อัตราการคลิกผ่าน (CTR)

อัตราการคลิกผ่าน (CTR) คือ เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลที่ทำให้เกิดคลิก

CTR = Clicks / Impressions

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร