Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Zasady programu

Zasady programu AdSense

Wszyscy wydawcy muszą przestrzegać Zasad Google dotyczących wydawców oraz wymienionych poniżej zasad, dlatego należy je uważnie przeczytać. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia w dowolnej chwili wyświetlania reklam w witrynie lub wyłączenia kont AdSense użytkowników niestosujących się do tych zasad bez zgody Google. Jeśli konto zostanie wyłączone, wydawca nie będzie mógł już uczestniczyć w programie AdSense.

Możemy zmienić te zasady w dowolnym momencie, należy więc często sprawdzać, czy nie zostały zaktualizowane. Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi dostępnymi online wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za regularne sprawdzanie aktualizacji opublikowanych tutaj zasad oraz stosowanie się do nich. Wyjątki od tych zasad są dopuszczane wyłącznie za zgodą Google.

Wydawcy mogą umieszczać kod AdSense na stronach objętych Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców. Na takich stronach będzie się jednak wyświetlać mniej reklam niż na stronach, które nie zawierają treści podlegających ograniczeniom.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Nieprawidłowe kliknięcia i wyświetlenia

Wydawcy nie mogą klikać własnych reklam ani w żaden inny sposób (w tym ręcznie) sztucznie zwiększać liczby wyświetleń lub kliknięć.

Więcej informacji

Kliknięcia reklam Google muszą wynikać z faktycznego zainteresowania użytkowników. Wszelkie metody sztucznego generowania kliknięć lub wyświetleń reklam Google w witrynie wydawcy są surowo wzbronione. Niedozwolone metody to m.in. wielokrotne ręczne kliknięcia lub wyświetlenia, stosowanie narzędzi do automatycznego generowania kliknięć i wyświetleń, a także używanie robotów lub zwodniczego oprogramowania. Klikanie własnych reklam jest bezwzględnie zabronione.

Zachęcanie do klikania lub oglądania reklam (zasoby reklamowe bez nagrody)

Wydawcy nie mogą prosić innych osób o klikanie lub oglądanie ich reklam (z wyjątkiem zasobów reklamowych z nagrodą) ani uzyskiwać kliknięć lub wyświetleń, stosując zwodnicze metody. Metody te obejmują m.in. oferowanie użytkownikom wynagrodzenia za oglądanie reklam lub przeprowadzanie wyszukiwań, obietnice zbierania funduszy dla innych podmiotów w zamian za takie czynności oraz umieszczanie grafiki obok poszczególnych reklam.

Więcej informacji

Aby zapewnić użytkownikom i reklamodawcom satysfakcjonujące środowisko reklamowe, wydawcy uczestniczący w programie AdSense nie mogą:

 • wynagradzać użytkowników za oglądanie reklam lub przeprowadzanie wyszukiwań ani obiecywać wynagrodzenia osobom trzecim za takie działanie;
 • zachęcać użytkowników do klikania reklam Google za pomocą takich wyrażeń jak „klikaj reklamy”, „pomóż nam”, „sprawdź te linki” itp.;
 • kierować uwagi użytkowników na reklamy za pomocą strzałek lub innych sztuczek graficznych;
 • umieszczać wprowadzającej w błąd grafiki obok poszczególnych reklam;
 • umieszczać reklam w kodzie pływającego okienka;
 • formatować reklam tak, aby nie odróżniały się od pozostałej zawartości strony;
 • formatować zawartości witryny tak, aby nie odróżniała się od reklam;
 • umieszczać wprowadzających w błąd etykiet nad jednostkami reklamowymi Google. Reklamom można na przykład nadać etykietę „Linki sponsorowane” lub „Reklamy”, ale nie „Ulubione witryny” lub „Oferty dnia”.

Źródła wizyt

Reklam Google nie należy umieszczać na stronach, na których ruch generowany jest z określonych źródeł. Wydawcy nie mogą np. uczestniczyć w programach, w których płaci się za kliknięcie, rozsyłać niechcianych e-maili ani wyświetlać reklam w wyniku działania jakiegokolwiek programu komputerowego. Strony wydawców korzystających z reklam online muszą być także zgodne ze wskazówkami Google dotyczącymi jakości strony docelowej.

Więcej informacji

Aby zapewnić wygodę użytkownikom internetu i reklamodawcom Google, witryny, w których wyświetlane są reklamy Google, nie mogą:

 • wykorzystywać świadczonych przez inne firmy usług do generowania kliknięć lub wyświetleń, np. takich, w których płaci się za kliknięcie albo przeglądanie stron, rozwiązań typu autosurf i programów wymiany kliknięć;
 • być promowane poprzez masową wysyłkę niepożądanych e-maili lub wyświetlanie niepożądanych reklam w witrynach innych firm;
 • wyświetlać reklam Google, pól wyszukiwania ani wyników wyszukiwania w efekcie działania jakiejkolwiek aplikacji, np. paska narzędzi;
 • wczytywać się przy użyciu oprogramowania, które może wyświetlać wyskakujące okienka, przekierowywać użytkowników do niepożądanych witryn, modyfikować ustawienia przeglądarki lub w jakikolwiek inny sposób utrudniać nawigację w witrynie (wydawca ma obowiązek zapewnić, że żadna sieć reklamowa ani podmioty stowarzyszone nie będą stosować wymienionych metod kierowania użytkowników na strony, które zawierają kod AdSense wydawcy);
 • uzyskiwać wizyt dzięki reklamom online, chyba że witryna jest zgodna ze wskazówkami Google dotyczącymi jakości strony docelowej – użytkownicy powinni na przykład być w stanie łatwo odnaleźć reklamowaną ofertę.

Sposób działania reklam

Pozwalamy wydawcom na modyfikowanie kodu reklamy AdSense, o ile wprowadzane zmiany nie będą sztucznie zawyżać skuteczności reklam ani szkodzić reklamodawcom. Więcej informacji znajdziesz w artykule Modyfikacja kodu reklamy AdSense.

Miejsce docelowe reklamy

Zachęcamy wydawców do eksperymentowania z różnorodnymi miejscami docelowymi i formatami reklam. Nie można jednak umieszczać kodu AdSense w nieodpowiednich miejscach, takich jak wyskakujące okienka, e-maile lub oprogramowanie. Wydawcy muszą też przestrzegać zasad dotyczących każdej usługi, z której korzystają. Więcej informacji znajdziesz w zasadach związanych z miejscami docelowymi reklamy.

Zobacz wszystkie zasady dotyczące miejsc docelowych reklamy

Reklamy Google, pola wyszukiwania i wyniki wyszukiwania nie mogą być:

 • zintegrowane z jakimikolwiek aplikacjami (nie dotyczy AdMob), w tym paskami narzędzi;
 • wyświetlane w wyskakujących okienkach lub okienkach pop-under, również w przypadku, gdy w takim oknie ładowana jest strona zawierająca reklamy Google, pola wyszukiwania lub wyniki wyszukiwania;
 • umieszczane w e-mailach ani na stronach, na których e-maile są najważniejszym elementem;
 • umieszczane na stronach, na których najważniejszym elementem jest zawartość dynamiczna (np. czaty na żywo, komunikatory, automatycznie odświeżane komentarze itp.);
 • umieszczane na stronach niezawierających treści (nie dotyczy AdSense dla wyszukiwania i AdSense dla wyszukiwania na telefony komórkowe);
 • umieszczane na stronach publikowanych wyłącznie w celu wyświetlania reklam;
 • umieszczane na stronach, w których zawartości lub adresie URL wykorzystano w mylący sposób logo, znaki towarowe i inne cechy marki, aby przekonać użytkowników, że strona jest powiązana z Google;
 • umieszczane w obrębie lub obok produktów bądź usług Google albo na nich w sposób naruszający zasady użytkowania danego produktu lub usługi.
 • Przeznaczone na strony, które zawierają treści umieszczone w ramkach. Jeśli w ramce lub oknie danej witryny lub aplikacji została umieszczona witryna innej osoby bez jej zgody, uznajemy to za treści umieszczone w ramkach. 

Sposób działania witryny

Nawigacja w witrynach z reklamami Google powinna być łatwa. Witryny nie mogą zmieniać ustawień użytkownika, przekierowywać na niepożądane strony, rozpoczynać pobierania ani zawierać złośliwego oprogramowania, wyskakujących okienek i okienek pop-under, które utrudniają nawigację w witrynie.

Myląca nawigacja w witrynie

Wydawcy nie mogą uzyskiwać kliknięć lub wyświetleń, stosując zwodnicze metody polegające na umieszczaniu reklam w taki sposób, że można je pomylić z inną treścią witryny, np. menu, opcjami nawigacji czy linkami pobierania. Pamiętaj, że każdy wydawca jest odpowiedzialny za zapewnienie implementacji reklam zgodnej z zasadami związanymi z miejscami docelowymi reklamy.

Nie zezwalamy m.in. na:

 • fałszywe informacje o treściach przesyłanych strumieniowo lub dostępnych do pobrania;
 • linki do treści, które nie istnieją;
 • przekierowywanie użytkowników do nietrafnych lub mylących stron internetowych;
 • inne rodzaje nawigacji, które celowo wprowadzają użytkowników w błąd;
 • strony, na których reklamy są zaimplementowane w miejscach docelowych, które ze względu na sposób zaprojektowania intuicyjnie kojarzą się z nawigacją.

Wymagania techniczne

Aby zapewnić komfort użytkowników, opracowaliśmy specyfikacje techniczne dla witryn wyświetlających reklamy Google. Akceptujemy tylko witryny, które są z nimi zgodne. Oto szczegółowe wymagania techniczne:

 • Wymagania związane z formatem
  • WebView
   • Reklamy displayowe AdSense dla treści i Ad Exchange (AdX) nie są obsługiwane przez wszystkie technologie WebView. Deweloperzy aplikacji, którzy chcą zarabiać, publikując reklamy displayowe AdSense dla treści i AdX za pomocą WebView, muszą używać jednej z następujących obsługiwanych ramek do wyświetlania:
   • Reklamy Google AdMob i AdX można wyświetlać w aplikacjach razem z WebView, pod warunkiem że wydawca używa pakietu SDK do reklam mobilnych Google i przestrzega wszystkich pozostałych zasad programu AdSense.

Zasady dotyczące poszczególnych usług

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2021 r.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
' data-mime-type=
Twoja strona AdSense

Przedstawiamy Twoją stronę AdSense – znajdziesz tam informacje i możliwości dostosowanych do Twojego konta, które pomogą Ci odnosić sukces z AdSense.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
157
false