Programové zásady služby AdSense

Všichni majitelé stránek jsou povinni dodržovat následující zásady. Přečtěte si je proto prosím pozorně. Pokud tyto zásady bez svolení společnosti Google porušíte, vyhrazujeme si právo kdykoli přerušit zobrazování reklam na vašem webu nebo vám účet AdSense deaktivovat. V případě deaktivace účtu se již programu AdSense nebudete moci účastnit.

Zásady se mohou kdykoli změnit, proto zde pravidelně kontrolujte jejich aktuální znění. Podle našich online smluvních podmínek jste povinni sledovat a dodržovat zde uveřejněné zásady. Výjimky z těchto zásad jsou přípustné pouze se svolením společnosti Google.

Rozbalit vše Sbalit vše

Neplatná kliknutí a zobrazení

Majitelé stránek nesmí klikat na vlastní reklamy ani používat žádné prostředky k umělému zvýšení počtu zobrazení nebo kliknutí včetně ručních metod.

Další informace

Kliknutí na reklamy Google musí vyjadřovat skutečný zájem uživatele. Jakékoli metody, které uměle generují kliknutí na vaše reklamy Google nebo jejich zobrazení, jsou přísně zakázány. Mezi tyto zakázané metody patří mimo jiné opakovaná manuální kliknutí nebo zobrazení, automatické nástroje generující kliknutí nebo zobrazení a používání robotů nebo jiného podvodného softwaru. Upozorňujeme, že klikání na vlastní reklamy z jakéhokoli důvodu je zakázáno.

Vybízení ke klikání nebo zhlédnutí (reklamní plocha bez nabídky odměny)

S výjimkou reklamní plochy s nabídkou odměny nesmějí majitelé stránek žádat jiné osoby, aby klikaly na jejich reklamy nebo aby je zhlédly, ani používat podvodné metody implementace zvyšující počty kliknutí. Jedná se mimo jiné o nabízení odměny uživatelům za to, že zhlédnou reklamy nebo provedou vyhledávání, slibování peněz třetím stranám za takové jednání nebo umísťování obrázků vedle jednotlivých reklam.

Další informace

Uživatelům a inzerentům chceme zajistit co nejlepší dojem. Majitelé stránek ve službě AdSense proto nesmějí provádět následující činnosti:

 • odměňovat uživatele za zobrazování reklam či vyhledávání ani slibovat odměny za takovéto chování třetím stranám,
 • vybízet uživatele ke kliknutí na reklamy Google prostřednictvím frází typu „klikněte na reklamy“, „podpořte nás“, „navštivte tyto odkazy“ apod.,
 • upozorňovat uživatele na reklamy pomocí šipek či jiných grafických prvků,
 • umisťovat k jednotlivým reklamám zavádějící obrázky,
 • umisťovat reklamy do skriptů plovoucích polí,
 • formátovat reklamy tak, aby nebyly rozeznatelné od ostatního obsahu na stránce,
 • formátovat obsah webu stránek tak, aby jej bylo obtížné rozeznat od reklam,
 • umisťovat zavádějící štítky nad reklamní jednotky Google. Reklamy mohou být například označeny jako „Sponzorované odkazy“ nebo „Reklamy“, ne však jako „Oblíbené stránky“ či „Dnešní žhavé nabídky“.

Obsahové zásady

Majitelé stránek nesmí umisťovat kód AdSense na stránky s obsahem, který porušuje naše obsahové zásady. Jedná se například o obsah pro dospělé, šokující obsah nebo rasově nesnášenlivý obsah. Další informace najdete v článku o zakázaném obsahu.

Přečtěte si plné znění obsahových zásad.

Na stránkách s reklamami Google se nesmí vyskytovat tento obsah:

 • témata určená jen pro dospělé v rodinném obsahu,
 • pornografický materiál a jiný materiál pouze pro dospělé,
 • šokující obsah,
 • obsah, který uživatele zastrašuje, případně obhajuje sebepoškozování nebo ubližování jiným lidem,
 • obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí,
 • obsah, který podněcuje nenávist, propaguje diskriminaci nebo znevažuje jednotlivce či skupinu na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statutu válečného veterána, sexuální orientace nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací,
 • obsah s nadměrným výskytem vulgárních výrazů,
 • obsah týkající se počítačového pirátství,
 • software nebo jiný obsah, který porušuje zásady pro nechtěný software,
 • malware nebo adware,
 • obsah související s nelegálními drogami a pomůckami k používání drog,
 • obsah, který propaguje, prodává nebo inzeruje produkty získané z ohrožených druhů,
 • prodej alkoholických nápojů po internetu,
 • obsah týkající se prodeje tabáku nebo tabákových výrobků,
 • obsah týkající se prodeje léků na předpis,
 • obsah týkající se prodeje zbraní a munice (např. střelné zbraně a součásti, bojové nože, omračující zbraně),
 • pokyny k vylepšování nebo vlastní výrobě a montáži zbraní (např. 3D tisk zbraní, konverzní sady, součásti dokončené z 80 %),
 • obsah týkající se prodeje a distribuce semestrálních, ročníkových, diplomových nebo jiných studentských prací,
 • obsah věnovaný programům, které odměňují uživatele za klikání na reklamy nebo nabídky, za vyhledávání, procházení webových stránek nebo čtení e-mailů,
 • jakýkoliv jiný obsah, který je nezákonný, propaguje nezákonnou činnost nebo porušuje práva ostatních.

Majitelé stránek také nesmí umísťovat kód AdSense na stránky s obsahem primárně v nepodporovaném jazyce.

Podvodné chování

Majitelé stránek nesmí umísťovat reklamy Google na weby, které vykazují znaky podvodného chování. Další informace naleznete na stránce věnované podvodnému chování.

Autorizace k prodeji reklamní plochy (ads.txt)

Pokud se majitelé stránek zapojených v programu AdSense rozhodnou používat ve svých doménách soubor ads.txt, musí v něm být uvedeni jako autorizovaný prodejce dané reklamní plochy. Další informace najdete v článku Deklarujte prostřednictvím souboru ads.txt, kdo je autorizován prodávat vaši reklamní plochu.

Materiál chráněný autorskými právy

Majitelé stránek ve službě AdSense nesmějí zobrazovat reklamy Google na webových stránkách s obsahem chráněným autorskými právy, nemají-li k zobrazování takového obsahu patřičná oprávnění. Patří sem webové stránky, na kterých se zobrazuje materiál chráněný autorskými právy, stránky hostující soubory chráněné autorskými právy nebo stránky odkazující na jiné weby, které obsahují materiál chráněný autorskými právy.

Naší zásadou je reagovat na oznámení o domnělém porušení práv v souladu s autorským zákonem USA známým jako DMCA (Digital Millenium Copyright Act). Pokud obdržíme upozornění, že webové stránky majitele stránek AdSense porušují autorská práva, případně máme důvod se domnívat, že se tak děje, můžeme účast dotyčného majitele stránek v programu ukončit. Případné námitky můžete uplatnit prostřednictvím tohoto formuláře. Další informace o našem postupu podle DMCA naleznete v tomto příspěvku na blogu.

Pokud se domníváte, že některá ze stránek zapojených do programu AdSense neoprávněně zobrazuje váš materiál chráněný autorskými právy, nahlaste ji pomocí tohoto formuláře nebo kliknutím na ikonu AdChoices AdChoices icon.

Padělané zboží

Majitelé stránek ve službě AdSense nesmí reklamy Google zobrazovat na webových stránkách, které nabízejí k prodeji padělané zboží nebo jeho prodej propagují. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Snaží se vydávat za originální produkt vlastníka značky tím, že napodobují prvky spojené se značkou daného produktu.

Zdroje návštěvnosti

Reklamy Google se nesmí umísťovat na stránky, které získávají návštěvnost z určitých zdrojů. Majitelé stránek se například nesmí účastnit programů s placením za klikání na reklamy, zasílat nevyžádané e-maily ani zobrazovat reklamy pomocí nějaké softwarové aplikace. Majitelé stránek využívající internetovou inzerci také musí zajistit, aby jejich stránky vyhovovaly doporučením společnosti Google pro kvalitu vstupní stránky.

Další informace

Uživatelům internetu i inzerentům na Googlu chceme zajistit co nejlepší prostředí. Stránky s reklamami Google proto nesmějí provádět následující činnosti:

 • Využívat služby třetích stran, které generují kliknutí nebo zobrazení, jako jsou programy nabízející peníze za klikání nebo za procházení, programy na automatické procházení nebo výměnu prokliků.
 • Získávat podporu prostřednictvím nevyžádaných hromadných e-mailů nebo nechtěných reklam na webových stránkách třetích stran.
 • Zobrazovat reklamy Google, vyhledávací pole nebo výsledky vyhledávání pomocí softwarových aplikací (například panelů nástrojů).
 • Provádět načítání pomocí softwaru, který může spouštět vyskakovací okna, přesměrovávat uživatele na nevyžádané webové stránky, upravovat nastavení prohlížeče nebo jiným způsobem narušovat procházení webových stránek. Vaší povinností je zajistit, aby reklamní sítě ani žádný spřízněný subjekt takové metody ke směrování provozu na stránky s vaším kódem AdSense nepoužívali.
 • Získávat provoz z internetové inzerce, pokud se příslušné stránky neslučují se zněním doporučení společnosti Google pro kvalitu vstupní stránky. Uživatelé by například měli snadno nalézt to, co vaše reklama slibuje.

Chování reklamy

Kód reklamy AdSense mohou majitelé stránek upravovat, pokud takové změny uměle nezvyšují výkon reklamy a nepoškozují inzerenty. Další informace uvádí článek Úprava kódu reklamy AdSense.

Umístění reklamy

Majitelé stránek mohou experimentovat s různými umístěními a formáty reklam. Kód AdSense se však nesmí umísťovat na nevhodná místa, např. do vyskakovacích oken, e-mailů nebo softwaru. Majitelé stránek také musí dodržovat zásady pro konkrétní používanou službu. Další informace najdete v článku o zásadách umísťování reklam.

Zobrazit plné znění zásad pro umísťování reklam

Reklamy Google, vyhledávací pole a výsledky vyhledávání nesmějí být:

 • Integrovány do jakékoli softwarové aplikace (neplatí pro AdMob) včetně panelů nástrojů.
 • Zobrazovány ve vyskakovacích a skrytých vyskakovacích oknech včetně případů, kdy je stránka s reklamami Google, vyhledávacími poli nebo výsledky vyhledávání načtena do vyskakovacího nebo skrytého vyskakovacího okna.
 • Umisťovány v e-mailech ani na stránkách, které jsou na e-mailové zprávy primárně zaměřeny.
 • Umisťovány na stránkách zaměřených primárně na dynamický obsah (např. živé diskuse, chat nebo automaticky aktualizované komentáře).
 • Zakrývány prvky na stránce.
 • Umisťovány vedle tlačítek či jiných objektů ani pod nimi tak, že by kolidovaly s obvyklou interakcí uživatele s aplikací nebo reklamou.
 • Umisťovány na stránkách, které nejsou založeny na obsahu. (Nevztahuje se na AdSense pro vyhledávání ani na AdSense pro mobilní vyhledávání.)
 • Umísťovány na stránkách publikovaných výlučně za účelem zobrazování reklam.
 • Umísťovány na stránkách, z jejichž obsahu nebo adresy URL by mohli uživatelé mylně usuzovat, že mají spojitost se společností Google (stránky zneužívající loga, ochranné známky nebo jiné atributy značky).
 • Umísťovány v jiných produktech nebo službách Google ani souběžně s nimi způsobem, který porušuje jejich zásady.
 • Umístění na stránkách, které zobrazují rámce s cizím obsahem. Za zobrazování cizího obsahu v rámcích se považuje situace, kdy určitý web nebo aplikace zobrazuje v rámci nebo v okně web jiného vlastníka bez jeho svolení. 

Chování webu

Webové stránky zobrazující reklamy Google by měly být pro uživatele přehledné. Nesmějí měnit uživatelská nastavení, přesměrovávat uživatele na nechtěné webové stránky, spouštět stahování, obsahovat malware ani vyskakovací okna či skrytá vyskakovací okna, která narušují procházení webových stránek.

Technické požadavky

Společnost Google se vám snaží pomoci poskytovat kvalitní uživatelský dojem. Proto sepsala technické požadavky pro webové stránky, na nichž se zobrazují reklamy Google. Povolujeme pouze takové weby, které tyto požadavky splňují. Podrobné technické požadavky naleznete níže.

 • Použití podporovaných jazyků
  • Služby Google pro majitele stránek nepodporují všechny jazyky. Do těchto programů lze přihlásit pouze takové webové stránky, jejichž obsah je psán převážně ve zde uvedených jazycích.
 • Požadavky na formát
  • WebView
   • Některé technologie WebView nepodporují obsahové reklamy AdSense pro obsah (AFC) a Ad Exchange (AdX). Vývojáři, kteří své aplikace chtějí zpeněžovat prostřednictvím publikování obsahových reklam AFC nebo AdX pomocí technologie WebView, musí použít jeden z následujících podporovaných zobrazovacích rámců:
   • Reklamy v rámci služeb Google AdMob a AdX se mohou v aplikacích zobrazovat vedle technologie WebView, pokud je používána sada SDK pro mobilní reklamy Google a pokud majitel stránek splňuje všechny ostatní programové zásady AdSense.

Soubory cookie reklam Google

Majitelé stránek ve službě AdSense musí mít a uplatňovat zásady ochrany osobních údajů, v nichž musí být uvedeno, že v souvislosti se zobrazováním reklam na příslušných webových stránkách mohou třetí strany umísťovat soubory cookie prostřednictvím prohlížečů uživatelů, číst je nebo používat webové signály ke sběru údajů. Další informace o sestavování vašich zásad ochrany soukromí

Identifikace uživatelů a souhlas uživatele

Společnosti Google nesmíte předávat žádné informace, které:

 • by společnost Google mohla použít nebo rozpoznat jako údaje umožňující zjištění totožnosti,
 • trvale identifikují konkrétní zařízení (jako je třeba jedinečný identifikátor zařízení u mobilních telefonů, pokud daný identifikátor nelze resetovat).

Google AdSense nesmíte využít k tomu, abyste usnadnili sloučení údajů umožňujících zjištění totožnosti s údaji, které byly předtím shromážděny jako anonymní nebo anonymizované, aniž byste na to koncového uživatele srozumitelně upozornili a on s takovým postupem předem vyjádřil výslovný souhlas.

Další informace najdete v pokynech k dodržování zásad ohledně identifikace uživatelů.

Kromě toho musíte splňovat Zásady pro souhlas uživatele z EU.

Ochrana soukromí

Uživatele musíte jasně upozornit na veškeré shromažďování, sdílení a využití údajů, ke kterému dochází na libovolném webu, aplikaci nebo v jiné službě v důsledku vašeho využití inzertních služeb Google. Abyste těmto podmínkám v souvislosti s využitím údajů společnosti Google vyhověli, můžete zobrazit odkaz na článek Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Zákon o ochraně dětí na internetu (COPPA – Children's Online Privacy Protection Act)

Pokud implementujete inzertní služby Google na webech nebo částech webů, na něž se vztahuje Zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), pak a) musíte společnosti Google takové weby, resp. jejich části, oznámit pomocí nástrojů, které jsou k dispozici na tomto odkazu https://search.google.com/search-console/coppa, případně metodou pro aplikace, jež je popsána zde na adrese https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting, a b) nesmíte využívat zájmově orientovanou reklamu (včetně remarketingu) k cílení i) na minulé nebo současné aktivity uživatelů, o nichž víte, že nedosáhli věku 13 let, ani ii) na minulé nebo současné aktivity uživatelů na webech zaměřených na uživatele mladší 13 let.

Zásady pro konkrétní služby

Poslední aktualizace: 16. července 2018

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?