Programpolicyer för AdSense

Alla utgivare måste följa dessa policyer, så läs igenom dem noga. Om du bryter mot policyerna utan tillstånd från Google förbehåller vi oss rätten att när som helst inaktivera annonsvisningen på din webbplats och/eller inaktivera ditt AdSense-konto. Om ditt konto inaktiveras får du inte längre delta i AdSense-programmet.

Eftersom policyerna kan ändras när som helst bör du komma tillbaka hit med jämna mellanrum och se om det finns uppdateringar. I enlighet med våra användarvillkor online ansvarar du för att hålla dig informerad om och följa policyerna som publiceras här. Undantag från dessa policyer är endast tillåtna med tillstånd från Google.

Utöka alla Komprimera alla

Ogiltiga klick och exponeringar

Utgivare får inte klicka på sina egna annonser eller genom andra metoder öka antalet visningar och/eller klick på konstgjord väg, inräknat manuella metoder.

Läs mer

Klick på Google-annonser måste vara resultatet av genuint användarintresse. Alla metoder som på konstgjord väg skapar klick på eller exponeringar av dina Google-annonser är strängt förbjudna. Förbjudna metoder omfattar, men är inte begränsade till, upprepade manuella klick eller exponeringar, verktyg för att skapa automatiska klick och exponeringar samt användning av sökrobotar och bedräglig programvara. Observera att det är förbjudet att klicka på sina egna annonser, oavsett anledning.

Uppmuntra klick eller visningar (icke-premierat annonsutrymme)

Med undantag för premierat annonsutrymme är det inte tillåtet för utgivare att be andra att klicka på eller visa deras annonser. Det är heller inte tillåtet att använda vilseledande implementeringsmetoder för att få klick eller visningar. Detta omfattar, men är inte begränsat till, att erbjuda kompensation till användare när de visar annonser eller gör sökningar, utlova att samla in pengar till tredje part i utbyte mot sådan aktivitet eller placera bilder bredvid enskilda annonser.

Läs mer

För att både användare och annonsörer ska få en så bra upplevelse som möjligt tillåter vi inte att utgivare i AdSense-programmet

 • kompenserar användare som tittar på annonser eller gör sökningar, eller utlovar kompensation till tredje part för sådan aktivitet
 • uppmuntrar användare att klicka på Google-annonser genom att använda fraser som ”klicka på annonserna”, ”stöd oss” eller ”besök dessa länkar”
 • riktar användarnas uppmärksamhet till annonserna med hjälp av pilar eller andra grafiska specialmetoder
 • placerar vilseledande bilder bredvid enskilda annonser
 • placerar annonser i flytande rutor
 • utformar annonserna så att de inte går att skilja från annat innehåll på sidan
 • utformar innehållet på webbplatsen så att det är svårt att urskilja annonserna
 • placerar vilseledande etiketter ovanför Google-annonsenheter. Annonser får till exempel vara märkta ”Sponsrade länkar” eller ”Annonser” men inte ”Favoritwebbplatser” eller ”Dagens bästa erbjudanden”.

Innehållspolicyer

Utgivare får inte placera AdSense-kod på sidor med innehåll som bryter mot våra innehållspolicyer. Exempel är barnförbjudet, stötande eller rasistiskt innehåll. Mer information finns i artikeln om förbjudet innehåll.

Visa den fullständiga innehållspolicyn.

Sidor med Google-annonser får inte innehålla

 • barnförbjudna teman i familjeinnehåll
 • pornografi eller annat innehåll av sexuell natur
 • stötande innehåll
 • innehåll som hotar om eller förespråkar skada mot personen själv eller andra
 • innehåll som trakasserar eller skrämmer en person eller grupp
 • innehåll som uppviglar till hat mot, främjar diskriminering av eller nedvärderar en individ eller grupp baserat på etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är associerad med strukturell diskriminering eller marginalisering
 • överdrivet bruk av svordomar
 • innehåll som rör hacking eller cracking
 • programvara eller annat innehåll som bryter mot policyn för oönskad programvara
 • skadlig programvara eller annonsprogramvara
 • otillåtna droger och drogtillbehör
 • innehåll som marknadsför, säljer eller annonserar produkter som erhålls från utrotningshotade arter
 • onlineförsäljning av alkoholhaltiga drycker
 • försäljning av tobak eller tobaksrelaterade produkter
 • försäljning av receptbelagda läkemedel
 • försäljning av vapen och ammunition (till exempel skjutvapen, delar till skjutvapen, knivar, elpistoler)
 • anvisningar om man uppgraderar vapen eller sätter samman ett eget vapen (till exempel 3D-utskrift av vapen, konverteringssatser, 80 % färdigtillverkade delar)
 • försäljning eller distribution av studentuppsatser
 • innehåll som rör program som ger ersättning till användare som klickar på annonser eller erbjudanden, utför sökningar, surfar på webbplatser eller läser e-post
 • annat innehåll som är olagligt, förespråkar olagliga handlingar eller kränker andra människors lagstadgade rättigheter.

Utgivare får inte heller placera AdSense-kod på sidor vars innehåll huvudsakligen är på ett språk som inte stöds.

Otillåten användning

Utgivare får inte placera Google-annonser på webbplatser som utgör exempel på otillåten användning. Mer information finns på sidan om otillåten användning.

Auktoriserat annonsutrymme (ads.txt)

Om AdSense-utgivare väljer att använda ads-txt på sina domäner måste de säkerställa att de registreras som auktoriserade säljare av annonsutrymmet. Läs mer i Ange vem som är auktoriserad att sälja ditt annonsutrymme via ads.txt.

Upphovsrättsskyddat material

AdSense-utgivare får inte visa Google-annonser på sidor vars innehåll skyddas av upphovsrätt, såvida de inte har nödvändiga lagliga rättigheter att visa innehållet. Detta innefattar sidor som visar upphovsrättsskyddat material, sidor som fungerar som värd för upphovsrättsskyddade filer och sidor med länkar som leder trafik till webbplatser med upphovsrättsskyddat material.

Om vi får information om ett påstått intrång i upphovsrätten är det vår policy att agera på ett sätt som stämmer överens med Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Om vi får ett meddelande eller av annan anledning har skäl att tro att en AdSense-utgivares sida gör intrång kan vi säga upp den utgivarens tillgång till programmet. Du kan bestrida beslutet via det här formuläret. Mer information om vår DMCA-process finns i detta blogginlägg.

Om du tror att en sida som ingår i AdSense-programmet visar ditt upphovsrättsskyddade material utan tillstånd kan du rapportera det via det här formuläret eller genom att klicka på ikonen Annonsval AdChoices icon.

Förfalskade varor

AdSense-utgivare får inte visa Google-annonser på webbsidor som erbjuder försäljning av eller främjar försäljning av förfalskade varor. Förfalskade varor har ett varumärke eller en logotyp som är identisk med eller i allt väsentligt överensstämmer med en annan ägares varumärke. De efterliknar egenskaper hos en produkt av ett visst varumärke i syfte att framstå som äkta vara från varumärkets ägare.

Trafikkällor

Google-annonser får inte placeras på webbsidor som får trafik från vissa källor. Utgivare får exempelvis inte delta i program för klick mot betalning, skicka oönskad e-post eller visa annonser som genereras automatiskt till följd av aktivitet i program. Dessutom måste utgivare som annonserar på webben se till att deras sidor följer Googles kvalitetsriktlinjer för målsidor.

Läs mer

För att skydda såväl internetanvändare som annonsörer på Google får de webbplatser där det visas Google-annonser inte

 • använda tjänster från tredje part som genererar klick eller exponeringar, till exempel betalning för att klicka eller surfa, automatisk surfning och klickutbytesprogram
 • marknadsföras via oombedda massutskick via e-post eller oönskade annonser på webbplatser från tredje part
 • visa Google-annonser, sökrutor eller sökresultat till följd av aktivitet i program, exempelvis klick på verktygsfält
 • läsas in av program som kan visa popup-fönster, omdirigera användare till oönskade webbplatser, ändra webbläsarinställningar eller på annat sätt störa navigeringen på webbplatsen. Du ansvarar för att inga annonsnätverk eller partner använder sådana metoder för att rikta trafik till sidor som innehåller din AdSense-kod.
 • få trafik från onlineannonsering om inte webbplatsen iakttar andan i Googles kvalitetsriktlinjer för målsidor. Det ska till exempel vara enkelt för användarna att hitta det du utlovar i dina annonser.

Annonsbeteende

Utgivare får göra ändringar i AdSense-annonskoden under förutsättning att ändringarna inte på ett konstgjort sätt förbättrar annonsresultatet eller skadar annonsörer. Mer information finns i Ändring av AdSense-annonskoden.

Annonsplacering

Utgivarna uppmuntras att experimentera med olika placeringar och annonsformat. AdSense-koden får däremot inte placeras på olämpliga ställen, som i popup-fönster, e-postmeddelanden eller programvara. Utgivarna måste också iaktta de enskilda policyerna för varje produkt som används. Mer information finns i artikeln om våra policyer för annonsplacering.

Visa fullständiga policyer för annonsplacering.

Google-annonser, sökrutor och sökresultat får inte

 • integreras i programvara (gäller inte AdMob), inräknat verktygsfält
 • visas i popup- eller popunder-fönster, inräknat där en sida som har Google-annonser, sökrutor eller sökresultat läses in i ett popup- eller popunder-fönster
 • placeras i e-postmeddelanden eller på sidor där e-postmeddelanden är huvudfokus
 • placeras på sidor där dynamiskt genererat innehåll är huvudfokus (livechatt, snabbmeddelanden, kommentarer som uppdateras automatiskt och annat)
 • skymmas av komponenter på en sida
 • placeras under eller intill knappar eller andra objekt så att placeringen av annonsen stör användarens normala interaktion med appen eller annonsen
 • placeras på webbsidor som inte är innehållsbaserade (gäller inte AdSense for Search eller AdSense for Search för mobiler)
 • placeras på webbsidor som publiceras specifikt för att visa annonser
 • placeras på sidor vars innehåll eller webbadress kan vilseleda användarna så att de tror att sidorna är förknippade med Google på grund av felaktig användning av logotyper, varumärken eller andra märkesprofiler
 • placeras på, inuti eller tillsammans med andra produkter eller tjänster från Google på ett sätt som strider mot policyn för den produkten eller tjänsten.
 • Placeras på sidor med innehåll i ramar. När en webbplats eller app visar en annan webbplats i en ram eller ett fönster, utan tillstånd från webbplatsägaren, betraktas detta som innehåll i en ram. 

Webbplatsbeteende

Det ska vara enkelt att navigera på webbplatser med Google-annonser. Webbplatsen får inte ändra användarinställningar, omdirigera användarna till oönskade webbplatser, starta nedladdningar, innehålla skadlig programvara eller popup- eller popunder-fönster som stör navigeringen på webbplatsen.

Tekniska krav

Google vill hjälpa dig att ge användarna en upplevelse av hög kvalitet. Därför har vi utvecklat tekniska specifikationer för webbplatser som visar Google-annonser. Vi tillåter endast webbplatser som följer dessa tekniska krav. Gå igenom de detaljerade tekniska kraven nedan:

 • Använda språk som stöds
  • Googles utgivarprodukter har inte stöd för alla språk. Du kan ansöka om att delta i programmen om dina webbplatser huvudsakligen har innehåll på dessa språk.
 • Formatkrav
  • WebView
   • Displayannonser från AdSense for Content (AFC) och Ad Exchange (AdX) stöds inte i alla WebView-tekniker. Apputvecklare som vill generera intäkter genom att publicera displayannonser för AFC och AdX genom en WebView måste använda någon av följande visningsramar som stöds:
   • Annonser i appar från Google AdMob och AdX kan visas i en app i anslutning till en WebView så länge SDK:n för Google Mobile-annonser används och utgivaren följer alla andra programpolicyer för AdSense.

Googles annonscookies

AdSense-utgivare måste publicera och följa en sekretesspolicy som informerar om att tredje part kan placera och läsa cookies i användarnas webbläsare eller använda pixeltaggar för att samla in information som ett resultat av annonsvisningen på webbplatsen. Läs mer om hur du förbereder en sekretesspolicy.

Identifiera användare och användartillstånd

Du får inte vidarebefordra information till Google

 • som Google kan använda eller tolka som personligt identifierande information
 • som permanent identifierar en viss enhet (till exempel en mobiltelefons serienummer som inte kan återställas).

Du får inte använda Google AdSense i syfte att slå samman personligt identifierande information som har samlats in tidigare med icke-identifierande information utan ett tydligt meddelande om detta och utan att användaren har gett sitt uttryckliga tillstånd.

Mer information finns i riktlinjerna för policyn för identifiering av enskilda användare.

Du måste dessutom följa policyn för användares medgivande inom EU.

Sekretess

Du måste i ett tidigt skede och på ett tydligt sätt informera om all insamling, delning och användning av data som sker på webbplatser, i appar eller på andra webbegendomar till följd av din användning av någon av Googles annonstjänster. Du kan fullfölja din skyldighet att informera om Googles användning av data genom att visa en tydlig länk till sidan om hur Google använder data när du använder en webbplats eller app som tillhör en partner.

Lagen om skydd av barn online – Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)

Om du inför någon av Googles annonstjänster på en webbplats eller del av en webbplats som omfattas av COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) (a) måste du meddela Google om dessa webbplatser eller delar av webbplatser som omfattas av COPPA med hjälp av verktygen som finns här: https://search.google.com/search-console/coppa eller metoden för appar som beskrivs här: https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting och (b) får du inte använda intressebaserad annonsering (inklusive remarketing) för att inrikta dig på (i) tidigare eller nuvarande aktivitet från användare som du vet är yngre än 13 år eller (ii) tidigare eller nuvarande aktivitet på webbplatser som riktar sig till användare under 13 år.

Produktspecifika policyer

Senast uppdaterad: 16 juli 2018

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?