Jak kontrolować dostęp do danych AdSense w usłudze Analytics?

Jeśli korzystasz z danych Analytics razem z innymi użytkownikami, możesz zachować prywatność własnych danych AdSense, tworząc zduplikowany widok danych w usłudze Analytics. Aby utworzyć zduplikowany widok danych przed zintegrowaniem kont AdSense i Analytics, wykonaj następujące kroki.

Najpierw utwórz nowy widok danych:

  1. Kliknij link Ustawienia Analytics u góry konta Analytics.
  2. Wybierz konto w polu Podsumowanie kont.
  3. Pod listą widoków danych konta kliknij Dodaj widok danych witryny.
  4. Kliknij przycisk opcji dodania widoku danych do istniejącej domeny.
  5. Z listy rozwijanej Wybierz domenę wybierz domenę widoku danych, który chcesz zduplikować, i w polu Nazwa widoku danych wpisz nazwę, która ma być widoczna na koncie.
  6. Kliknij Zakończ lub Kontynuuj, aby dodać nowy widok danych, lub Anuluj, aby zamknąć bez zapisywania.

Następnie włącz lub wyłącz AdSense w nowym widoku danych. W ten sposób możesz mieć w domenie dwa widoki danych (jeden z danymi AdSense, drugi bez tych danych) i oba udostępniać użytkownikom konta według potrzeb.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem