Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Använda Google Analytics med AdSense

Varför skiljer sig statistiken åt mellan AdSense och Analytics?

Om du noterar stora avvikelser mellan rapporterna i ditt AdSense-konto respektive i AdSense-avsnittet i Analytics bör du ha följande viktiga faktorer i åtanke:

 • AdSense-rapporterna i Analytics spårar enbart AdSense for Content-annonsenheter. De inkluderar inte länkenheter, sökrutor, mobilannonser eller andra AdSense-produkter.
 • Du måste placera Analytics-kod på varje webbsida där AdSense for Content-annonsenheter visas.
Obs! Statistiken kan skilja sig åt mellan AdSense och Analytics även om koden är korrekt konfigurerad och dina konton har länkats. Det finns flera möjliga förklaringar till detta.

Anledningar till att sidexponeringar i AdSense inte överensstämmer med sidvisningar i Analytics

 • Separat JavaScript-kod: AdSense registrerar en sidvisning när AdSense-annonskoden körs av en användares webbläsare. Analytics räknar en sidvisning när Google Analytics-spårningskoden körs av en användares webbläsare. Eftersom dessa JavaScript-kodavsnitt är placerade i olika delar på sidan är det möjligt att ett av kodavsnitten läses in men inte det andra.

  Exempel: Eftersom vi rekommenderar att spårningskoden placeras sist i HTML-dokumentet kan det i mycket sällsynta situationer hända att en användare kommer till en sida och sedan lämnar den innan den har lästs in i sin helhet och innan spårningskoden har körts. I sådana fall kan AdSense räkna en sidexponering medan Analytics inte räknar sidvisningen. Resultatet blir att antalet sidexponeringar i AdSense blir högre än antalet sidvisningar i Analytics.
 • Iframes: AdSense visar annonser i iframe-rutor. Webbläsare som inte stöder <iframe>-taggen kanske inte rapporterar någon exponering. Detta kan medföra att det registreras fler sidvisningar i Analytics än exponeringar i AdSense.
 • Säkerhetsprogramvara (annonsblockering): Antalet AdSense-exponeringar kan också bli lägre på grund av programvara som brandväggar och annonsblockering. Sådan programvara kan medföra att det inte visas några Google-annonser på din webbplats eller att delar av annonserna döljs. Annonsblockeringsfunktioner i dina användares internetsäkerhetsprogram måste inaktiveras för att Googles annonser ska visas.
 • Första dagen Första dagen efter att du har länkat dina AdSense- och Analytics-konton finns endast en begränsad mängd data tillgänglig. AdSense-data från tiden innan kontona länkades kan inte visas i Analytics.
 • Tidszon: Om du använder olika tidszoner i Analytics och AdSense sammanställs rapporter för olika tidsperioder under samma datum i respektive tjänst.
 • Analytics-vyer: I Analytics kan du skapa olika vyer som kan användas för att filtrera data. Om du tittar på en vy som filtrerar bort viss data visas inte den AdSense-data som motsvarar bortfiltrerad data.

  Läs mer om vyfilter.
 • Bilder från tredje part: I vissa webbläsare har användarna möjlighet att inaktivera bilder som begärs från andra domäner än den aktuella sidans. Om besökare på din webbplats har inaktiverat sådana bilder hindras data från att skickas till Google Analytics, vilket i sin tur förhindrar att motsvarande AdSense-information visas i dina Analytics-rapporter.
 • Utebliven Analytics-träff: Med de nuvarande rapporteringsmetoderna för Analytics visas endast AdSense-information för vilka det påträffades en motsvarande Analytics-träff. Om Analytics-träffen saknas (eftersom spårningskoden inte kördes eller eftersom bilder från tredje part hade inaktiverats) kan AdSense-informationen som är associerad med träffen inte visas i Analytics-rapporterna.

Tillbaka till början

Att tänka på när du jämför sidexponeringar med sidvisningar

 • Ramar: Om Analytics-spårningskoden finns på en ramsida och dessutom på huvudsidan är det troligt att Analytics registrerar två sidvisningar för besöket. Detta kan leda till att det felaktigt visas för många sidvisningar i Analytics. Mer information finns i avsnittet om webbplatser med ramar.
 • Funktionen _trackPageview: Om du använder funktionen _trackPageview kanske det rapporteras något för många sidvisningar i Google Analytics. _trackPageView skapar virtuella sidvisningar för specifika händelser, som PDF-nedladdningar, som inte spåras i ditt AdSense-konto.

Tillbaka till början

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
12219233195048719224
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
157