Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Cách kiểm tra xem mã quảng cáo của bạn có bị sửa đổi hay không

Việc sửa đổi mã quảng cáo AdSense của bạn không chỉ trái với Chính sách chương trình của chúng tôi, mà còn có thể gây ra lỗi trên trang web của bạn, chẳng hạn như quảng cáo hiển thị không đúng hoặc hoàn toàn không hiển thị.

Nếu bạn đang sử dụng một trang web WordPress và dán mã quảng cáo vào hộp trình chỉnh sửa của WordPress, đôi khi mã quảng cáo của bạn có thể bị sửa đổi. Điều này có thể dẫn đến vấn đề phân phát quảng cáo. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Plugin AdSense dành cho WordPress, plugin này sẽ đảm bảo mã quảng cáo của bạn được triển khai chính xác.

Nếu quảng cáo trên trang web của bạn không phân phát hoặc chúng phân phát không đúng cách, bạn có thể cần kiểm tra xem mã quảng cáo của mình có được triển khai cách chính xác không. Bạn có thể làm điều này bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở công cụ so sánh mã. Nếu bạn chưa sử dụng công cụ nào, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm "công cụ so sánh mã" trên Google, sau đó, chọn một trong nhiều tùy chọn miễn phí.
 2. Mở mã nguồn của trang web của bạn và tìm vị trí mã quảng cáo không phân phát quảng cáo chính xác.
  Để tìm mã quảng cáo, hãy thử tìm kiếm ID của đơn vị quảng cáo, ví dụ: 1234567890 hoặc ID nhà xuất bản của bạn, ví dụ: pub-1234567891234567.
 3. Sao chép mã quảng cáo và dán mã vào hộp văn bản đầu tiên trong công cụ so sánh mã.
  Xin lưu ý rằng mã quảng cáo sẽ bắt đầu bằng <script async src= nếu bạn sử dụng mã quảng cáo không đồng bộ hoặc <script type="text/javascript"> nếu bạn sử dụng mã quảng cáo đồng bộ và cả hai loại mã quảng cáo sẽ kết thúc bằng </script>.
 4. Trên trang Quảng cáo trong tài khoản AdSense của bạn, hãy tìm đơn vị quảng cáo bạn đang gặp sự cố và nhấp vào Lấy mã. Hộp "Mã quảng cáo" có chứa mã quảng cáo của đơn vị quảng cáo sẽ hiển thị.
 5. Sao chép mã quảng cáo và dán mã này vào hộp văn bản thứ hai trong công cụ so sánh mã.
 6. Nhấp vào nút so sánh trong công cụ so sánh mã và xem xét kết quả.

Kiểm tra kết quả trong công cụ so sánh mã

Nếu mã quảng cáo của bạn đã được triển khai chính xác, bạn thường sẽ không thấy bất kỳ sự khác biệt nào được công cụ so sánh mã đánh dấu. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề với quảng cáo của mình, vui lòng tham khảo trình khắc phục sự cố quảng cáo của chúng tôi để được trợ giúp thêm.

Nếu mã quảng cáo của bạn chưa được triển khai chính xác, bạn thường sẽ thấy các khác biệt được công cụ so sánh mã đánh dấu. Ví dụ: bạn có thể thấy sự khác biệt trong mã quảng cáo, chẳng hạn như:

 • Mã quảng cáo của bạn không hiển thị đầy đủ, ví dụ: thiếu thẻ <script> hoặc <ins>.
 • Mã quảng cáo của bạn hiển thị trên một dòng.
 • Mã quảng cáo của bạn có thêm thẻ HTML bên trong.
 • Các biến trong mã quảng cáo của bạn (chẳng hạn như google_ad_height hoặc google_page_url) đã bị đổi tên hoặc thay đổi.

Khắc phục vấn đề với mã quảng cáo của bạn

Bạn có thể khắc phục bất kỳ lỗi sửa đổi nào bạn tìm thấy trong mã quảng cáo của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Xóa mã quảng cáo không phân phát quảng cáo chính xác trên trang web của bạn. 
 2. Sao chép và dán mã quảng cáo chính xác từ tài khoản AdSense của bạn.

Sau khi bạn đã triển khai mã quảng cáo chính xác, quảng cáo sẽ bắt đầu phân phát trong vòng 48 giờ (với điều kiện trạng thái tài khoản của bạn phải là đang hoạt động và trang web của bạn tuân thủ chính sách).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?