Kanały

Śledzenie skuteczności reklam za pomocą kanałów niestandardowych

Kanały niestandardowe pozwalają śledzić skuteczność określonych grup jednostek reklamowych. Wydawca sam projektuje swoje kanały niestandardowe i używa ich do śledzenia skuteczności jednostek reklamowych w odpowiedni dla siebie sposób. Możesz utworzyć maksymalnie 500 kanałów niestandardowych na jedną usługę AdSense.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych sposobów grupowania i śledzenia jednostek reklamowych za pomocą kanałów niestandardowych:

 • rozmiary i kolory reklam;
 • lokalizacja reklam na stronie – lewa czy prawa strona, reklama umieszczona w treści lub nad nią;
 • tematy strony – artykuły o tematyce sportowej/rozrywkowej.

Każdy kanał niestandardowy można przekształcić w dostępne do kierowania miejsce docelowe reklamy, które reklamodawcy mogą wybrać do wyświetlania swoich reklam.

Tworzenie kanałów niestandardowych

Kanał niestandardowy, który ma być używany do śledzenia jednostek reklamowych, można skonfigurować na dwa sposoby:

 • Podczas tworzenia lub edytowania jednostki reklamowej można dodać kanał niestandardowy, który będzie ją śledził.
  Wyświetl instrukcje
  1. Zaloguj się na konto AdSense.
  2. Kliknij Reklamy.
  3. Aby dodać kanał do istniejącej jednostki reklamowej, wybierz tę jednostkę. Aby utworzyć nową jednostkę reklamową, kliknij opcję + Nowa jednostka reklamowa.
  4. W sekcji „kanały niestandardowe”, kliknij Utwórz nowy kanał niestandardowy.
  5. Nadaj kanałowi niestandardowemu nazwę jasno opisującą typy śledzonych przez niego jednostek reklamowych, która pomoże w jego późniejszej identyfikacji. Na przykład: strony_motoryzacyjne lub niebieski_wieżowiec.
  6. Kliknij dodaj, by wybrać dodatkowe jednostki reklamowe, które chcesz śledzić, korzystając z tego kanału.
  7. Jeśli chcesz, by dany kanał niestandardowy wyświetlał się reklamodawcom jako miejsce docelowe reklamy dostępne do kierowania, zaznacz pole wyboru Kierowanie i wpisz wymagane informacje. Możesz też zostawić to pole puste, by utworzyć kanał niestandardowy przeznaczony wyłącznie do śledzenia.
  8. Zapisz swój kanał niestandardowy, a następnie dokończ dostosowywanie jednostki reklamowej i zapisz ją.

   Skuteczność tej jednostki reklamowej będzie teraz śledzona za pomocą nowego kanału niestandardowego.

 • Utwórz kanał niestandardowy i dodaj do niego jednostki reklamowe, które chcesz później śledzić za jego pomocą.
  Wyświetl instrukcje
  1. Zaloguj się na konto AdSense.
  2. Kliknij Reklamy.
  3. Kliknij Kanały niestandardowe.
  4. Kliknij + Nowy kanał niestandardowy.
  5. Nadaj kanałowi niestandardowemu nazwę jasno opisującą typy śledzonych przez niego jednostek reklamowych, która pomoże w jego późniejszej identyfikacji. Na przykład: strony_motoryzacyjne lub niebieski_wieżowiec.
  6. Kliknij dodaj, by wybrać jednostki reklamowe, które chcesz śledzić, korzystając z tego kanału. Możesz też wrócić do tego kroku, by dodać jednostki reklamowe później.
  7. Jeśli chcesz, by dany kanał niestandardowy wyświetlał się reklamodawcom jako miejsce docelowe reklamy dostępne do kierowania, zaznacz pole wyboru Kierowanie i wpisz wymagane informacje. Możesz też zostawić to pole puste, by utworzyć kanał niestandardowy przeznaczony wyłącznie do śledzenia.
  8. Zapisz nowy kanał niestandardowy.

Wyświetlanie raportów o kanałach niestandardowych

Po utworzeniu kanału niestandardowego do śledzenia skuteczności wybranych jednostek reklamowych warto dowiedzieć się, jak przeglądać raport kanałów niestandardowych.

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Raporty.
 3. Kliknij Kanały niestandardowe.
 4. Aby wyświetlić bardziej szczegółowe dane, kliknij kanał niestandardowy w tabeli.
 5. Możesz dodać wymiary, by posegmentować informacje o kanałach.
  Raport Kanały niestandardowe można też połączyć z wymiarem krajów. Dane dla tej kombinacji są dostępne od 9 marca 2013 r.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?