Prosazování zásad

Účet AdSense deaktivován kvůli neplatnému provozu

Tento článek pomáhá zodpovědět otázky a vyřešit nejasnosti, které můžete mít ohledně svého účtu a opatření, která jsme provedli na ochranu inzerentů. Níže uvádíme odpovědi na některé z častých dotazů týkajících se deaktivaci účtu kvůli neplatnému provozu.

Proč byl můj účet deaktivován?

Protože musíme chránit vlastní systémy detekce, nemůžeme majitelům stránek poskytovat konkrétní informace o aktivitách na jejich účtu, a to ani o stránkách, uživatelích a službách třetích stran, které byly do aktivity detekované jako neplatný provoz zapojeny.

Neplatný provoz bere Google velmi vážně. Veškerá kliknutízobrazení analyzujeme, abychom zjistili, zda neodpovídají určitým vzorcům použití, které by mohly uměle zvyšovat náklady inzerentů nebo příjmy majitelů stránek. Pokud zjistíme, že určitý účet AdSense může pro inzerenty Google Ads představovat riziko, můžeme jej kvůli ochraně zájmů inzerentů deaktivovat.

Další informace o nejčastějších důvodech pozastavení účtů služby AdSense spojených s neplatným provozem

Jak je uvedeno ve smluvních podmínkách, vyhrazuje si společnost Google právo o případech neplatného provozu rozhodovat podle svého uvážení.

Lze můj účet obnovit poté, co byl deaktivován z důvodu neplatného provozu?

Rádi vám pomůžeme s řešením případných problémů. Pokud se domníváte, že toto rozhodnutí bylo chybné, a v dobré víře trváte na tom, že neplatný provoz nebyl způsoben úmyslnou činností nebo nedbalostí vaší nebo osob, za které zodpovídáte, můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat prostřednictvím formuláře odvolání proti deaktivaci účtu z důvodu neplatné aktivity.

Až odvolání obdržíme, učiníme maximum, abychom vás rychle informovali a provedli vhodnou akci pro váš konkrétní případ. Nemůžeme však zaručit, že bude účet obnoven.

Jakmile o odvolání jednou rozhodneme, nemusíme už další případná odvolání brát v úvahu.

Co mi můžete doporučit, aby mé odvolání proti deaktivaci z důvodu neplatného provozu uspělo?

Níže naleznete několik doporučení, která vám mohou při psaní odvolání pomoci:

  • Podívejte se na nejčastější důvody pozastavení účtů AdSense spojené s neplatným provozem. Týká se nějaký z těchto důvodů vašeho obsahu? Klikali vaši přátelé na vaše reklamy příliš často? Zakoupili jste nějakou návštěvnost, která vedla k prudkému nárůstu objemu neplatného provozu? Dokážete obsah či chování změnit tak, aby se již neplatný provoz neopakoval?
  • Zkontrolujte implementaci reklam na svém webu pro počítače, na mobilním webu a případně v mobilní aplikaci. Zvažte, jakým způsobem uživatelé zpravidla postupují, a podívejte se, zda kvůli použité implementaci reklam nehrozí, že na ně kliknou omylem.
  • Do odvolání uveďte e‑mailovou adresu, která je přiřazena k deaktivovanému účtu Google AdSense. Snáze jej díky tomu najdeme a odvolání vyřídíme rychleji.
  • Napište nám, jaké změny se chystáte udělat. Jaké systémy a postupy zavedete, aby se to neopakovalo? Napište nám například, jak jste upravili umístění reklam, prověřili zdroje návštěvnosti atd.

Můj účet byl deaktivován a odvolání bylo zamítnuto. Mohu se do programu znovu zapojit nebo si otevřít nový účet?

Chápeme vaše znepokojení ohledně opatření, která byla provedena proti vašemu účtu. Naše opatření jsou výsledkem pečlivého prošetření týmem specialistů, při kterém jsou brány v úvahu zájmy inzerentů, majitelů stránek a uživatelů. Ačkoli vás naše rozhodnutí může zklamat, nemůžeme váš účet obnovit.

Majitelé stránek, jejichž účty byly deaktivovány z důvodu neplatného provozu, se již programu AdSense nesmějí účastnit. Nemohou si tedy otevřít nový účet.

Společnost Google si vyhrazuje právo deaktivovat účet z jakéhokoli důvodu, včetně neplatného provozu z jakéhokoli zdroje.

Můj účet byl deaktivován, protože je spojen s jiným deaktivovaným účtem. Můžete mi o tomto spojení podat více informací?

Stejně jako v případě neplatného provozu platí, že majitelům stránek neposkytujeme žádné informace o vztazích, které mezi účty majitelů stránek zjistíme. Toto platí v případě všech majitelů stránek, abychom chránili vlastní systémy detekce.

Pokud zjistíme, že určitý účet AdSense může pro inzerenty Google Ads představovat riziko, můžeme jej kvůli ochraně zájmů inzerentů deaktivovat.

Budou mi vyplaceny příjmy z programu AdSense?

V souladu se smluvními podmínkami již majitelé stránek, jejichž účty byly deaktivovány z důvodu neplatného provozu, nemohou obdržet žádnou další platbu. Bude-li to vhodné a možné, vrátíme vaše příjmy dotčeným inzerentům.

U účtů deaktivovaných z důvodu neplatného provozu také pozastavujeme výplatu neproplacených šeků. Neinkasujte šeky, které od nás můžete v budoucnu obdržet, jelikož vám banka může účtovat poplatky za předložení zrušeného šeku.

Právě jsem obdržel(a) PIN. Co s ním mám dělat?

Tento PIN můžete ignorovat, protože majitelé stránek, jejichž účty byly deaktivovány kvůli neplatným aktivitám, již žádnou další platbu neobdrží.

Chci umožnit jinému majiteli stránek v programu AdSense umístit reklamy na mé stránky. Může to způsobit potíže v jeho účtu? Jsou mé stránky rovněž deaktivovány?

Majitelé stránek mohou v rámci programu AdSense umisťovat své reklamy na libovolný web, který splňuje programové zásady AdSensesmluvní podmínky. Stav účtu určitého majitele stránek nemusí souviset s dodržováním našich zásad konkrétními stránkami. Pokud však zjistíme, že účet jiného účastníka může představovat riziko pro naše inzerenty Google Ads, můžeme jej za účelem ochrany zájmů inzerentů deaktivovat.

Pokud si někdo, s kým mám určitou spojitost, vytvoří účet AdSense, bude jeho účet rovněž deaktivován?

Pokud dojdeme k závěru, že účet takového spřízněného majitele stránek může představovat riziko pro inzerenty Google Ads, můžeme jej za účelem ochrany zájmů inzerentů deaktivovat.

Dostanu k platbám, které jsem obdržel(a), daňové formuláře?

Pokud jste od nás v minulosti obdrželi platbu, dostanete v případě potřeby daňový formulář. Další informace o placení daní z příjmů z programu AdSense.

Můj účet byl obnoven. Proč se nezobrazují reklamy na mých webech, v mých aplikacích či videích?

Po obnovení vašeho účtu AdSense může trvat až 48 hodin, než budou všechny naše servery o této změně informovány a bude moci pokračovat zobrazování reklam. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme vám za trpělivost.

Pokud jste majitelem obsahu ve službě YouTube, bude možná třeba znovu přiřadit váš kanál YouTube k účtu AdSense. Pokyny naleznete v článku Nastavení účtu AdSense pro platby.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory