Triển khai mã quảng cáo

Tạo đơn vị quảng cáo

Để tạo đơn vị quảng cáo AdSense mới mà bạn có thể quản lý bên trong tài khoản của mình, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Quảng cáo.
 3. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo.
 4. Nhấp vào +Đơn vị quảng cáo mới.
 5. Đặt tên cho đơn vị quảng cáo của bạn. Tốt nhất nên sử dụng một tên độc đáo và mang tính mô tả để giúp bạn tìm thấy đơn vị quảng cáo này sau đó.
 6. Trong phần "Kích thước quảng cáo", hãy chọn kích thước quảng cáo mà bạn muốn hiển thị:
  1. Bạn nên chọn tùy chọn "Kích thước quảng cáo đề nghị". Nếu bạn muốn xem các kích thước quảng cáo khác, hãy chọn một tùy chọn khác từ menu thả xuống Hiển thị.
   Nhìn chung, đơn vị quảng cáo rộng hơn hoạt động tốt hơn. Bạn nên chọn một trong các kích thước quảng cáo mà chúng tôi đề nghị. Có bằng chứng cho thấy những kích thước này hoạt động tốt trên nhiều trang web khác nhau. Kích thước quảng cáo hoạt động tốt trên thiết bị di động được hiển thị cùng với biểu tượng thiết bị di động mobile icon.
  2. (Tùy chọn) Nhấp vào Xem trước nếu bạn muốn xem ví dụ về giao diện của quảng cáo.
  3. Chọn kích thước quảng cáo mong muốn của bạn.
 7. Chọn loại quảng cáo bạn muốn hiển thị trên các trang của mình từ menu thả xuống Loại quảng cáo.
  Bạn nên hiển thị cả quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh. Bằng cách hiển thị nhiều loại quảng cáo hơn, bạn có thể kiếm được nhiều doanh thu hơn.
 8. (Tùy chọn) Áp dụng kiểu quảng cáo cho quảng cáo văn bản của bạn.
  Xem chi tiết
  Kiểu quảng cáo cho phép bạn kiểm soát hình thức hiển thị của quảng cáo văn bản trên trang web của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách chọn kiểu quảng cáo phù hợp.
  Để áp dụng kiểu quảng cáo văn bản của bạn, trong phần "Kiểu quảng cáo văn bản", hãy làm như sau:
  • Chọn kiểu quảng cáo hiện tai. Tìm hiểu thêm về các kiểu quảng cáo xác định trước của chúng tôi.
  • Chỉnh sửa kiểu quảng cáo hiện tại: chọn kiểu quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào Sao chép, thay đổi tùy chọn cài đặt màu sắc và phông chữ, sau đó nhấp vào Lưu. Kiểu đã chỉnh sửa được lưu dưới dạng kiểu quảng cáo tùy chỉnh mới.
   hoặc
  • Tạo kiểu quảng cáo tùy chỉnh của riêng bạn: nhấp vào Tạo kiểu mới, chọn tùy chọn màu sắc và phông chữ của riêng bạn, rồi nhấp vào Lưu.
 9. (Tùy chọn) Thiết lập kênh tùy chỉnh để theo dõi đơn vị quảng cáo của bạn.
  Xem chi tiết
  Kênh tùy chỉnh là một tính năng nâng cao mà bạn có thể sử dụng để nhóm các đơn vị quảng cáo cụ thể với nhau và theo dõi hiệu suất của chúng. Hãy tìm hiểu thêm về kênh tùy chỉnh. Để thêm kênh tùy chỉnh giúp theo dõi đơn vị quảng cáo của bạn, trong phần "Kênh tùy chỉnh", hãy thực hiện một trong hai hành động sau:
  • Chọn kênh tùy chỉnh hiện tại từ danh sách bằng cách nhấp vào nút mũi tên.
   hoặc
  • Nhấp vào Tạo kênh tùy chỉnh mới và sau đó, trong cửa sổ “Thêm kênh tùy chỉnh mới” mở ra:
   1. Đặt tên cho kênh tùy chỉnh: tên này nên mô tả rõ loại đơn vị quảng cáo bạn đang theo dõi cùng với kênh và sẽ giúp bạn nhận diện kênh sau này. Ví dụ: car_pages or blue_skyscrapers.
   2. Chọn bất kỳ đơn vị quảng cáo bổ sung nào cần theo dõi với kênh này bằng cách nhấp vào nút mũi tên.
   3. Nếu bạn muốn kênh tùy chỉnh này xuất hiện cho nhà quảng cáo dưới dạng vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị kênh tùy chỉnh này cho nhà quảng cáo dưới dạng vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu và nhập chi tiết được yêu cầu. Hoặc, bỏ chọn hộp này để tạo kênh tùy chỉnh chỉ dành cho mục đích theo dõi.
   4. Nhấp vào Lưu.
 10. Từ menu thả xuống Nếu không có sẵn quảng cáo, hãy chọn nội dung bạn muốn chúng tôi hiển thị trong đơn vị quảng cáo của bạn nếu Google không có sẵn quảng cáo được nhắm mục tiêu.
 11. Nhấp vào Lưu và nhận mã.
 12. Trong hộp "Mã quảng cáo'' mở ra, hãy đặt loại mã thành "Không đồng bộ" (mặc định) trừ khi bạn muốn sử dụng mã quảng cáo đồng bộ. Tìm hiểu thêm về mã quảng cáo không đồng bộ.
 13. Sao chép và dán mã quảng cáo vào mã nguồn HTML của các trang bạn muốn quảng cáo xuất hiện. Nếu không chắc chắn về cách thực hiện việc này, bạn nên xem Hướng dẫn triển khai mã của chúng tôi.

  Khi bạn đã lưu trang web của mình, quảng cáo sẽ xuất hiện trong vòng vài phút.

Nếu cần thay đổi tùy chọn cài đặt của đơn vị quảng cáo này trong tương lai, bạn có thể chỉnh sửa từ danh sách đơn vị quảng cáo trên trang Quảng cáo.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?