Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Câu hỏi thường gặp về thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google

Tại sao tôi không thể thấy thu nhập YouTube của tôi trong Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google?

Như đã thông báo từ ngày 1 tháng 4 năm 2013, AdSense không còn tính và báo cáo thu nhập AdSense cho máy chủ nội dung cho các đối tác YouTube nữa. Thu nhập AdSense từ video trên YouTube giờ đây chỉ được hiển thị trong YouTube Analytics và không có sẵn trong giao diện AdSense hoặc Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google. Tìm hiểu thêm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?