy xem lại cột "Phải khắc phục" trong Trung tâm chính sách. Cột này sẽ hiển thị "Có" nếu lý do chúng tôi áp dụng biện pháp thực thi là do lỗi vi phạm chính sách. Cột sẽ hiển thị "Không" nếu bạn có nội dung thuộc danh mục hạn chế đối với nhà xuất bản.

Các chủ đề trong bài viết này:

Lọc và tải các lỗi vi phạm chính sách

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn lọc và tải xuống trong Trung tâm chính sách để giúp bạn tìm cũng như quản lý các lỗi vi phạm chính sách và các danh mục hạn chế đối với nhà xuất bản:

 • Nhấp vào biểu tượng bộ lọc để chỉ xem một số trang web, trạng thái trang web nhất định hoặc chỉ xem một số ngày thực thi nhất định.
 • Nhấp vào biểu tượng tải xuống Download để tải tệp CSV chứa tất cả các trang hoặc mục có lỗi vi phạm xuống cho tất cả các trang web hoặc từng trang web.

Các vấn đề cấp trang, mục và trang web

Nếu bạn đã nhận được thông báo về trang web, một mục trên trang web hoặc trang của mình, hãy kiểm tra bên dưới để tìm hiểu thêm về vấn đề và hành động mà bạn cần thực hiện:

Lỗi vi phạm chính sách

Nếu cột "Phải khắc phục" hiển thị "Có", thì điều này có nghĩa là một trong số các trang web, mục trang web hoặc trang của bạn hiện không tuân thủ Chính sách chương trình. Do đó, Google đã áp dụng biện pháp thực thi. Khi Google thực hiện hành động trên một trang, thì điều này có nghĩa là trang đó đang vi phạm chính sách. Khi Google thực hiện hành động trên một trang web hoặc mục trang web, thì điều này có nghĩa là nhiều trang trên trang web hoặc mục trang web đó vi phạm chính sách. Khi trường hợp này xảy ra, bạn cần kiểm tra toàn bộ trang web hoặc mục trang web của mình và thực hiện các thay đổi để trang web hoặc mục trang web đó tuân thủ chính sách của chúng tôi.

Sau khi giải quyết các lỗi vi phạm chính sách trên trang web, mục trang web hoặc trang của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét. Ngoài ra, nếu muốn ngừng phân phát quảng cáo trên các trang web, mục trang web hoặc trang vi phạm chính sách, thì bạn có thể xóa mã quảng cáo AdSense khỏi các trang web, mục trang web hoặc trang đó. Hệ thống sẽ tự động xóa các lỗi vi phạm chính sách khỏi Trung tâm chính sách trong vòng 7 – 10 ngày. Đối với Quảng cáo tự động: bạn có thể thêm một quy tắc loại trừ mới cho trang và nhập URL của các trang mà bạn không muốn quảng cáo hiển thị.

Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản

Nếu cột "Phải khắc phục" hiển thị "Không", thì điều này có nghĩa là trang web của bạn có nội dung thuộc Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google. Mặc dù có thể chọn kiếm tiền từ loại nội dung này, nhưng bạn sẽ có khả năng nhận được ít quảng cáo hơn vì không phải tất cả các nguồn quảng cáo đều có thể đặt giá thầu trên nội dung đó.

Nếu đã giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản trên trang web, mục trang web hoặc trang của mình, bạn có thể yêu cầu xem xét. Ngoài ra, nếu muốn ngừng phân phát quảng cáo trên các trang, bạn có thể xóa mã quảng cáo AdSense khỏi các trang và hệ thống sẽ tự động xóa các trang đó khỏi Trung tâm chính sách trong vòng 7-10 ngày. Đối với Quảng cáo tự động: hãy tạo một nhóm URL mới, chọn các trang mà bạn muốn ngừng phân phát quảng cáo và bỏ chọn mọi định dạng quảng cáo.

Cảnh báo (chỉ trang web)

Bạn sẽ thấy cảnh báo khi một hoặc nhiều trang web của bạn hiện không tuân thủ Chính sách chương trình của AdSense. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần thay đổi trang web của mình để trang web đó đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Chúng tôi cũng có thể áp dụng biện pháp thực thi cấp trang hoặc cấp mục nhằm hạn chế việc phân phát quảng cáo trên một số trang của trang web.

Nếu bạn không thực hiện thay đổi thì chúng tôi có thể áp dụng thêm các biện pháp khác đối với trang web hoặc tài khoản của bạn.

Yêu cầu xem xét

Sau khi đã thực hiện các thay đổi bắt buộc đối với lỗi vi phạm chính sách và/hoặc thay đổi không bắt buộc đối với nội dung thuộc danh mục hạn chế đối với nhà xuất bản, bạn có thể yêu cầu xem xét trang web của mình. Xin lưu ý rằng Google có hạn mức hàng tháng về số lượt xem xét mà bạn có thể yêu cầu.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra mọi nội dung do người dùng và bên thứ ba tạo ra trên trang của bạn (chẳng hạn như nhận xét của người dùng, nội dung đề xuất và quảng cáo) để đảm bảo rằng bạn đã xóa mọi tài liệu vi phạm chính sách của Google.
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Tài khoản sau đó Trung tâm chính sách.
 3. Trong mục "Các trang web bị áp dụng biện pháp thực thi", hãy tìm và nhấp vào trang web mà chúng tôi áp dụng biện pháp thực thi.
 4. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống để mở chế độ xem chi tiết của biện pháp thực thi đó.
 5. Nhấp vào Yêu cầu xem xét.
 6. Hoàn tất biểu mẫu và nhấp vào Yêu cầu xem xét.

  Chúng tôi thường xem xét trang web của bạn trong vòng một tuần nhưng đôi khi có thể cần nhiều thời gian hơn. Dựa trên kết quả xem xét, chúng tôi có thể xóa biện pháp thực thi. Nếu phát hiện các vấn đề khác, chúng tôi sẽ cập nhật Trung tâm chính sách và biện pháp thực thi một cách thích hợp.

Biện pháp thực thi cấp tài khoản

Phân phát quảng cáo bị hạn chế

Phân phát quảng cáo hạn chế có nghĩa là Google đã đặt giới hạn về số lượng quảng cáo mà tài khoản AdSense của bạn có thể hiển thị. Tìm hiểu thêm về giới hạn phân phát quảng cáo.

Tạm ngưng

Nếu bạn nhận được thông báo tạm ngưng thì điều đó có nghĩa là tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng do một hoặc nhiều lỗi vi phạm Chính sách chương trình của AdSense. Bạn nên sử dụng khoảng thời gian tạm ngưng này để kiểm tra nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ, xác định và chặn lưu lượng truy cập đáng ngờ, đồng thời áp dụng các biện pháp đo lường để đảm bảo lưu lượng truy cập quảng cáo của bạn tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cách đảm bảo tài khoản của bạn luôn tuân thủ chính sách.

Trong thời gian tài khoản bị tạm ngưng, quảng cáo sẽ không xuất hiện, các khoản thanh toán của bạn bị tạm ngưng và Google có thể khấu trừ doanh thu mới nhất khỏi tài khoản của bạn và hoàn lại cho các nhà quảng cáo. Sau thời gian tạm ngưng, chúng tôi sẽ tự động bật lại tính năng phân phát quảng cáo, xóa lệnh tạm ngưng thanh toán và theo dõi tài khoản của bạn để đảm bảo trạng thái tuân thủ. Xin lưu ý rằng bạn không thể yêu cầu xem xét khi bị tạm ngưng tài khoản. Để biết thêm thông tin, hãy xem: tài khoản bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ hoặc lý do về chính sách.

Nếu chúng tôi phát hiện các vấn đề khác, dù trong thời gian tạm ngưng hay sau thời gian tạm ngưng tài khoản, thì tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các trang web của bạn luôn tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các trang và trang web của mình để đảm bảo trạng thái tuân thủ.

Sản phẩm bị ảnh hưởng

Các lỗi vi phạm có thể liên quan đến các trang web và trang sử dụng nhiều sản phẩm. Để giúp bạn giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách các sản phẩm chịu sự ảnh hưởng của từng lỗi vi phạm:

 • AdSense cho nội dung
 • AdSense cho video
 • AdSense cho trò chơi

Câu hỏi thường gặp về Trung tâm chính sách

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Trung tâm chính sách:

Tôi đã xóa mã quảng cáo AdSense của mình. Tại sao tôi vẫn thấy lỗi vi phạm cấp trang trong Trung tâm chính sách?

Có thể mất tới một tuần để hệ thống của chúng tôi kiểm tra lại trang của bạn. Sau khi xác nhận rằng không còn bất kỳ mã quảng cáo AdSense nào nữa, chúng tôi sẽ xóa lỗi vi phạm cấp trang khỏi Trung tâm chính sách của bạn.

Tại sao tôi không thể yêu cầu xem xét cho một trong các lỗi vi phạm cấp trang của mình?

Có một vài lý do khiến bạn không thể yêu cầu xem xét cho lỗi vi phạm cấp trang:

 • Bạn đã đạt đến giới hạn số lượt xem xét hàng tháng của mình.
 • Bạn đã yêu cầu xem xét và chúng tôi đang tiến hành xem xét cho trang đó.
 • Lỗi vi phạm đó thuộc loại vi phạm chính sách mà bạn không thể yêu cầu xem xét trong Trung tâm chính sách. Ví dụ: một số lỗi vi phạm chính sách về bản quyềnphần mềm độc hại có quy trình xem xét riêng. Nếu nội dung của bạn đã bị xóa do Thông báo về vi phạm Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ, thì bạn có thể gửi yêu cầu thông báo phản đối tại đây. Đối với lỗi vi phạm phần mềm độc hại, hãy truy cập vào Google Search Console và yêu cầu xem xét.

Tại sao yêu cầu xem xét lỗi vi phạm cấp trang của tôi bị hủy?

Chúng tôi đã hủy yêu cầu xem xét của bạn vì chuyên viên xem xét của chúng tôi không truy cập được vào trang của bạn hoặc vì trang của bạn không có mã quảng cáo AdSense. Khi xem xét trang, chúng tôi yêu cầu trang của bạn phải truy cập được và có chứa mã quảng cáo AdSense.

Tôi có thấy thông báo cảnh báo màu đỏ trên trang chủ AdSense nếu có lỗi vi phạm cấp trang không?

Không, nhưng bạn sẽ có thể xem lại tất cả các lỗi vi phạm cấp trang trong Trung tâm chính sách của mình. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn qua email nếu bạn có lỗi vi phạm cấp trang.

Điều khác biệt giữa email Báo cáo chính sách của AdSense và các email chính sách khác của AdSense là gì?

Email Báo cáo chính sách của AdSense chỉ báo cáo các lỗi vi phạm cấp trang và các biện pháp thực thi đối với lỗi vi phạm đó. Thông báo thực thi cấp trang web và cấp tài khoản được gửi qua email riêng biệt.

Trung tâm chính sách có hiển thị tất cả các trang mà chúng tôi phát hiện là vi phạm Chính sách chương trình của Google không?

Không. Trung tâm chính sách chỉ hiển thị các trang vi phạm đã gửi yêu cầu quảng cáo trong 7-10 ngày qua. Một số trang nhất định (ví dụ: những trang có lưu lượng truy cập hàng ngày rất thấp) sẽ không xuất hiện trong Trung tâm chính sách. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các trang web của bạn luôn tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các trang và trang web của mình để đảm bảo trạng thái tuân thủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố