Thực thi chính sách

Hiểu các cảnh báo và tạm ngưng tài khoản vi phạm chính sách

Chính sách chương trình của chúng tôi nhằm giúp đảm bảo trải nghiệm tích cực cho mọi người, những người tạo nên hệ sinh thái quảng cáo của chúng tôi. Khi chúng tôi gặp một trang web vi phạm, chúng tôi sẽ a) gửi tin nhắn cảnh báo yêu cầu bạn sửa trang web hoặc b) ngay lập tức vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo đối với trang hoặc trang web tùy vào mức độ vi phạm.

Nếu vi phạm chính sách nghiêm trọng hoặc liên tục, khi đó chúng tôi có thể cần phải vượt qua hành động ở cấp trang web cá nhân hoặc cấp trang web và thực hiện hành động ở cấp tài khoản. Chúng tôi có thể tạm thời tạm ngưng tài khoản của bạn để cho bạn cơ hội xem lại tất cả nội dung, sửa chữa vi phạm và thực hiện các biện pháp bảo vệ để giúp đảm bảo việc tuân thủ chính sách.

Tôi nhận được cảnh báo tài khoản do vi phạm chính sách, điều đó có nghĩa là gì?

Nếu bạn nhận được cảnh báo tài khoản, tài khoản của bạn sẽ vẫn hoạt động và quảng cáo sẽ tiếp tục hiển thị. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là tài khoản của bạn có nguy cơ cao bị tạm ngưng hoặc bị vô hiệu hóa nếu bạn vẫn tiếp tục vi phạm. Bạn nên dành thời gian để xem lại ngay nội dung và đảm bảo nội dung đó tuân thủ chính sách của chúng tôi.

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ cố gắng gửi cảnh báo tài khoản trước khi tài khoản của bạn đạt đến điểm tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa. Tuy nhiên, nếu (các) vi phạm chính sách đặc biệt nghiêm trọng thì chúng tôi có thể cần phải tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn ngay lập tức.

Tài khoản của tôi bị tạm ngưng vì lý do chính sách, điều đó có nghĩa là gì?

Chúng tôi có thể tạm thời tạm ngưng nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi nhiều lần hoặc nghiêm trọng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội cuối cùng để xem lại tất cả các trang và thực hiện hành động sửa chữa cần thiết để tài khoản của bạn không bị vô hiệu hóa.

Nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, ngay lập tức chúng tôi sẽ tạm ngưng thanh toán đối với tài khoản và không có quảng cáo nào được hiển thị trong thời gian tạm ngưng. (Bạn có thể xem thời gian tạm ngưng trong mục "Thông báo chính sách" của tài khoản AdSense hoặc trong email chúng tôi đã gửi cho bạn.) Sau khi thời gian tạm ngưng kết thúc, chúng tôi sẽ tự động bật lại tài khoản của bạn, xóa tạm ngưng thanh toán và bắt đầu hiển thị quảng cáo.

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tài khoản của bạn về tính tuân thủ. Nếu bạn tiếp tục vi phạm, chúng tôi có thể cần phải vô hiệu hóa toàn bộ tài khoản của bạn. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi có thể giữ lại thu nhập trong thời gian 60 ngày trước ngày chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Tôi nên làm gì trong khi tài khoản của tôi bị tạm ngưng vì lý do chính sách?

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khoảng thời gian tạm ngưng để xem lại tất cả nội dung, xóa các vi phạm hiện tại và thực hiện các biện pháp bảo vệ để tránh các vấn đề về chính sách trong tương lai. Khi xem xét trang web của bạn về tính tuân thủ, chúng tôi khuyên bạn nên chú ý kỹ đến chính sách nội dungvị trí đặt quảng cáo của chúng tôi. Để xem các vấn đề về chính sách trong quá khứ góp phần vào việc tạm ngưng, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và xem lại lịch sử vi phạm.

Để có các mẹo về theo dõi vi phạm chính sách trên mạng của bạn và giải thích rõ về chính sách của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên xem các tài nguyên sau đây:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?