Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Số lần hiển thị quảng cáo

Một lần hiển thị quảng cáo được báo cáo bất cứ khi nào một quảng cáo riêng lẻ đã bắt đầu tải xuống thiết bị của người dùng. Các định dạng quảng cáo khác nhau sẽ hiển thị số lượng quảng cáo khác nhau; ví dụ, mỗi lần biểu ngữ dọc xuất hiện trên trang web của bạn, bạn sẽ thấy hai lần hiển thị quảng cáo trên báo cáo của bạn. Ngoài ra, xin lưu ý rằng số lượng quảng cáo trong bất kỳ đơn vị quảng cáo nào có thể thay đổi tùy thuộc vào việc đơn vị quảng cáo đang hiển thị quảng cáo văn bản chuẩn, quảng cáo văn bản mở rộng hay quảng cáo hiển thị hình ảnh.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số "Tùy chỉnh". Tìm hiểu thêm về nhóm chỉ số tùy chỉnh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false