Tilpasning av annonser

Innholdsrike tekstannonser

Innholdsrike tekstannonser er tekstannonser som suppleres med et annonsørbilde, og deretter blir de konvertert og gjengitt som «bannerannonseaktige» annonser. Med disse annonsene kan du skape økt etterspørsel etter annonsebeholdningen din, og de er like flotte å se på som bannerannonser.

De samme annonsene kan også være kvalifisert til å bli vist som annonser i magasinstil. Om en annonse skal gjengis som innholdsrik tekstannonse eller i magasinstilformatet, fastsettes på grunnlag av annonseresultatene og om en bilderessurs er tilgjengelig.

Vær oppmerksom på at de innholdsrike tekstannonsene bare blir brukt i annonseenhetene som skal vises som tekst- og bannerannonser, eller bare som bannerannonser, ikke i annonseenhetene som bare skal vises som tekstannonser.

Slik velger du bort innholdsrike tekstannonser

Du kan bruke bortvalg av forbedrede bannerannonser for å velge om du ønsker at annonsene dine som bare er for Displaynettverket, skal vise innholdsrike tekstannonser. Når du velger bort dette, må du være oppmerksom på at annonser i magasinstil også blir slått av.

Sporing av innholdsrike tekstannonser

De innholdsrike tekstannonsene blir rapportert som rich media-annonser i rapporten for annonsetyper.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?