การบังคับใช้นโยบาย

การทำความเข้าใจคำเตือนและการระงับบัญชีจากการละเมิดนโยบาย

นโยบายโปรแกรมมีไว้เพื่อให้ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการโฆษณาได้รับประสบการณ์ใช้งานในเชิงบวก เมื่อเราพบหน้าเว็บที่มีการละเมิด เราจะ ก) ส่งข้อความเตือนขอให้แก้ไขเว็บไซต์ หรือ ข) ปิดใช้การแสดงโฆษณาในหน้าหรือเว็บไซต์นั้นทันทีหากเป็นการละเมิดร้ายแรง

หากมีการละเมิดนโยบายของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเป็นการละเมิดร้ายแรง เราอาจจำเป็นต้องเลื่อนจากการดำเนินการที่ระดับหน้าเว็บหรือระดับไซต์มาเป็นการดำเนินการที่ระดับบัญชี เราอาจระงับบัญชีของคุณชั่วคราวเพื่อให้โอกาสคุณในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด แก้ไขการละเมิด และวางมาตรการป้องกันเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามนโยบาย

หมายความว่าอย่างไรหากฉันได้รับคำเตือนของบัญชีเนื่องจากการละเมิดนโยบาย

การได้รับคำเตือนในบัญชีหมายความว่าบัญชีจะยังทำงานอยู่และโฆษณาจะแสดงต่อไป อย่างไรก็ตาม นี่หมายความว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกระงับหรือปิดใช้หากยังคงมีการละเมิดเพิ่มเติม คุณควรหาเวลาทบทวนเนื้อหาทันทีและตรวจสอบว่าเนื้อหานั้นสอดคล้องกับนโยบายของเรา

โปรดทราบว่า เราจะพยายามส่งคำเตือนของบัญชีก่อนที่บัญชีของคุณจะถึงจุดที่จะต้องถูกระงับหรือปิดใช้ อย่างไรก็ตาม หากการละเมิดนโยบายนั้นเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรง เราอาจต้องระงับหรือปิดใช้บัญชีของคุณทันที

หมายความว่าอย่างไรหากบัญชีของฉันถูกระงับเนื่องจากเหตุผลด้านนโยบาย

เราอาจระงับเป็นการชั่วคราวหากนโยบายของเราถูกละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือละเมิดอย่างร้ายแรง นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ตรวจสอบหน้าเว็บทั้งหมดและดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อไม่ให้บัญชีถูกปิด

หากบัญชีของคุณถูกระงับ ระบบจะระงับการชำระเงินโดยทันทีและไม่แสดงโฆษณาในช่วงที่บัญชีถูกระงับ (ดูระยะเวลาการระงับได้ที่ "ศูนย์นโยบาย" ในบัญชี AdSense หรือในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ) หลังจากที่ระยะเวลาการระงับสิ้นสุดลง เราจะเปิดใช้บัญชีของคุณใหม่ รวมถึงยกเลิกการระงับการชำระเงิน และเริ่มแสดงโฆษณาโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าเราจะยังคงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายในบัญชีของคุณต่อไป หากมีการละเมิดเพิ่มเติม เราอาจจำเป็นต้องปิดใช้บัญชีของคุณทั้งหมด หากเป็นกรณีนี้ เราอาจระงับรายได้เป็นระยะเวลา 60 วันก่อนวันที่เราปิดใช้บัญชีของคุณ

ฉันควรทำอย่างไรขณะที่บัญชีถูกระงับเนื่องจากเหตุผลด้านโยบาย

เราขอแนะนำให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ตรวจทานเนื้อหาทั้งหมด แก้ไขการละเมิด และใช้มาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการตรวจสอบว่าหน้าเว็บเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายหรือไม่นั้น คุณควรให้ความสำคัญกับนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และนโยบายตำแหน่งโฆษณาเป็นพิเศษ หากต้องการดูปัญหาด้านนโยบายที่ผ่านมาซึ่งมีส่วนให้บัญชีถูกระงับ โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชีและดูประวัติการละเมิด

เราขอแนะนำให้ดูเคล็ดลับในการตรวจสอบการละเมิดนโยบายในเครือข่ายและการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว