Tab Tối ưu hóa

Nhận ý tưởng để cải thiện tài khoản của bạn

"Cơ hội" trên trang tab Tối ưu hóa là cả một mục dành riêng để giúp bạn cải thiện hiệu suất tài khoản. Bạn có thể xem trang này như một trợ lý cá nhân giúp tùy chỉnh các cơ hội cho tài khoản của mình. Trang này có thể giúp bạn tối đa hóa doanh thu và hiệu suất.

Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra trang "Cơ hội". Cho dù bạn tối ưu hóa tài khoản một lần mỗi ngày hay một lần mỗi tháng, trang "Cơ hội" liên tục làm việc ẩn để phát hiện cơ hội giúp bạn cải thiện. Và chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều cơ hội hơn theo thời gian.

Loại cơ hội

Có một số loại cơi hội khác nhau bạn có thể thấy trên trang "Cơ hội":

Các cơ hội liên quan đến cài đặt quảng cáo
Bạn có thể thấy cơ hội tăng thu nhập bằng cách thay đổi cài đặt quảng cáo. Một số ví dụ về những cơ hội này bao gồm thay đổi phông chữ của quảng cáo văn bản, cho phép đơn vị quảng cáo của bạn hiển thị cả quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh, bật tính năng cân bằng quảng cáo hoặc thay đổi cài đặt Quảng cáo tự động.
Cơ hội liên quan đến vị trí đặt quảng cáo
Bạn có thể thấy cơ hội tăng thu nhập bằng cách di chuyển các đơn vị quảng cáo đến các vị trí khác nhau trên trang, nơi mà chúng sẽ hoạt động tốt hơn, ví dụ: di chuyển chúng xuống dưới tiêu đề.
Cơ hội liên quan đến danh mục quảng cáo
Bạn có thể thấy cơ hội tăng thu nhập bằng cách chọn tham gia hiển thị quảng cáo từ những danh mục quảng cáo chung chung hoặc nhạy cảm mà hiện bạn đang chặn.
Cơ hội liên quan đến trang web của bạn
Bạn có thể thấy cơ hội tăng doanh thu và sự hài lòng của khách truy cập bằng cách thay đổi trang web của mình, ví dụ: bằng cách tối ưu hóa trang web cho nhiều kích cỡ màn hình.

Được xác minh bằng thử nghiệm

Nếu đã bật thử nghiệm tự động, bạn có thể thấy các cơ hội với nhãn "được xác minh bằng thử nghiệm". Các cơ hội này được hỗ trợ bởi kết quả của các thử nghiệm do Google chạy thay mặt bạn. Bạn có thể tự tin áp dụng thay đổi do họ đề xuất.

Làm việc với cơ hội

Dưới đây là danh sách những thao tác khác nhau bạn có thể thực hiện với cơ hội:

Xem thêm chi tiết cơ hội
Nhấp vào một cơ hội để tìm hiểu thêm về cơ hội này. Mỗi cơ hội có một trang chi tiết, nơi bạn có thể thấy giải thích về những thay đổi được đề xuất, trang hoặc đơn vị quảng cáo mà cơ hội áp dụng cho (nếu có) và những hành động bạn có thể thực hiện.

Nếu bạn có nhiều cơ hội cùng loại, chúng sẽ được kết hợp lại với nhau vào một trang chi tiết, giúp bạn làm việc với chúng cùng lúc dễ dàng hơn.

Áp dụng cơ hội

Nhiều cơ hội có thể được triển khai ngay lập tức. Nếu bạn đã sẵn sàng để tiếp tục với những thay đổi được đề xuất, hãy nhấp vào Áp dụng ngay (hoặc Áp dụng tất cả nếu bạn áp dụng nhiều cơ hội) và thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Xin lưu ý rằng sau khi bạn quyết định áp dụng các thay đổi được đề xuất, không có cách nào để tự động hoàn nguyên về cài đặt quảng cáo trước đó. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện thay đổi theo cách thủ công cho cài đặt quảng cáo của mình bất cứ lúc nào.

Đánh dấu một cơ hội là hoàn tất
Một số cơ hội yêu cầu bạn phải có hành động, ví dụ: tạo đơn vị quảng cáo mới hoặc chuyển một đơn vị quảng cáo hiện có trên trang của bạn. Sau khi hoàn thành hành động được đề xuất, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách nhấp vào Tôi đã thực hiện xong.
Chạy thử nghiệm từ một cơ hội
Một số cơ hội cung cấp cho bạn tùy chọn chạy thử nghiệm A/B thay vì ngay lập tức áp dụng những thay đổi được đề xuất. Nếu bạn không chắc chắn về việc áp dụng một cơ hội, bạn luôn có thể chọn chạy một thử nghiệm A/B trước trên trang web của mình để kiểm tra hiệu suất của cài đặt hiện tại so với cài đặt được đề xuất.
Loại bỏ cơ hội
Nếu bạn không quan tâm đến một cơ hội, hãy nhấp vào dấu X để loại bỏ cơ hội này và cơ hội sẽ được xóa khỏi trang "Cơ hội".

Lý do bạn không thể thấy cơ hội

Chúng tôi chỉ hiển thị những cơ hội nếu chúng tôi xác định rằng chúng có thể được áp dụng cho trang web của bạn và tin rằng chúng sẽ mang lại doanh thu hoặc tác động lưu lượng truy cập tích cực. Mặc dù bạn có thể không thấy bất kỳ cơ hội nào ngay bây giờ, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra trang "Cơ hội".

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?