Chi phí mỗi lần tương tác (CPE)

Với đặt giá thầu chi phí mỗi lần tương tác (CPE), các nhà quảng cáo chỉ trả tiền khi người dùng tương tác tích cực với quảng cáo. Ví dụ: nhà quảng cáo trả tiền cho quảng cáo hộp đèn (một loại quảng cáo có thể mở rộng có thể mở rộng đến kích thước rất lớn) trên cơ sở CPE, có nghĩa là nhà xuất bản tạo thu nhập từ quảng cáo hộp đèn khi người dùng chọn tương tác với quảng cáo, ví dụ: bằng cách di chuột qua quảng cáo hộp đèn trong hai giây để mở rộng quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố