Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Chuyển khoản ngân hàng

 
 
analytics

Tài nguyên chuyển khoản ngân hàng

  Chuyển khoản ngân hàng là một phương thức chuyển khoản điện tử. Phương thức này cho phép bạn nhận tiền trực tiếp vào tài khoản của mình. Google gửi thu nhập của bạn bằng đô la Mỹ hoặc Euro, tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn thông qua chuyển khoản ngân hàng quốc tế đến ngân hàng mà bạn chọn và bạn nhận tiền trong tài khoản ngân hàng mà bạn chỉ định. Đây là một phương thức nhanh, đơn giản và bảo mật để nhận thanh toán của bạn.
tải xuống

Trình khắc phục sự cố chuyển khoản ngân hàng

  Trình khắc phục sự cố được thiết kế để hướng dẫn bạn thực hiện các bước nhằm giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải khi nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Tại mỗi bước, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn hoặc các câu hỏi khác để giúp thu hẹp vấn đề bạn đang gặp phải. Việc thực hiện theo các hướng dẫn này sẽ đảm bảo kết quả tốt nhất.
tab mới

Tại sao chuyển khoản ngân hàng của tôi không thành công?

  Có một số lý do khiến thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng của bạn có thể không thành công. Chúng tôi cung cấp danh sách chi tiết bên dưới:
  • Số tài khoản ngân hàng hoặc mã ngân hàng không chính xác (thông tin bắt buộc này khác nhau theo từng quốc gia)
  • Ngân hàng không nằm ở cùng quốc gia bạn nhập trong tài khoản AdSense của mình
  • Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị đóng
  • Thông tin tài khoản ngân hàng của bạn đã được nhập bằng ký tự được bản địa hóa
  • Số tài khoản ngân hàng của bạn có dấu gạch nối
  • Mã ngân hàng của bạn thay đổi do sáp nhập ngân hàng gần đây
  • Tài khoản ngân hàng của bạn không thể nhận thanh toán AdSense thông qua chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Nếu bạn thấy lỗi sau khi gửi thông tin tài khoản ngân hàng của mình, chúng tôi khuyên bạn nên nhập lại thông tin ngân hàng để đảm bảo không có lỗi đánh máy. Bạn cũng có thể liên hệ với ngân hàng của mình để xác nhận các chi tiết chính xác mà bạn cần gửi và thử lại.

Hãy xem bài viết Câu hỏi thường gặp về chuyển khoản ngân hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin về các lý do chuyển khoản không thành công, tìm thanh toán của bạn, tỷ giá hối đoái, v.v.

 
Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hiện chỉ có sẵn cho một số quốc gia. Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp chuyển khoản ngân hàng cho các quốc gia khác trong tương lai, nhưng chung tôi không ấn định ngày có thể có sẵn dịch vụ này.
Không có khoản thanh toán sau 15 ngày làm việc? Nhóm hỗ trợ AdSense có thể trợ giúp

Điều xảy ra khi bạn liên hệ với chúng tôi:

  1. Chúng tôi xem xét lịch sử thanh toán của bạn và xác nhận xem khoản thanh toán của bạn đã được phát hành thành công hay chưa.
  2. Nếu khoản thanh toán của bạn đã bị hủy, chúng tôi sẽ liên hệ với ngân hàng của bạn để tìm hiểu lý do, sau đó cho bạn biết cách khắc phục vấn đề và nhận khoản thanh toán của bạn.
  3. Nếu khoản thanh toán không bị hủy, chúng tôi sẽ liên hệ với nhóm tài chính của chúng tôi, nhóm này sẽ giúp bạn theo dõi khoản thanh toán của mình bằng bản sao SWIFT/UTR. Ngân hàng của bạn có thể sử dụng bản sao SWIFT/UTR để tìm khoản thanh toán của bạn vì nó chứa thông tin như ngày giờ ngân hàng nhận được khoản thanh toán của bạn.

Để liên hệ với chúng tôi, hãy thực hiện theo các bước trong trình khắc phục sự cố.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?