Experimenten uitvoeren in AdSense

Door een experiment uit te voeren, kunt u een van uw advertentie-instellingen vergelijken met een variant van die instelling om te kijken welke het best presteert. Bij experimenten wordt het verkeer van uw site verdeeld tussen de oorspronkelijke advertentie-instelling en de variant, waardoor u de prestaties met elkaar kunt vergelijken. Met experimenten kunt u onderbouwde beslissingen nemen over hoe u uw advertentie-instellingen het best kunt configureren. Op die manier kunt u uw inkomsten verhogen.

U maakt en controleert experimenten en kiest de winnaar hiervan op de pagina Experimenten in uw account. Ga als volgt te werk om deze pagina te bekijken:

 • Log in op uw AdSense-account en klik op Optimalisatie > Experimenten.

Uw experiment maken

Maak als volgt een experiment:

 • Selecteer de oorspronkelijke advertentie-instelling waarmee u de experimentvariant wilt vergelijken.
 • Selecteer de instellingen die u wilt wijzigen voor de variant.
 • Kies, afhankelijk van het experimenttype, of u wilt dat Google de winnende instelling automatisch toepast nadat uw experiment is afgelopen.
  Als u deze optie selecteert, kunt u tijd besparen, bijvoorbeeld als u van plan bent veel experimenten uit te voeren.

U kunt de volgende typen experimenten maken:

Uw experiment controleren

Op de pagina 'Experimenten' kunt u een overzicht van uw experimenten bekijken. De huidige status en voortgang worden weergegeven en experimenten met de status 'Klaar voor voltooiing' zijn gemarkeerd. Als experimenten deze status hebben, raden we u aan de winnaar te kiezen.

Status Wat dit betekent
Actief Uw experiment wordt uitgevoerd en er worden gegevens verzameld.
Klaar voor voltooiing Er zijn voldoende gegevens verzameld voor uw experiment. U kunt nu de winnaar kiezen. Lees hoe u de winnaar van een experiment kiest.
Voltooid

U heeft de winnaar van uw experiment gekozen en uw experiment is voltooid.
of
U heeft besloten het experiment te beëindigen zonder een winnaar te kiezen.

De winnaar van uw experiment kiezen

Wanneer er voldoende resultaten voor uw experiment zijn verzameld, kunt u de winnaar van uw experiment kiezen. We raden u aan te wachten tot uw experiment is gemarkeerd als 'Klaar voor voltooiing' voordat u een instelling als de beste aanwijst.

 • Als u de oorspronkelijke instelling als winnaar kiest, blijven uw oorspronkelijke instellingen behouden.
 • Als u de variant als winnaar kiest, passen we de instellingen van de variant toe op uw account.

In beide gevallen beëindigen we het verdelen van uw verkeer en is het experiment afgerond.

Experimenten evalueren de prestaties van de variant aan de hand van de opbrengstwijziging die aan de variant is toegeschreven. Daarnaast geeft een zekerheidsinterval het bereik aan van de wijziging in de opbrengststijging die AdSense met 95% zekerheid heeft berekend. Klik op het helppictogram Help naast het opbrengstpercentage om de zekerheidsinterval voor uw experiment te bekijken.

Opmerkingen:
 • Als u heeft aangegeven dat Google de winnaar van uw experiment moet kiezen, worden de best presterende instellingen automatisch toegepast.
 • Als uw experiment niet voldoende gegevens heeft verzameld binnen de tijdslimiet (negentig dagen, tenzij u een kortere tijd heeft ingesteld), beëindigen we het automatisch. Als u ervoor heeft gekozen Google de winnaar te laten kiezen, herstellen we de instellingen die werden gebruikt voordat het experiment begon. Anders heeft u nog dertig dagen om de winnaar van het experiment te kiezen.
 • Als een automatisch experiment niet voldoende gegevens heeft verzameld, worden de variantinstellingen toegepast. Dit komt omdat automatische experimenten bepaalde instellingen in uw account testen. Gemiddeld zijn de resultaten van deze tests positief gebleken voor andere uitgevers met vergelijkbaar verkeer en vergelijkbare content als u.

Bekijk de Veelgestelde vragen over experimenten als u nog vragen over experimenten heeft.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?