Thực thi chính sách

Tài khoản AdSense bị vô hiệu hóa do lưu lượng truy cập không hợp lệ

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể có câu hỏi về tài khoản của mình và những hành động mà chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ nhà quảng cáo. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi về việc tài khoản bị vô hiệu hóa do lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Tại sao tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa?

Do cần phải bảo vệ hệ thống phát hiện độc quyền của mình, nên chúng tôi không thể cung cấp cho nhà xuất bản bất kỳ thông tin nào về hoạt động tài khoản của họ, bao gồm cả những trang, người dùng hoặc dịch vụ bên thứ ba có thể có liên quan.

Google rất nghiêm ngặt trong việc xử lý lưu lượng truy cập không hợp lệ. Chúng tôi phân tích tất cả các lần nhấplần hiển thị để xác định xem chúng có khớp với kiểu sử dụng có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách bất thường hay không. Nếu xác định rằng tài khoản AdSense có thể gây rủi ro cho nhà quảng cáo Google Ads, chúng tôi có thể vô hiệu tài khoản đó để bảo vệ lợi ích của nhà quảng cáo.

Hãy tìm hiểu thêm về các lý do phổ biến khiến tài khoản AdSense bị vô hiệu hóa do lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Cuối cùng, như đã nêu trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, Google sẽ có toàn quyền trong việc xác định các trường hợp lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Tài khoản của tôi có thể được phục hồi sau khi bị vô hiệu hóa do lưu lượng truy cập không hợp lệ không?

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn giải quyết mọi vấn đề mà bạn có thể gặp phải. Nếu bạn cảm thấy rằng quyết định này được đưa ra là do nhầm lẫn và nếu bạn có thể thành thực xác nhận rằng lưu lượng truy cập không hợp lệ đó không phải là do các hành động hay sự cẩu thả của bạn hoặc những người mà bạn chịu trách nhiệm gây ra thì bạn có thể kháng nghị thông qua biểu mẫu kháng nghị hoạt động không hợp lệ.

Khi nhận được đơn kháng nghị của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng thông tin cho bạn và sẽ thực hiện hành động thích hợp, nếu cần. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo sẽ khôi phục tài khoản của bạn.

Sau khi đã ra quyết định về đơn kháng nghị của bạn, chúng tôi sẽ không xem xét các đơn kháng nghị khác nữa và cũng sẽ không liên lạc thêm với bạn.

Những mẹo nào hỗ trợ viết đơn kháng nghị lưu lượng truy cập không hợp lệ thành công?

Dưới đây là một số mẹo mà bạn có thể thấy hữu ích khi viết đơn kháng nghị:

  • Xem xét các lý do phổ biến khiến tài khoản AdSense bị vô hiệu hóa do lưu lượng truy cập không hợp lệ. Có bất kỳ lý do nào trong số này đúng với bạn hoặc nội dung của bạn không? Bạn bè của bạn có nhấp quá nhiều lần vào quảng cáo của bạn không? Bạn có mua lưu lượng truy cập dẫn đến lưu lượng truy cập không hợp lệ tăng đột biết không? Bạn có thay đổi nội dung và/hoặc hành vi để ngăn chặn lưu lượng truy cập không hợp lệ tái diễn không?
  • Xem lại các triển khai quảng cáo trên trang web dành cho máy tính để bàn, trang web dành cho thiết bị di động và/hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Hãy suy nghĩ về hành trình của người dùng điển hình và xem liệu các cách triển khai quảng cáo có làm cho người dùng vô tình nhấp vào quảng cáo của bạn hay không.
  • Trong biểu mẫu kháng nghị, hãy cung cấp địa chỉ email được liên kết với tài khoản AdSense bị vô hiệu hóa của bạn. Việc này sẽ giúp chúng tôi xác định tài khoản của bạn và giảm sự chậm trễ khi xử lý đơn kháng nghị.
  • Hãy cho chúng tôi biết những thay đổi mà bạn sẽ thực hiện trong tương lai. Bạn đã áp dụng những hệ thống hoặc hành động nào để đảm bảo việc này sẽ không tái diễn? Ví dụ: cho chúng tôi biết cách bạn đã điều chỉnh các hoạt động triển khai quảng cáo, đánh giá nguồn lưu lượng truy cập, thuê người kiểm tra để kiểm tra nội dung của bạn đúng cách, v.v.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa và đơn kháng nghị của tôi bị từ chối. Tôi có thể tham gia lại chương trình hoặc mở một tài khoản mới không?

Chúng tôi hiểu rằng bạn lo lắng về các hành động đã được thực hiện với tài khoản của bạn. Các hành động mà chúng tôi thực hiện được dựa trên việc điều tra kỹ lưỡng của nhóm chuyên gia, trong đó có tính đến lợi ích của nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng. Mặc dù bạn có thể thất vọng với quyết định của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể phục hồi tài khoản của bạn.

Chúng tôi không cho phép các nhà xuất bản bị vô hiệu hóa do lưu lượng truy cập không hợp lệ tham gia vào AdSense nữa. Vì lý do này, những nhà xuất bản này không thể mở tài khoản mới.

Google giữ quyền vô hiệu hóa tài khoản vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả lưu lượng truy cập không hợp lệ từ bất kỳ nguồn nào.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa do có liên quan đến một tài khoản bị vô hiệu hóa khác. Google có thể cho tôi biết thêm về mối liên quan này không?

Cũng như với lưu lượng truy cập không hợp lệ, chúng tôi không thể cung cấp cho nhà xuất bản bất kỳ thông tin nào về mối liên hệ mà chúng tôi tìm thấy giữa các tài khoản của nhà xuất bản. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi thực hiện biện pháp phòng ngừa này với tất cả nhà xuất bản để bảo vệ hệ thống phát hiện độc quyền của chúng tôi.

Nếu xác định rằng tài khoản AdSense có thể gây rủi ro cho nhà quảng cáo Google Ads, chúng tôi có thể vô hiệu tài khoản đó để bảo vệ lợi ích của nhà quảng cáo.

Tôi có tiếp tục được thanh toán cho thu nhập AdSense của tôi không?

Theo Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, nhà xuất bản bị vô hiệu vì lưu lượng truy cập không hợp lệ không thể nhận thêm bất kỳ khoản thanh toán nào. Khi thích hợp và có thể, chúng tôi sẽ hoàn lại thu nhập của bạn cho các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ ngừng thanh toán cho mọi séc chưa thanh toán đối với những tài khoản đã bị vô hiệu do lưu lượng truy cập không hợp lệ. Vui lòng không gửi vào ngân hàng bất kỳ séc nào mà bạn có thể nhận được trong tương lai, do ngân hàng của bạn có thể tính phí cho việc gửi séc đã hủy.

Tôi vừa nhận được mã PIN. Tôi nên làm gì với mã PIN này?

Bạn có thể bỏ qua mã PIN này, vì nhà xuất bản bị vô hiệu hóa do hoạt động không hợp lệ sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào nữa. 

Tôi muốn cho phép một nhà xuất bản AdSense khác đặt quảng cáo của họ trên trang web của mình. Việc này có gây trở ngại cho tài khoản của họ không? Trang web của tôi có bị vô hiệu hóa không?

Nhà xuất bản AdSense được phép đặt quảng cáo trên bất kỳ trang web nào tuân thủ chính sách chương trình cũng như Điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Trạng thái tài khoản của nhà xuất bản có thể không phụ thuộc vào việc tuân thủ của một trang web cụ thể đối với các chính sách của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xác định rằng tài khoản của một nhà xuất bản khác có thể gây rủi ro cho nhà quảng cáo Google Ads, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản đó để bảo vệ lợi ích cho nhà quảng cáo của chúng tôi.

Nếu một người nào đó có liên quan đến tôi tạo tài khoản AdSense, tài khoản của họ có bị vô hiệu hóa không?

Nếu xác định rằng tài khoản của nhà xuất bản có liên quan có thể gây rủi ro cho nhà quảng cáo Google Ads, chúng tôi có thể vô hiệu tài khoản đó để bảo vệ lợi ích cho nhà quảng cáo của chúng tôi.

Tôi có tiếp tục nhận được biểu mẫu thuế cho các khoản thanh toán mà tôi đã nhận không?

Nếu trước đây bạn đã nhận được khoản thanh toán từ chúng tôi thì bạn sẽ vẫn nhận được biểu mẫu thuế từ chúng tôi, nếu cần. Hãy tìm hiểu thêm về việc trả thuế cho thu nhập AdSense của bạn.

Tài khoản của tôi đã được phục hồi. Tại sao quảng cáo không hiển thị trên trang web, ứng dụng hoặc video của tôi?

Sau khi chúng tôi phục hồi tài khoản AdSense của bạn, có thể mất đến 48 giờ để tất cả các máy chủ của chúng tôi được thông báo về sự thay đổi này và tiếp tục việc phân phát quảng cáo. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Nếu là nhà xuất bản trên YouTube, bạn cần phải liên kết lại kênh YouTube với tài khoản AdSense của mình. Để biết hướng dẫn, hãy xem bài viết: Thiết lập tài khoản AdSense để nhận các khoản thanh toán.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?