Thực thi chính sách

Tìm hiểu về việc cảnh báo và tạm ngưng tài khoản vi phạm chính sách

Chính sách chương trình của chúng tôi được áp dụng nhằm giúp đảm bảo mỗi người dùng tạo nên hệ sinh thái quảng cáo của chúng tôi đều có trải nghiệm tích cực. Khi gặp một trang web vi phạm, chúng tôi sẽ a) gửi tin nhắn cảnh báo yêu cầu bạn sửa trang web hoặc b) ngay lập tức vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo đối với trang hoặc trang web tùy vào mức độ vi phạm.

Nếu vi phạm chính sách nghiêm trọng hoặc liên tục, khi đó chúng tôi có thể cần phải vượt qua hành động ở cấp trang web cá nhân hoặc cấp trang web và thực hiện hành động ở cấp tài khoản. Chúng tôi có thể tạm thời tạm ngưng tài khoản của bạn để bạn có cơ hội xem lại tất cả nội dung, sửa chữa vi phạm và thực hiện các biện pháp bảo vệ nhằm giúp đảm bảo việc tuân thủ chính sách.

Tôi nhận được cảnh báo tài khoản do vi phạm chính sách, điều đó có nghĩa là gì?

Nếu bạn nhận được cảnh báo về tài khoản, tài khoản của bạn sẽ vẫn hoạt động và quảng cáo sẽ tiếp tục hiển thị. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là tài khoản của bạn có nguy cơ cao bị tạm ngưng hoặc bị vô hiệu hóa nếu bạn vẫn tiếp tục vi phạm. Bạn nên dành thời gian để xem lại ngay nội dung và đảm bảo nội dung đó tuân thủ chính sách của chúng tôi.

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ cố gắng gửi cảnh báo tài khoản trước khi tài khoản của bạn đạt đến điểm tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa. Tuy nhiên, nếu (các) vi phạm chính sách đặc biệt nghiêm trọng thì chúng tôi có thể cần phải tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn ngay lập tức.

Tài khoản của tôi bị tạm ngưng vì lý do chính sách, điều đó có nghĩa là gì?

Chúng tôi có thể tạm ngưng nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi nhiều lần hoặc nghiêm trọng. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để bạn xem lại tất cả các trang và thực hiện hành động khắc phục cần thiết để tài khoản của bạn không bị vô hiệu hóa.

Nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng thì chúng tôi sẽ tạm ngưng thanh toán ngay lập tức đối với tài khoản đó và không hiển thị quảng cáo trong thời gian tạm ngưng. (Bạn có thể xem thông tin về thời gian tạm ngưng trong "Trung tâm chính sách" trong tài khoản AdSense hoặc trong email chúng tôi đã gửi cho bạn.) Sau khi thời gian tạm ngưng kết thúc, chúng tôi sẽ tự động bật lại tài khoản của bạn, xóa lệnh tạm ngưng thanh toán và bắt đầu hiển thị quảng cáo.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem tài khoản của bạn có tuân thủ chính sách không. Nếu bạn tiếp tục vi phạm, chúng tôi có thể sẽ phải vô hiệu hóa toàn bộ tài khoản của bạn. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi có thể sẽ giữ lại khoản thu nhập liên quan đến các lỗi vi phạm (tối đa bằng tổng thu nhập của bạn trong 60 ngày qua) để hoàn lại cho những nhà quảng cáo chịu ảnh hưởng (nếu thích hợp và có thể).

Tôi nên làm gì trong khi tài khoản của tôi bị tạm ngưng vì lý do chính sách?

Bạn nên sử dụng khoảng thời gian tạm ngưng để xem lại tất cả nội dung, xóa các lỗi vi phạm hiện tại và thực hiện các biện pháp bảo vệ để tránh các vấn đề về chính sách trong tương lai. Khi xem xét các trang của bạn về tính tuân thủ, bạn nên chú ý đến Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google và chính sách về vị trí đặt quảng cáo. Để xem các vấn đề về chính sách trong quá khứ góp phần gây ra tình trạng tạm ngưng, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và xem lại lịch sử vi phạm.

Để tham khảo các mẹo về cách theo dõi hoạt động vi phạm chính sách trên mạng của bạn cũng như các thông tin giải thích về chính sách của chúng tôi, bạn nên xem các tài nguyên sau đây:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố