Příjem plateb

Úvod do plateb AdSense

Zajímá vás, kdy dorazí platba za program AdSense? Zajímá vás, zda platba přijde tento měsíc nebo až příští měsíc? Tento průvodce vysvětluje náš platební proces.

 1. 5 kroků k získání platby
 2. Sledování příjmů
 3. Časové rozvrhy plateb neboli „Kdy dostanu zaplaceno?“
 4. Pozastavení plateb
Od 1. dubna 2013 již program AdSense nebude vypočítávat příjmy partnerů YouTube ze služby AdSense pro hostitele obsahu ani vytvářet jejich přehledy. Příjmy z programu AdSense pocházející z videí YouTube se budou vypočítávat na YouTube a zobrazovat ve službě YouTube Analytics. Další informace

5 kroků k získání platby


Chcete-li nastavit účet pro příjem plateb za program AdSense, je nutné provést všechny níže uvedené kroky. Než budete moci zadat daňové údaje, zvolit způsob platby a zadat číslo PIN nebo telefonní číslo pro ověření, budou muset příjmy na účtu dosáhnout příslušné hranice. Pokud všechny kroky provedete do 15. dne měsíce, měli byste být zahrnuti do platebního cyklu daného měsíce.
 1. Kontrola adresy

  Vzhledem k tomu, že se platby a čísla PIN, která jsou popsána níže, odesílají na poštovní adresu uvedenou v účtu, je důležité potvrdit správnost platební adresy a jména příjemce platby. Šeky a platby prostřednictvím společnosti Western Union se vystavují přesně na jméno příjemce platby zadané v účtu.

  Pokud potřebujete určité údaje opravit, postupujte podle pokynů v centru nápovědy.

 2. Uvedení daňových údajů (není nutné ve všech lokalitách)

  V závislosti na vaší lokalitě můžeme být vázáni povinností shromažďovat vaše daňové údaje. Pokud jste povinni poskytovat daňové údaje, můžete je v účtu AdSense zadat na stránce Nastavení účtu. V části Nastavení plateb klikněte na odkaz Upravit vedle položky Daňové údaje. Rozhraní vás dovede k příslušným formulářům a požadavkům, které se týkají vaší konkrétní situace.

 3. Výběr platební metody

  V závislosti na platební adrese je možné, že budete mít k dispozici několik možností platby včetně šeků, bankovního převodu a metody Western Union Quick Cash. Možnosti platby nejsnáze zjistíte, když na stránce Nastavení účtu kliknete v části Nastavení platby na položku Upravit platební metodu.

 4. Ověření adresy a telefonního čísla

  Až příjmy dosáhnou hranice pro ověření, zašleme na platební adresu uvedenou v účtu číslo PIN. Platby vám můžeme začít zasílat až poté, co číslo PIN zadáte do účtu AdSense. Číslo PIN vám bude zasláno běžnou poštou a přijde vám během 2 až 4 týdnů.

  V závislosti na lokalitě vás můžeme požádat o ověření telefonního čísla. Během tohoto procesu vám náš systém v určitou předem stanovenou dobu zavolá a vy na telefonu zadáte ověřovací číslo, které se zobrazí v účtu AdSense.

 5. Příjmy musí dosáhnout hranice platby.

  Až celkové konečné příjmy dosáhnou hranice platby, zašleme vám platbu na konci následujícího měsíce. Hranice se liší v závislosti na vykazovací měně účtu.

  Řekněme, že hranice platby vašeho účtu je 100 $. Pokud pak v lednu vaše nevyplacené konečné příjmy dosáhnou 100 $ a jestliže jste provedli čtyři výše uvedené kroky, zašleme vám platbu na konci února.

  Pokud konečné nevyplacené příjmy ještě nedosáhly hranice platby, přesunou se do dalšího měsíce a budou dále růst, dokud této hranice nedosáhnou.

  Platby jsou odesílány přibližně do 30 dní od konce měsíce. V níže uvedené části Časový rozvrh plateb se můžete podívat na časový rozvrh platebního cyklu.

Zpět na začátek

Sledování příjmů


Denní souhrn odhadovaných příjmů zobrazíte na domovské stránce. Máte-li zájem o podrobnější údaje, můžete sledovat odhadované příjmy AdSense v účtu na kartě Přehledy výkonu. Další důležité informace jsou uvedeny na stránce Platby. Odkaz na tuto stránku najdete na kartě Domovská stránka.

Na stránce Platby je stav plateb vystavených v minulosti i měsíční kalkulace účtu. Chcete-li zobrazit celkové konečné příjmy za určitý měsíc, klikněte na odkaz Podrobnosti o příjmech. Současně se zobrazí i veškeré úpravy provedené v účtu. Až splníte podmínky pro platbu a platba bude provedena, zobrazí se v seznamu na této stránce s textem Platba vystavena. Kliknutím na odkaz zobrazíte údaje o platbě i směnný kurz, podle kterého byla částka případně převedena do místní měny.

Zpět na začátek

Časové rozvrhy plateb neboli „Kdy dostanu zaplaceno?“


Tato část popisuje platební cyklus AdSense v průběhu měsíce. Získáte tak představu, kdy a jak daná platba přijde.

Konečné příjmy: Vždy poslední den v měsíci náš systém zjistí, které účty dosáhly hranice platby. Všechny účty, které této hranice dosáhly, jsou poté odeslány ke schválení. Během prvních 10 dní měsíce se na stránce Platby zobrazí odkaz s konkrétními údaji o příjmech.

Platba vystavena: Ke konci měsíce bude na stránce Platby uveden řádek Platba vystavena, který oznamuje, že platba byla vypočtena. V tomto okamžiku bude platba již zpracovaná a odeslaná.

Příchod platby: Jak dlouho trvá, než platba přijde, záleží na zvolené platební metodě.

 • Šeky se standardním doručením: Na adresy v USA platba většinou přichází během 1 až 2 týdnů od data odeslání, na adresy mimo USA obvykle dorazí během 2 až 6 týdnů.
 • Šeky se zabezpečeným doručením: Doručení trvá obvykle 5 až 7 dní.
 • Platby bankovním převodem: Platby by měly přijít na bankovní účet během 4 až 10 dní.
 • Platby metodou Western Union Quick Cash: Platby lze vyzvednout v místní pobočce společnosti Western Union den po jejich vystavení.
 • Platby metodou Rapida: Platby budou připraveny k vyzvednutí v místní pobočce pošty dva pracovní dny po odeslání.

Pokud dojde k potížím s platbou, zobrazí se na stránce Platby oznámení. Neobdržíte-li platbu do 60 dní od data vystavení, můžete požádat o opětovné zaslání platby.

Zpět na začátek

Pozastavení plateb


Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete platbu v danou chvíli přijmout, můžeme platby pozastavit. V účtu pouze nastavte vlastní pozastavení platby.

Nastavíte-li pozastavení platby, přeruší se vyplácení příjmů. Příjmy budou v účtu nadále nabývat. Až pozastavení zrušíte, zašleme vám všechny nevyplacené příjmy v jedné souhrnné platbě v příštím platebním cyklu. Pokud chcete nastavit nebo odebrat pozastavení platby, postupujte podle těchto pokynů.

Změny nastavení pozastavení je nutné provést do 15. dne v měsíci, jinak se v aktuálním platebním cyklu neprojeví.

Zpět na začátek