Tilpasning av annonser

Annonser i magasinstil

Annonser i magasinstil er tekstannonser som vi konverterer og gjengir som «bannerannonseaktige» annonser. Når en tekstannonse vinner en auksjon for en annonseenhet som bare er for bildeannonser, gjengir vi annonsen i magasinstilformatet. Hvis du er en publisist som foretrekker å vise «bare bannerannonser», kan du dra fordel av å bruke annonser i magasinstil. Med disse annonsene kan du skape økt etterspørsel etter annonsebeholdningen din, og de er like flotte å se på som bannerannonser.

De samme annonsene kan også være kvalifisert til å bli vist som innholdsrike tekstannonser. Om en annonse skal gjengis som innholdsrik tekstannonse eller i magasinstilformatet, fastsettes på grunnlag av annonseresultatene og om en bilderessurs er tilgjengelig.

Vær oppmerksom på at annonsene i magasinstil bare blir brukt i annonseenhetene som bare skal vises som bannerannonser, og ikke i annonseenhetene som skal vises som tekst- og bannerannonser.

Slik velger du bort annonser i magasinstil

Du kan bruke bortvalg av forbedrede bannerannonser for å velge om du ønsker at annonsene dine som bare er for Displaynettverket, skal vise annonser i magasinstil. Når du velger bort dette, må du være oppmerksom på at innholdsrike tekstannonser også blir slått av.

Sporing av annonser i magasinstil

Annonsene i magasinstil blir rapportert som tekstannonser i rapporten for annonsetyper.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?