Egzekwowanie zasad

Rozwiązywanie problemów z naruszeniami zasad za pomocą Centrum zasad

W centrum zasad AdSense znajdziesz szczegółowe informacje o naruszeniach zasad znalezionych na Twoich stronach, w Twoich witrynach lub sekcjach witryn, a także o sposobach rozwiązywania problemów z wyświetlaniem reklam i zgłaszania stron do sprawdzenia po wprowadzeniu zmian.

W Centrum zasad znajdziesz:

 • informacje, na których stronach lub w których witrynach znaleźliśmy naruszenia zasad;
 • wyjaśnienia, dlaczego witryna, sekcja witryny lub strona narusza zasady;
 • informacje o działaniach, jakie musisz podjąć, by Twoje strony lub witryny były zgodne z zasadami programu AdSense;
 • informacje, jak zgłosić stronę lub witrynę do sprawdzenia po usunięciu naruszeń zasad.

Tematy w tym artykule:

Filtrowanie i pobieranie informacji o naruszeniach zasad

W Centrum zasad są dostępne opcje filtrowania i pobierania, dzięki którym możesz znaleźć naruszenia zasad i zarządzać nimi.

 • Kliknij Filtruj filter icon, by wyświetlić tylko niektóre witryny, stany witryny lub daty egzekwowania zasad.
 • Kliknij Pobierz download icon, by pobrać plik CSV zawierający wszystkie strony lub sekcje naruszające zasady we wszystkich lub w poszczególnych witrynach.

Egzekwowanie zasad na poziomie witryny

Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu zasad w witrynie, przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się więcej o zastosowanej procedurze egzekwowania zasad i działaniach, jakie musisz podjąć:

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie oznacza, że co najmniej jedna z Twoich witryn jest obecnie niezgodna z zasadami programu. Aby rozwiązać problem, wprowadź w witrynie odpowiednie zmiany, by zapewnić jej zgodność z zasadami. Na niektórych stronach w witrynie mogą też występować problemy z egzekwowaniem zasad na poziomie strony lub sekcji, które ograniczają wyświetlanie reklam.

Jeśli nie wprowadzisz zmian, możemy podjąć dalsze działania w związku z Twoją witryną lub kontem.

Wyłączone wyświetlanie reklam

Komunikat „Wyłączone wyświetlanie reklam” oznacza, że jedna z Twoich witryn jest obecnie niezgodna z zasadami programu i dlatego wyłączyliśmy w niej wyświetlanie reklam. Sprawdź całą witrynę i wprowadź zmiany, by była zgodna z tymi zasadami. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyświetlanie reklam w witrynie zostało wyłączone.

Po wprowadzeniu wymaganych zmian poproś o sprawdzenie witryny:

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Konto.
 3. Kliknij Centrum zasad.
 4. W sekcji „Witryny z egzekwowaniem zasad” odszukaj i kliknij witrynę, w której nastąpiło naruszenie zasad na poziomie witryny.
 5. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by otworzyć szczegółowy widok naruszenia zasad.
 6. Kliknij Poproś o sprawdzenie.
 7. Wypełnij formularz i kliknij Poproś o sprawdzenie.

  Zazwyczaj sprawdzamy witryny w ciągu jednego tygodnia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli w czasie sprawdzania nie wykryjemy naruszenia zasad, przywrócimy wyświetlanie reklam w witrynie.

Zalecamy sprawdzenie, czy wszystkie witryny są zgodne z zasadami programu. Pozwoli to uniknąć zastosowania dodatkowych procedur egzekwowania zasad na poziomie witryny. Pamiętaj, że możemy wyłączyć Twoje konto w dowolnym momencie, jeśli naruszenia zasad będą się powtarzać.

Egzekwowanie zasad na poziomie sekcji

Egzekwowanie zasad na poziomie sekcji ogranicza wyświetlanie reklam tylko na stronach należących do wybranej sekcji Twojej witryny (na przykład example.com/directory/), która narusza zasady. W sekcjach, które nie są objęte egzekwowaniem zasad (na poziomie strony, sekcji lub witryny), reklamy będą się wyświetlać normalnie.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu zasad w sekcji witryny, przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się więcej o zastosowanej procedurze egzekwowania zasad i działaniach, jakie musisz podjąć:

Ograniczone wyświetlanie reklam

Komunikat „Ograniczone wyświetlanie reklam” oznacza, że strony należące do danej sekcji witryny są obecnie niezgodne z zasadami programu, dlatego ograniczyliśmy wyświetlanie na nich reklam.

Po usunięciu wszystkich naruszeń zasad w tej sekcji poproś o jej sprawdzenie. Pamiętaj, że w danym miesiącu możesz wysłać ograniczoną liczbę takich próśb. Jeśli nie chcesz już wyświetlać reklam na określonych stronach, po prostu usuń z nich kod reklamy AdSense. Strony bez kodu reklamy AdSense zostaną automatycznie usunięte z Centrum zasad w ciągu 7–10 dni. W przypadku reklam automatycznych: utwórz nową grupę adresów URL, wybierz strony, na których nie chcesz już wyświetlać reklam, i nie zaznaczaj żadnego formatu reklamy.

Po wprowadzeniu wymaganych zmian poproś o sprawdzenie sekcji:

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Konto.
 3. Kliknij Centrum zasad.
 4. W sekcji „Witryny z egzekwowaniem zasad” odszukaj i kliknij witrynę zawierającą naruszenie zasad na poziomie sekcji.
 5. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by otworzyć szczegółowy widok naruszenia zasad.
 6. Kliknij Poproś o sprawdzenie.
 7. Wypełnij formularz i kliknij Poproś o sprawdzenie.

  Zazwyczaj sprawdzamy witryny w ciągu jednego tygodnia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli w czasie sprawdzania nie wykryjemy naruszenia zasad, przywrócimy wyświetlanie reklam w danej sekcji.

Wyłączone wyświetlanie reklam

Komunikat „Wyłączone wyświetlanie reklam” oznacza, że strony należące do danej sekcji w witrynie są obecnie niezgodne z zasadami programu i dlatego wyłączyliśmy na nich wyświetlanie reklam. Ze względu na rodzaj naruszeń zasad po rozwiązaniu problemu musisz poprosić o sprawdzenie w ramach oddzielnego procesu.

W przypadku tych naruszeń nie można poprosić o sprawdzenie strony, używając Centrum zasad. Naruszenia zasad związane np. z prawami autorskimizłośliwym oprogramowaniem są objęte odrębnymi procesami sprawdzania. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w wyniku powiadomienia o naruszeniu praw w oparciu o Ustawę Digital Millennium Copyright Act, możesz zgłosić roszczenie wzajemne, używając tego linku. O sprawdzenie naruszeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem można poprosić w Google Search Console.

Egzekwowanie zasad na poziomie strony

Egzekwowanie zasad na poziomie strony ogranicza wyświetlanie reklam tylko na tych stronach, które naruszają zasady. Na stronach, które nie są objęte egzekwowaniem zasad (na poziomie strony, sekcji lub witryny), reklamy będą się wyświetlać normalnie.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o naruszeniu zasad dotyczące Twojej strony, przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się więcej o zastosowanej procedurze egzekwowania zasad i działaniach, jakie musisz podjąć:

Ograniczone wyświetlanie reklam

Komunikat „Ograniczone wyświetlanie reklam” oznacza, że strona jest obecnie niezgodna z zasadami programu i dlatego ograniczyliśmy wyświetlanie na niej reklam.

Po usunięciu wszystkich naruszeń zasad na stronie poproś o jej sprawdzenie. Pamiętaj, że w miesiącu możesz wysłać ograniczoną liczbę takich próśb. Jeśli chcesz przestać wyświetlać reklamy na danej stronie, po prostu usuń z niej kod reklamy AdSense. Strony bez kodu reklamy AdSense zostaną automatycznie usunięte z Centrum zasad w ciągu 7–10 dni. W przypadku reklam automatycznych: utwórz nową grupę adresów URL, wybierz stronę, na której nie chcesz już wyświetlać reklam, i nie zaznaczaj żadnego formatu reklamy.

Po wprowadzeniu wymaganych zmian poproś o sprawdzenie swojej strony:

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Konto.
 3. Kliknij Centrum zasad.
 4. W sekcji „Witryny z egzekwowaniem zasad” odszukaj i kliknij witrynę, w której wystąpiło naruszenie zasad na poziomie strony.
 5. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, by otworzyć szczegółowy widok naruszenia zasad.
 6. Kliknij Poproś o sprawdzenie.
 7. Wypełnij formularz i kliknij Poproś o sprawdzenie.

  Zazwyczaj sprawdzamy witryny w ciągu jednego tygodnia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli w czasie sprawdzania nie wykryjemy naruszenia zasad, przywrócimy wyświetlanie reklam na danej stronie.

Wyłączone wyświetlanie reklam

Komunikat „Wyłączone wyświetlanie reklam” oznacza, że jedna z Twoich stron jest obecnie niezgodna z zasadami programu i dlatego wyłączyliśmy na niej wyświetlanie reklam. Ze względu na rodzaj naruszeń zasad po rozwiązaniu problemu musisz poprosić o sprawdzenie w ramach oddzielnego procesu.

W przypadku tych naruszeń nie można poprosić o sprawdzenie strony, używając Centrum zasad. Naruszenia zasad związane np. z prawami autorskimizłośliwym oprogramowaniem są objęte odrębnymi procesami sprawdzania. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w wyniku powiadomienia o naruszeniu praw w oparciu o Ustawę Digital Millennium Copyright Act, możesz zgłosić roszczenie wzajemne, używając tego linku. O sprawdzenie naruszeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem można poprosić w Google Search Console.

Egzekwowanie zasad na poziomie konta

Zawieszenie

Jeśli Twoje konto zostało zawieszone, oznacza to, że naruszyło co najmniej jedną zasadę programu AdSense. Poświęć okres zawieszenia na przeanalizowanie źródeł nieprawidłowego ruchu, zidentyfikowanie i zablokowanie podejrzanego ruchu oraz inne czynności konieczne do zapewnienia zgodności ruchu z reklam z naszymi wskazówkami i zasadami. Dowiedz się więcej o tym, jak zadbać o prawidłowe działanie konta.

W okresie zawieszenia konta nie wyświetlają się żadne reklamy, a płatności są wstrzymane. Możemy też potrącić z konta ostatnie dochody i zwrócić je reklamodawcom. Po upływie tego okresu automatycznie wznowimy wyświetlanie reklam, usuniemy wstrzymanie płatności i będziemy monitorować konto, by zapewnić przestrzeganie zasad. Pamiętaj, że nie można poprosić o sprawdzenie zawieszonego konta. Więcej informacji znajdziesz w artykule o zawieszeniu konta z powodu nieprawidłowego ruchu lub naruszenia zasad.

Jeśli w okresie zawieszenia lub po jego zakończeniu wykryjemy na koncie inne naruszenia zasad, możemy na stałe wyłączyć to konto.

Ponosisz odpowiedzialność za stałą zgodność swojej witryny z zasadami programu. Zalecamy regularne sprawdzanie zgodności wszystkich stron i witryn.

Usługi, których dotyczą naruszenia zasad

Naruszenia zasad mogą występować w przypadku stron i witryn korzystających z różnych usług. Aby pomóc w usuwaniu naruszeń zasad, dodajemy do każdego z nich listę usług, których dotyczy:

 • AdSense dla treści
 • AdSense dla wideo
 • AdSense dla gier

Najczęstsze pytania o Centrum zasad

Poniżej podajemy odpowiedzi na najczęstsze pytania o Centrum zasad.

Kod reklamy AdSense nie znajduje się już na stronie. Dlaczego w moim Centrum zasad nadal wyświetla się naruszenie na poziomie strony?

Ponowne sprawdzenie Twojej strony przez nasze systemy może trwać do tygodnia. Po tym, jak potwierdzimy, że na stronie nie ma żadnego kodu reklamy AdSense, naruszenie na poziomie strony zniknie z Twojego Centrum zasad.

Dlaczego nie mogę poprosić o sprawdzenie w przypadku naruszenia na poziomie strony?

Może być kilka powodów, dla których nie możesz poprosić o sprawdzenie w związku z naruszeniem na poziomie strony:

 • Miesięczny limit próśb o sprawdzenie został wyczerpany.
 • Dana strona jest już w trakcie sprawdzania.
 • Jest to rodzaj naruszenia zasad, w przypadku którego nie można poprosić o sprawdzenie, używając Centrum zasad. Naruszenia zasad związane np. z prawami autorskimizłośliwym oprogramowaniem są objęte odrębnymi procesami sprawdzania. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w wyniku powiadomienia o naruszeniu praw w oparciu o Ustawę Digital Millennium Copyright Act, możesz zgłosić roszczenie wzajemne, używając tego linku. O sprawdzenie naruszeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem można poprosić w Google Search Console.

Dlaczego sprawdzanie w związku z naruszeniem na poziomie strony zostało anulowane?

Sprawdzanie zostało anulowane, ponieważ strona była niedostępna dla naszych weryfikatorów lub nie zawierała kodu reklamy AdSense. Podczas sprawdzania strona musi być dostępna i musi zawierać kod reklamy AdSense.

Czy na stronie głównej AdSense pojawi się czerwone powiadomienie o naruszeniu na poziomie strony?

Nie, ale wszystkie naruszenia na poziomie strony możesz sprawdzić w Centrum zasad. Informacja o naruszeniu na poziomie strony jest także wysyłana e-mailem.

Czym różni się e-mail z raportem zasad AdSense od innych e-maili związanych z zasadami AdSense?

E-maile z raportem zasad AdSense odnoszą się wyłącznie do naruszeń na poziomie strony i egzekwowania zasad. Powiadomienia związane z egzekwowaniem zasad na poziomie witryny i konta są wysyłane w oddzielnych e-mailach.

Czy w Centrum zasad wyświetlają się wszystkie strony, które naruszają zasady programu Google?

Nie. W Centrum zasad wyświetlają się tylko te strony naruszające zasady, które wygenerowały żądania reklamy w ciągu ostatnich 7–10 dni. Niektóre strony (np. te z bardzo małą dzienną liczbą wizyt) nie pojawią się w Centrum zasad. Ponosisz odpowiedzialność za stałą zgodność swojej witryny z zasadami programu. Zalecamy regularne sprawdzanie zgodności wszystkich stron i witryn.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?