Cijena po angažmanu korisnika (CPE)

Uz opciju licitiranja cijene po angažmanu korisnika (CPE) oglašavači plaćaju samo kada korisnici stupe u aktivnu interakciju s oglasima. Na primjer, oglašavači plaćaju za oglase u okviru za pregled (vrsta proširivog oglasa koji se može proširiti na vrlo veliku veličinu) na temelju CPE-a, što znači da izdavači generiraju zaradu od oglasa u okviru za pregled kada korisnici stupe u interakciju s oglasima, npr. zadrže pokazivač miša iznad oglasa u trajanju duljem od dvije sekunde kako bi proširili oglase.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?