Quảng cáo có thể mở rộng

Quảng cáo có thể mở rộng là quảng cáo đa truyền thông có thể mở rộng vượt quá kích thước ban đầu của đơn vị quảng cáo, sau hành động do người dùng thực hiện. Điều này sẽ tạo nhiều không gian hơn cho quảng cáo, cho phép tương tác nhiều hơn từ người dùng quan tâm. Ví dụ: quảng cáo có thể mở rộng có thể phát trực tuyến đoạn phim quảng cáo, hiển thị các đoạn trò chơi video hoặc hiển thị hình ảnh từ các góc nhìn khác nhau của một sản phẩm được rao bán.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?