Rapportering

Slik defineres en annonseøkt i AdSense

En annonseøkt er en tidsperiode med interaksjoner på nettstedet ditt fra en unik besøkende som bruker en bestemt enhet. Du kan se på beregningene for annonseøkt som en beholder for handlingene en bruker foretar på nettstedet ditt i forbindelse med en annonse. En enkelt annonseøkt kan for eksempel inneholde flere sidevisninger og annonsevisninger.

I AdSense brukes informasjonskapsler for å knytte en annonseøkt til en unik bruker og enhet. I enkelte tilfeller er det ikke mulig å knytte en annonseforespørsel til en annonseøkt, for eksempel hvis brukeren (eventuelt via en innstilling i nettleseren) har slått av eller slettet informasjonskapsler eller valgt bort personlig tilpassede annonser.

Hvor lenge varer en annonseøkt?

En annonseøkt avsluttes som standard etter enten 30 minutter med inaktivitet eller ved midnatt i tidssonen for Stillehavskysten i USA (PST):

 • 30 minutter med inaktivitet

  I AdSense telles minuttene fra det øyeblikket en bruker (f.eks. Alice) kommer til nettstedet ditt. Hvis det går 30 minutter uten at Alice har foretatt seg noe med annonsene på nettstedet ditt, avsluttes annonseøkten. Hver gang Alice foretar seg noe på nettstedet ditt (f.eks. åpner en ny side med annonser), tilbakestilles utløpstiden ved at 30 minutter legges til fra den aktuelle handlingen ble gjennomført.

 • Ved midnatt

  Tenk deg at Alice kommer til nettstedet ditt 23:50 14. august, og at hun forlater nettstedet 12:10 15. august. To annonseøkter registreres i AdSense: én som ble avsluttet 23:59:59 14. august, og én som begynte 12:00 15. august.

Så snart den ene annonseøkten avsluttes, kan brukeren starte en ny annonseøkt. Brukeren kan foreta handlinger på nettstedet ditt i flere annonseøkter på samme dag eller i løpet av flere dager, uker eller måneder.

Forskjellene mellom økter i AdSense og Google Analytics

Den største forskjellen mellom annonseøkter i AdSense og Google Analytics er måten de blir målt på. I AdSense måles økter bare på sider som inneholder annonser, mens i Google Analytics måles økter på alle sider, uansett om de inneholder annonser eller ikke. Hvis for eksempel en besøkende på nettstedet ditt ikke ser noen annonser i løpet av besøket (f.eks. fordi vedkommende bruker en annonsesperre), registreres ikke en økt i AdSense. En økt registreres imidlertid i Google Analytics.

I tillegg kan det hende du ser forskjeller mellom økter i AdSense og Google Analytics i slike tilfeller:

 • Det kan hende at sidene dine med AdSense-annonser ikke også inneholder sporingskoden for Google Analytics, og omvendt.
 • Det kan hende at AdSense-systemet kanskje ikke kan måle 100 % av øktene på nettstedet ditt, for eksempel hvis en bruker har endret innstillingene sine for informasjonskapsler eller har installert en annonsesperre.
 • I Google Analytics åpnes en ny økt hver gang kampanjekilden til en bruker endres.
 • I Google Analytics kan du endre utløpstiden for økter slik at øktene avsluttes etter en bestemt tidsperiode i stedet for å bruke standardinnstillingen på 30 minutter med inaktivitet.
 • Det kan hende at økter avsluttes ved midnatt i forskjellige tidssoner i Google Analytics og AdSense.
 • I AdSense gjenspeiler øktberegningene hvordan brukere samhandler med annonsene på nettstedet ditt, mens i Google Analytics gjenspeiles samhandlingen med sidene dine. Med andre ord kan flere annonsevisninger i AdSense tilsvare en «enkeltvisning» i Google Analytics.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt