% Thu nhập gần đây

Phần trăm tổng thu nhập mà quảng cáo đã tạo trong danh mục này gần đây.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?