Kênh

Vị trí đặt quảng cáo của tôi xuất hiện cho nhà quảng cáo như thế nào

Khi bạn tạo vị trí đặt quảng cáo, nhà quảng cáo sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí sẽ có thể thấy tính năng này khi tìm kiếm các vị trí để hiển thị quảng cáo của họ, theo chủ đề, từ khóa hoặc thể loại.

Cùng với tên và mô tả về các vị trí cụ thể mà bạn đã xác định, mỗi trang web nhà xuất bản trong mạng AdSense đều tự động có sẵn cho nhà quảng cáo dưới dạng vị trí nơi họ có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?