VPAID

Phòng quảng cáo tương tác (IAB) xác định VPAID (Định nghĩa giao diện trình phát video-quảng cáo) là tiêu chuẩn cho phép quảng cáo video và trình phát video giao tiếp với nhau. VPAID xác định môi trường khi chạy đồng nhất để trình phát tuân thủ có thể chấp nhận mọi quảng cáo tuân thủ từ bất kỳ bên nào khác. Tìm hiểu thêm về trang web IAB.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?