Přizpůsobení reklam

Rozšířené textové reklamy

Rozšířené textové reklamy jsou textové reklamy doplněné o obrázek inzerenta, které se převedou a vykreslí ve stylu obsahových reklam. Tyto reklamy otevírají cestu ke zvýšení poptávky po vašem reklamním inventáři a přitom dosahují estetických kvalit kreativ obsahových reklam.

Rozšířené textové reklamy mohou být také vhodné k tomu, aby se zobrazovaly jako reklamy ve stylu magazínu. Zda se má reklama vykreslit jako rozšířená textová reklama, nebo jako reklama ve stylu magazínu, určuje Google na základě výkonu a dostupnosti podkladového obrázku.

Rozšířené textové reklamy se použijí pouze v reklamních jednotkách, u kterých je zvolena možnost Textové a obsahové reklamy nebo Pouze obsahové reklamy. V reklamních jednotkách, u kterých je zvolena možnost Pouze textové reklamy, se tyto reklamy nezobrazí.

Odhlášení z rozšířených textových reklam

Chcete-li nastavit, aby reklamní inventář určený pouze k zobrazování obsahových reklam rozšířené textové reklamy nezobrazoval, využijte možnost odhlášení z rozšířených obsahových reklam. Upozorňujeme, že odhlášením zároveň zakážete reklamy ve stylu magazínu.

Měření rozšířených textových reklam

V přehledu Typy reklam se rozšířené textové reklamy zobrazují jako reklamy rich media.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?