Łączenie Analytics i AdSense

Aby zacząć odbierać dane z AdSense na koncie Google Analytics, musisz najpierw wybrać usługę Analytics, z którą chcesz połączyć AdSense. Jeśli nie masz jeszcze konta Analytics, wejdź na stronę Google Analytics, aby je założyć.

Przed uruchomieniem procesu łączenia kont, upewnij się, że używasz loginu konta Google AdSense z dostępem administratora do konta AdSense i uprawnieniami do edycji w usłudze Google Analytics.

Jeśli chcesz połączyć nowe konto, a Twoje konto Google Analytics lub Google AdSense jest akurat zamknięte, musisz ponownie je otworzyć i usunąć połączenie przed połączeniem nowego konta.

Aby połączyć konta Analytics i AdSense:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij kartę Administrator u góry strony.
 3. W kolumnie „Konto” wybierz konto Analytics zawierające usługę, którą chcesz połączyć z kontem AdSense.
 4. W kolumnie „Usługa” wybierz usługę Analytics, którą chcesz połączyć, i kliknij Łączenie z AdSense.
 5. Na stronie „Łączenie z AdSense” kliknij + Nowe połączenie z AdSense.
 6. Wybierz usługę AdSense, którą chcesz połączyć z usługą Analytics.
 7. Kliknij Kontynuuj.
 8. Wybierz widoki Analytics, w których chcesz udostępniać dane AdSense.
 9. Kliknij Włącz połączenie.
 10. Kliknij Gotowe.
  Twoje konta Analytics i AdSense są teraz połączone.
Następnym krokiem po połączeniu kont AdSense i Analytics jest konfiguracja kodu potrzebnego do śledzenia witryn AdSense w Analytics.

Raporty zostaną wypełnione danymi najwcześniej po 24 godzinach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?