Φροντίστε να επισκεφτείτε την ενότητα Η σελίδα σας στο AdSense, όπου μπορείτε να βρείτε εξατομικευμένες πληροφορίες για τον λογαριασμό σας που θα σας βοηθήσουν να σημειώσετε επιτυχία με το AdSense.

Αρχές

Πολιτικές προγράμματος AdSense

Όλοι οι εκδότες πρέπει να συμμορφώνονται με τις Πολιτικές για εκδότες της Google και τις ακόλουθες πολιτικές. Συνεπώς, θα πρέπει να τις διαβάσετε προσεκτικά. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές χωρίς την άδεια της Google, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απενεργοποιήσουμε την προβολή διαφημίσεων στον ιστότοπό σας ή/και να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας AdSense ανά πάσα στιγμή. Αν ο λογαριασμός σας απενεργοποιηθεί, δεν θα θεωρείστε πλέον κατάλληλοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα AdSense.

Καθώς ενδέχεται να αλλάξουμε τις πολιτικές μας οποιαδήποτε στιγμή, ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις. Σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις στο διαδίκτυο, είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε και να τηρείτε τις πολιτικές που δημοσιεύονται εδώ. Εξαιρέσεις από αυτές τις πολιτικές επιτρέπονται μόνο με εξουσιοδότηση από την Google.

Οι εκδότες μπορούν να τοποθετήσουν κώδικα του AdSense σε σελίδες με περιεχόμενο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Περιορισμών για εκδότες της Google, αν και αυτό το περιεχόμενο πιθανώς θα λαμβάνει λιγότερες διαφημίσεις από άλλο περιεχόμενο που δεν υπόκειται σε περιορισμούς.

Ανάπτυξη όλων Σύμπτυξη όλων

Μη έγκυρα κλικ και εμφανίσεις

Οι εκδότες δεν επιτρέπεται να κάνουν κλικ στις δικές τους διαφημίσεις ή να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο για να αυξάνουν τεχνητά τις εμφανίσεις ή και τα κλικ, συμπεριλαμβανομένων των μη αυτόματων μεθόδων.

Μάθετε περισσότερα

Τα κλικ στις διαφημίσεις Google πρέπει να προκύπτουν από πραγματικό ενδιαφέρον του χρήστη. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε μέθοδος προκαλεί τεχνητά κλικ ή εμφανίσεις στις διαφημίσεις Google. Μεταξύ αυτών των απαγορευμένων μεθόδων περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα επαναλαμβανόμενα μη αυτόματα κλικ ή εμφανίσεις, τα εργαλεία δημιουργίας αυτόματων κλικ και εμφανίσεων, καθώς και η χρήση ρομπότ ή λογισμικού εξαπάτησης. Έχετε υπόψη ότι απαγορεύεται να κάνετε κλικ στις δικές σας διαφημίσεις για οποιονδήποτε λόγο.

Παρότρυνση για κλικ και προβολές (απόθεμα χωρίς ανταμοιβή)

Εκτός από το απόθεμα με ανταμοιβή, οι εκδότες δεν επιτρέπεται να ζητούν από άλλους χρήστες να κάνουν κλικ ή να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους ή να χρησιμοποιούν παραπλανητικές μεθόδους, για να εξασφαλίσουν κλικ ή προβολές. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η παροχή ανταλλαγμάτων στους χρήστες για την προβολή διαφημίσεων ή την πραγματοποίηση αναζητήσεων, η υπόσχεση συγκέντρωσης χρημάτων για τρίτα μέρη για παρόμοια συμπεριφορά ή η τοποθέτηση εικόνων δίπλα σε μεμονωμένες διαφημίσεις.

Μάθετε περισσότερα

Για τη διασφάλιση μιας καλής εμπειρίας για τους χρήστες και τους διαφημιζομένους, οι εκδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα AdSense δεν επιτρέπεται:

 • Να παρέχουν ανταλλάγματα στους χρήστες, προκειμένου οι τελευταίοι να προβάλλουν διαφημίσεις ή να πραγματοποιούν αναζητήσεις. Δεν επιτρέπεται, επίσης, να υπόσχονται ανταλλάγματα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για παρόμοια συμπεριφορά.
 • Να ενθαρρύνουν τους χρήστες να κάνουν κλικ σε διαφημίσεις Google, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως "κάντε κλικ στις διαφημίσεις", "υποστηρίξτε μας", "επισκεφτείτε αυτούς τους συνδέσμους" ή άλλες παρόμοιες εκφράσεις.
 • Να στρέφουν την προσοχή των χρηστών στις διαφημίσεις, χρησιμοποιώντας βέλη ή άλλα γραφικά τεχνάσματα.
 • Να τοποθετούν παραπλανητικές εικόνες δίπλα από μεμονωμένες διαφημίσεις.
 • Να τοποθετούν τις διαφημίσεις σε σενάρια κινούμενου πλαισίου.
 • Να μορφοποιούν τις διαφημίσεις έτσι ώστε να μην ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο περιεχόμενο της σελίδας όπου εμφανίζονται.
 • Να μορφοποιούν το περιεχόμενο του ιστοτόπου έτσι ώστε να είναι δύσκολο να διακριθεί από τις διαφημίσεις.
 • Να τοποθετούν παραπλανητικές ετικέτες επάνω από τις ενότητες διαφημίσεων Google. Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις μπορούν να έχουν τις ετικέτες Σύνδεσμοι διαφημιζομένων ή Διαφημίσεις, αλλά όχι Αγαπημένοι ιστότοποι ή Κορυφαίες σημερινές προσφορές.

Πηγές επισκεψιμότητας

Οι διαφημίσεις Google δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε σελίδες που λαμβάνουν επισκεψιμότητα από συγκεκριμένες πηγές. Για παράδειγμα, οι εκδότες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγράμματα πληρωμής για κλικ, να αποστέλλουν ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προβάλλουν διαφημίσεις ως αποτέλεσμα κάποιας ενέργειας οποιασδήποτε εφαρμογής λογισμικού. Επίσης, οι εκδότες που χρησιμοποιούν διαφημίσεις στο διαδίκτυο θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σελίδες τους συμμορφώνονται με τις Οδηγίες ποιότητας σελίδας προορισμού της Google.

Μάθετε περισσότερα

Προκειμένου να διασφαλίζεται μια θετική εμπειρία για τους χρήστες του διαδικτύου και τους διαφημιζομένους της Google, οι ιστότοποι που προβάλλουν διαφημίσεις Google δεν επιτρέπεται:

 • Να χρησιμοποιούν υπηρεσίες τρίτων που δημιουργούν κλικ ή εμφανίσεις, όπως προγράμματα πληρωμής για κλικ, πληρωμής για περιήγηση, αυτόματης περιήγησης και ανταλλαγής κλικ.
 • Να προωθούνται μέσω μη εξουσιοδοτημένης μαζικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανεπιθύμητων διαφημίσεων σε ιστοτόπους τρίτων.
 • Να προβάλλουν διαφημίσεις Google, πλαίσια αναζήτησης ή αποτελέσματα αναζήτησης ως αποτέλεσμα των ενεργειών μιας εφαρμογής λογισμικού, όπως μιας γραμμής εργαλείων.
 • Να φορτώνονται από οποιοδήποτε λογισμικό που μπορεί να ενεργοποιήσει αναδυόμενα παράθυρα, να ανακατευθύνει τους χρήστες σε ανεπιθύμητους ιστοτόπους, να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή να παρέμβει κατά άλλο τρόπο στην περιήγηση. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι κανένα δίκτυο διαφημίσεων ή συνδεδεμένη εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους μεθόδους, για να κατευθύνει την επισκεψιμότητα σε σελίδες που περιέχουν τον κώδικα του AdSense.
 • Να λαμβάνουν επισκεψιμότητα από διαφημίσεις στο διαδίκτυο, εκτός αν ο ιστότοπος συμμορφώνεται με το πνεύμα των Οδηγιών ποιότητας σελίδας προορισμού της Google. Για παράδειγμα, οι χρήστες πρέπει να μπορούν να βρίσκουν εύκολα όσα υπόσχονται οι διαφημίσεις σας.

Συμπεριφορά διαφημίσεων

Οι εκδότες επιτρέπεται να τροποποιούν τον κώδικα διαφήμισης του AdSense, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διογκώνουν τεχνητά την απόδοση των διαφημίσεων, ούτε βλάπτουν τους διαφημιζομένους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Τροποποίηση του κώδικα διαφήμισης του AdSense.

Τοποθέτηση διαφήμισης

Παροτρύνουμε τους εκδότες να πειραματίζονται με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μορφών διαφήμισης. Ωστόσο, ο κώδικας του AdSense δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε μη κατάλληλες θέσεις, όπως σε αναδυόμενα παράθυρα, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε λογισμικό. Οι εκδότες θα πρέπει, επίσης, να συμμορφώνονται με τις πολιτικές για κάθε προϊόν που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τις πολιτικές τοποθέτησης διαφημίσεων.

Δείτε όλες τις πολιτικές τοποθέτησης διαφημίσεων.

Οι διαφημίσεις Google, τα πλαίσια αναζήτησης ή τα αποτελέσματα αναζήτησης δεν επιτρέπεται:

 • Να ενσωματώνονται σε εφαρμογή λογισμικού (δεν ισχύει για το AdMob) οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών εργαλείων.
 • Να εμφανίζονται σε αναδυόμενα παράθυρα ή παράθυρα pop-under, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία μια σελίδα που περιέχει διαφημίσεις Google, πλαίσια αναζήτησης ή αποτελέσματα αναζήτησης φορτώνεται σε αναδυόμενο παράθυρο ή παράθυρο pop-under.
 • Να τοποθετούνται εντός μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε σελίδες όπου τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν το κύριο αντικείμενο.
 • Να τοποθετούνται σε σελίδες όπου το περιεχόμενο που δημιουργείται δυναμικά, όπως ζωντανή συζήτηση, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ή σχόλια με αυτόματη ανανέωση, αποτελεί το κύριο αντικείμενο της σελίδας.
 • Να τοποθετούνται σε σελίδες που δεν διαθέτουν περιεχόμενο. (Δεν ισχύει για το AdSense για Αναζήτηση ή για το AdSense για Αναζήτηση σε κινητά.)
 • Να τοποθετούνται σε σελίδες που δημοσιεύονται με σκοπό αποκλειστικά την εμφάνιση διαφημίσεων.
 • Να τοποθετούνται σε σελίδες, το περιεχόμενο ή το URL των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες, ώστε να πιστέψουν ότι σχετίζονται με την Google λόγω της κακής χρήσης λογότυπων, εμπορικών σημάτων ή άλλων χαρακτηριστικών της επωνυμίας.
 • Να τοποθετούνται επάνω, στο εσωτερικό ή δίπλα σε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της Google κατά τρόπο που παραβαίνει τις πολιτικές αυτού του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 • Τοποθετείται σε σελίδες στις οποίες χρησιμοποιούνται πλαίσια για περιεχόμενο. Χρήση πλαισίων για περιεχόμενο υπάρχει όταν ένας ιστότοπος ή μια εφαρμογή προβάλλει έναν ιστότοπο τρίτου μέρους σε πλαίσιο ή παράθυρο, χωρίς άδεια από τους κατόχους του συγκεκριμένου περιεχομένου. 

Συμπεριφορά ιστοτόπου

Οι ιστότοποι όπου εμφανίζονται διαφημίσεις Google πρέπει να παρέχουν δυνατότητα εύκολης περιήγησης στους χρήστες. Οι ιστότοποι δεν επιτρέπεται να αλλάζουν τις προτιμήσεις των χρηστών, να ανακατευθύνουν τους χρήστες σε ανεπιθύμητους ιστοτόπους, να εκκινούν λήψεις, να περιλαμβάνουν κακόβουλα προγράμματα ή να περιέχουν αναδυόμενα παράθυρα ή παράθυρα pop-under που παρεμβαίνουν στην πλοήγηση στον ιστότοπο.

Παραπλανητική πλοήγηση στον ιστότοπο

Οι εκδότες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν παραπλανητικές μεθόδους υλοποίησης που τοποθετούν διαφημίσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε ενδεχομένως αυτές να ερμηνευτούν εσφαλμένα ως στοιχεία μενού ή πλοήγησης ή ως σύνδεσμοι λήψης, με σκοπό την απόκτηση κλικ ή προβολών. Έχετε υπόψη ότι κάθε εκδότης έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των διαφημίσεών του συμμορφώνεται με τις πολιτικές τοποθέτησης διαφημίσεων.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:

 • Ψευδείς ισχυρισμοί για ροή περιεχομένου ή λήψεις
 • Σύνδεσμοι προς περιεχόμενο που δεν υπάρχει
 • Ανακατεύθυνση χρηστών σε μη συναφείς ή παραπλανητικές ιστοσελίδες
 • Άλλοι τύποι πλοήγησης που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παραπλανούν σκόπιμα τους χρήστες
 • Σελίδες στις οποίες οι διαφημίσεις υλοποιούνται σε τοποθετήσεις που διαισθητικά προορίζονται για την πλοήγηση.

Τεχνικές απαιτήσεις για πλαίσια προβολής περιεχομένου ιστού για εφαρμογές

Οι προγραμματιστές εφαρμογών που θέλουν να δημιουργήσουν έσοδα δημοσιεύοντας διαφημίσεις προβολής του AdSense και του Ad Manager μέσω ενός πλαισίου προβολής περιεχομένου ιστού, πρέπει να χρησιμοποιήσουν μία από τις ακόλουθες επιλογές ενσωμάτωσης:

 1. WebView API for Ads
  Παροτρύνουμε τους προγραμματιστές εφαρμογών να ενσωματώσουν το WebView API for Ads για την καταγραφή παρουσιών Προβολής στον ιστό (Android: Προβολή στον ιστό, iOS: WKWebView) με το SDK διαφημίσεων Google για κινητά.

  Μάθετε περισσότερα στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές για Androidκαι iOS.

  Οι διαφημίσεις εντός εφαρμογής του AdMob και του Ad Manager μπορούν να εμφανίζονται σε μια εφαρμογή, δίπλα σε μια Προβολή στον ιστό, αρκεί να χρησιμοποιείται το SDK διαφημίσεων Google για κινητά και ο εκδότης να συμμορφώνεται με όλες τις άλλες σχετικές πολιτικές και οδηγίες του προγράμματος.

  Μην ξεχνάτε ότι το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Προβολή στον ιστό υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις πολιτικής περιεχομένου με εκείνες που ισχύουν όταν το περιεχόμενο εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.
 2. Άλλα υποστηριζόμενα πλαίσια προβολής:

Πολιτικές για συγκεκριμένα προϊόντα

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2022

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
' data-mime-type=
Η σελίδα σας στο AdSense

Παρουσιάζουμε τη σελίδα AdSense, έναν νέο πόρο όπου μπορείτε να βρίσκετε εξατομικευμένες πληροφορίες και νέες ευκαιρίες στον λογαριασμό σας που θα σας βοηθήσουν να σημειώσετε επιτυχία με το AdSense.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
157
false
false