การชำระเงิน

การชำระเงินถูกระงับเนื่องจากคุณยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลบางประการ กรณีหนึ่งก็คือเมื่อทีมการชำระเงินของ AdSense ต้องการให้คุณส่งข้อมูลบางอย่างเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเกิดกรณีนี้ บัญชี AdSense ของคุณจะมีการระงับการชำระเงินชั่วคราวจนกว่าคุณจะยืนยันข้อมูล

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับผลกระทบหรือไม่

ถ้าคุณได้รับผลกระทบจากการระงับการชำระเงินนี้

 • เราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุไว้ในส่วน "การชำระเงิน > การตั้งค่า" ในบัญชี AdSense ทีมการชำระเงินจะเป็นผู้ส่งอีเมลฉบับนี้ให้คุณและจะส่งมาจากอีเมลแทนของ Google ในอีเมลนี้ เราจะขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคล
 • คุณจะเห็นการแจ้งเตือนสีแดงในบัญชี AdSense ซึ่งบอกว่ามีการระงับการชำระเงินในบัญชีของคุณ
 • ในหน้า "ธุรกรรม" คุณจะเห็นว่ามีการออกการชำระเงิน แต่ก็จะมีการระงับการชำระเงินในบัญชีด้วย

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรทำอย่างไรหากได้รับผลกระทบ ฉันจะยกเลิกการระงับการชำระเงินได้อย่างไร
หากไม่ได้รับอีเมลจากทีมการชำระเงินของ Google ที่ส่งมาจากอีเมลแทนของ Google คุณก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ หากคุณเห็นการแจ้งเตือนการระงับการชำระเงินสีแดงในบัญชี แต่ไม่ได้รับอีเมลจากทีมการชำระเงินของ Google โปรดติดต่อเราโดยใช้ปุ่มในการแจ้งเตือน

หากคุณได้รับอีเมลจากทีมการชำระเงินของ Google ที่ส่งมาจากอีเมลแทนของ Google ซึ่งขอให้คุณยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดำเนินการต่อไปนี้

 1. ตอบกลับอีเมลนั้นโดยตรง
 2. ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด หรือในบางกรณีอาจต้องส่งสำเนาเอกสารด้วย

โปรดตอบกลับอีเมลพร้อมข้อมูลที่จำเป็นภายใน 5 วันทำการ โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถรับการชำระเงินจนกว่าจะให้ข้อมูลนี้

เหตุใดคุณจึงขอข้อมูลนี้
บางครั้งธนาคารของ Google (หรือธนาคารต้วกลาง) กำหนดว่าจะต้องมีการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายของ AdSense ให้เสร็จสมบูรณ์ Google ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลของผู้เผยแพร่โฆษณา เช่น วันเกิด เชื้อชาติ ฯลฯ ดังนั้นเมื่อธนาคารต้องการยืนยันข้อมูลนี้ก่อนที่จะประมวลผลการชำระเงิน เราจึงต้องติดต่อคุณ

โปรดทราบว่าการระงับการชำระเงินนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหมด กระบวนการนี้มักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีอัตราการฉ้อโกงสูง

คุณจะขอข้อมูลใดจากฉัน
เราอาจขอให้คุณยืนยันข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • วันเดือนปีเกิด
 • ประเทศที่เกิด
 • ชื่อเต็มของผู้รับเงินในบัญชีของคุณ
 • ที่อยู่ของคุณ
 • เชื้อชาติ
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • หมายเลขบัตรประชาชน

เราอาจขอให้คุณส่งสำเนาของเอกสารต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล
 • หลักฐานที่อยู่ (เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร)
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
เมื่อคุณให้ข้อมูลที่เราขอและข้อมูลได้รับการยืนยันแล้ว ธนาคารที่ขอข้อมูลดังกล่าวจะประมวลผลการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์ และเราจะยกเลิกการระงับการชำระเงินจากบัญชีของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันจะถูกนำไปเปิดเผยหรือไม่
โปรดทราบว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลที่คุณส่งกับบุคคลที่สาม (ธนาคารของเราหรือธนาคารตัวกลาง) เพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณตอบกลับอีเมลของเราพร้อมด้วยข้อมูลที่จำเป็น จะถือว่าคุณรับทราบและยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สาม (ธนาคารของเราหรือธนาคารตัวกลาง) หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา โปรดดูนโยบายส่วนบุคคลของ Google
หมายเหตุ
 • อีเมลของเราส่งจากอีเมลแทน Google ที่เป็นทางการเสมอ เช่น account-compliance@google.com จะไม่ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่น เช่น paymentsgoogle@gmail.com
 • เราจะไม่ขอรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ ดังนั้นโปรดระมัดระวังอีเมลฉ้อโกงที่อาจขอข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว