Số lần hiển thị quảng cáo

Một lần hiển thị quảng cáo được báo cáo bất cứ khi nào một quảng cáo riêng lẻ đã bắt đầu tải xuống thiết bị của người dùng. Các định dạng quảng cáo khác nhau sẽ hiển thị số lượng quảng cáo khác nhau; ví dụ, mỗi lần biểu ngữ dọc xuất hiện trên trang web của bạn, bạn sẽ thấy hai lần hiển thị quảng cáo trên báo cáo của bạn. Ngoài ra, xin lưu ý rằng số lượng quảng cáo trong bất kỳ đơn vị quảng cáo nào có thể thay đổi tùy thuộc vào việc đơn vị quảng cáo đang hiển thị quảng cáo văn bản chuẩn, quảng cáo văn bản mở rộng hay quảng cáo hiển thị hình ảnh.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số "Tùy chỉnh". Tìm hiểu thêm về nhóm chỉ số tùy chỉnh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?