Đơn vị tiền tệ báo cáo

Tìm hiểu đơn vị tiền tệ báo cáo mặc định

Để tìm đơn vị tiền tệ báo cáo mặc định của tài khoản, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Báo cáo.
  2. Nhấp vào menu thả xuống đơn vị tiền tệ Currency drop-down in Performance reports.
  3. Chọn đơn vị tiền tệ đầu tiên hiển thị trong danh sách. Đây là đơn vị tiền tệ báo cáo mặc định cho tài khoản của bạn.
    Default currency in the currency drop-down
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?