Kanalen

Advertentieprestaties bijhouden met aangepaste kanalen

Met aangepaste kanalen kunt u de prestaties van specifieke groepen advertentieblokken bijhouden. U ontwerpt uw eigen aangepaste kanalen en gebruikt deze om de prestaties van advertentieblokken weer te geven op manieren die nuttig voor u zijn. U kunt maximaal 500 aangepaste kanalen maken voor elk van uw AdSense-producten.

Hier volgen enkele voorbeelden van manieren waarop u advertentieblokken kunt groeperen en bijhouden met aangepaste kanalen:

 • Advertentieformaten en -kleuren
 • Locatie van advertenties op een pagina: linkerkant versus rechterkant, ingesloten in inhoud of boven de inhoud
 • Paginaonderwerpen: artikelen over sport versus entertainment

U kunt van elk aangepast kanaal ook een advertentieplaatsing maken die kan worden getarget. Adverteerders kunnen er specifiek voor kiezen hun advertenties op dergelijke plaatsingen weer te geven.

Aangepaste kanalen maken

Er zijn twee manieren waarop u een aangepast kanaal kunt instellen om advertentieblokken bij te houden:

 • Wanneer u een advertentieblok maakt of bewerkt, kunt u een aangepast kanaal toevoegen om dat advertentieblok bij te houden.
  Instructies weergeven
  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik op Advertenties.
  3. Als u een kanaal wilt toevoegen aan een bestaand advertentieblok, selecteert u dat advertentieblok. Als u een nieuw advertentieblok wilt maken, klikt u op + Nieuw advertentieblok.
  4. Klik op Nieuw aangepast kanaal maken in het gedeelte 'Aangepaste kanalen'.
  5. Geef uw aangepaste kanaal een naam die duidelijk beschrijft welke typen advertentieblokken u bijhoudt met het kanaal en waaraan u het kanaal later kunt herkennen. Bijvoorbeeld 'autopagina' of 'blauwe_skyscrapers'.
  6. Selecteer eventuele extra advertentieblokken die u wilt bijhouden met dit kanaal door op toevoegen te klikken.
  7. Als u dit aangepaste kanaal aan adverteerders wilt weergeven als advertentieplaatsing die kan worden getarget, vinkt u het selectievakje Targeting aan en geeft u de gevraagde gegevens op. U kunt het selectievakje ook leeg laten om een aangepast kanaal uitsluitend voor trackingdoeleinden te maken.
  8. Sla uw nieuwe aangepaste kanaal op en ga door om uw advertentieblok aan te passen en op te slaan.

   De prestaties van dit advertentieblok worden nu bijgehouden met uw nieuwe aangepaste kanaal.

 • Maak een aangepast kanaal en voeg later advertentieblokken toe die u wilt bijhouden.
  Instructies weergeven
  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik op Advertenties.
  3. Klik op Aangepaste kanalen.
  4. Klik op + Nieuw aangepast kanaal.
  5. Geef uw aangepaste kanaal een naam die duidelijk beschrijft welke typen advertentieblokken u bijhoudt met het kanaal en waaraan u het kanaal later kunt herkennen. Bijvoorbeeld 'autopagina' of 'blauwe_skyscrapers'.
  6. Selecteer advertentieblokken die u wilt bijhouden met dit kanaal door op toevoegen te klikken. U kunt ook later terugkeren naar deze stap om advertentieblokken toe te voegen.
  7. Als u dit aangepaste kanaal aan adverteerders wilt weergeven als advertentieplaatsing die kan worden getarget, vinkt u het selectievakje Targeting aan en geeft u de gevraagde gegevens op. U kunt het selectievakje ook leeg laten om een aangepast kanaal uitsluitend voor trackingdoeleinden te maken.
  8. Sla uw nieuwe aangepaste kanaal op.

Rapporten voor aangepaste kanalen weergeven

Aangezien u een aangepast kanaal heeft gemaakt om de prestaties van specifieke advertentieblokken bij te houden, is het belangrijk te weten hoe u een rapport voor aangepaste kanalen kunt weergeven.

 1. Log in op uw AdSense-account.
 2. Klik op Rapporten.
 3. Klik op Aangepaste kanalen.
 4. Klik op een aangepast kanaal in de tabel om meer gedetailleerde statistieken weer te geven.
 5. U kunt ook dimensies toevoegen om uw kanaalgegevens te segmenteren.
  U kunt ook het rapport 'Aangepaste kanalen' combineren met dimensies voor landen. De gegevens voor deze combinatie zijn beschikbaar vanaf 9 maart 2013.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?